Rob's web

Huidziekte

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Huidziekte


Huid/vachtafwijkingen en ziekten, veroorzaakt door de voeding en de voedingsgewoonten van de hond.

Er zijn tal van oorzaken die verantwoordelijk zijn voor huid en vachtafwijkingen. Een veel voorkomende oorzaak is een "teveel" aan eiwitten in de voeding. (een te hoge eiwitfractie).

De eiwitfractie, is de verhouding van het energiegedeelte uit eiwitten ten opzichte van de totale energie in het voer. De eiwitfractie wordt ideaal genoemd indien deze binnen de grens van 25% tot 30% ligt. Voorbeeld: energie uit eiwit: totale netto energie x 100 = de eiwitfractie in procenten.

Een andere oorzaak, kan een allergie zijn tegen bepaalde stoffen in het voer, zoals de oxydatie-tegengaande stoffen BHT, BHA en/of Ethoxyquine. Vooral Ethoxyquine (een pesticide, dus een landbouwbestrijdingsmiddel) kan allergie veroorzaken.

Er zijn grote verschillen tussen de binnen de EEG toegelaten hoeveelheden en de voorschriften van de WHO (De Wereld gezondheids-Organisatie). Binnen de EEG wordt 150 mg/kg voer toegestaan, alleen of samen. De WHO geeft als maximum hoeveelheid 0,5 mg/kg lichaamsgewicht per dag voor BHT en BHA en 0,06 mg/kg lichaamsgewicht voor Ethoxyquine. Deze maximale hoeveelheden werden d.m.v. proeven op honden vastgesteld.

De grote en bekende droogvoerfabrikanten, zijn erg voorzichtig met de toepassing van dergelijke stoffen, hetgeen niet uitsluit dat honden die voor deze stoffen gevoelig zijn, (vooral Ethoxyquine) allergisch kunnen reageren.

Er zijn een aantal wetenschappelijke referaten in omloop die de werking van o.a. BHT met betrekking tot de biologische processen roemen, omdat volgens deze onderzoekers, de cellen van mens en dier, worden beïnvloed door een verhoogde celdeling, waardoor de levensduur van de cel wordt verlengd. Deze Amerikaanse onderzoekingen zijn bekend. Prof. David Gershen in Haifa (Jeruzalem) heeft deze mogelijkheden onderzocht en bevestigt dat de levensduur van de cel in het gunstigste geval met 30% wordt verlengd. (overigens dezelfde cijfers als bij gebruik van het vitamine E). Dit alles neemt echter niet weg, dat de mogelijke allergie blijft bestaan, ergo het gebruik van deze stoffen, soms moet worden vermeden. Er zijn een klein aantal voeders te verkrijgen waarin deze stoffen niet voorkomen. Uiteraard zijn deze te prefereren.

Vrijwel alle huid/vachtklachten, worden secundair veroorzaakt doordat de stofwisseling niet goed funktioneert. Het is een zeer ingewikkeld proces, vandaar dat ik mij beperk tot enkele goede tips om funktiebeperking te voorkomen, c.q. te genezen.

De stofwisselingsaktiviteit, kan door "teveel" antioxydanten beïnvloed worden, evenals bij gebruik van "teveel" antibiotica. De milieuinvloeden in water, voedsel en lucht kunnen de stofwisselingsaktiviteit eveneens beinvloeden.

Deze beïnvloeding kan ernstige afwijkingen, vooral huid- en vachtafwijkingen, maar ook andere afwijkingen veroorzaken. Gezond zijn, blijven en worden is direct gekoppeld aan het basis bioregulatiesysteem. Dit systeem is het best beschreven door Pischinger (Grundsystem) en omvat de basis voor de belangrijkste levensfunkties. In dit systeem liggen op enkele uitzonderingen na, ook alle ziekte-oorzaken, van akute ontstekingen tot chronische destructieve ziekten, waarbij de darmflora een grote rol speelt.

De meest voorkomende huid- en vachtziekten zijn:

De darmflora (darmbacteriën) kan door Zeil Oxygen (verkrijgbaar bij uw dierenarts en/of apotheek) worden gestabiliseerd en geregenereerd. Zeil Oxygen bevordert vermoedelijk de regeneratie van de darmflora, waardoor vrijwel alle bekende huidziekten en ziekten die veroorzaakt worden door de stofwisseling worden genezen.

In de laatste 6 maanden heb ik, evenals een aantal kennels en dierenartsen, proeven gedaan bij honden. Dit met 100% succes. Zelfs honden die door verkeerde voeding, niet meer in staat waren om te lopen, genazen binnen 4 weken na toediening van Zeil Oxygen. Er zijn een aantal dierenartsen, die nog skeptisch staan ten opzichte van Zeil Oxygen, c.q. de werking daarvan. Uitgaande van het feit "baat het niet, dan schaadt het niet" lijkt mij dat het zeker de moeite waard is, Zeil Oxygen eens toe te passen daar waar andere middelen hebben gefaald.

In ieder geval is het een uitstekend conditionerings-preparaat, dat kan niet worden ontkend. Zeil Oxygen Nederland, heeft in samenwerking met Kernpharm bv. te Veghel, opdracht gegeven aan de Rijksuniversiteit te Utrecht om een nader onderzoek te verrichten.

Er is reeds een eerste rapport uitgebracht (door Dr. D. H. J. Schamhart en Dr. R. van Wijk) v.d. Vakgroep Moleculaire Celbiologie. De dierenartsen in Nederland hebben dit rapport ook ontvangen en kunnen u de noodzakelijke informatie geven. Soms wordt Zeil Oxygen samen met een ander geneesmiddel verstrekt, uw dierenarts weet daar alles van, vraagt u gerust om raad, tenslotte gaat het om de gezondheid van uw huisgenoot.

Ir. N. Dhont.