Rob's web

Uitdrukkingen en afkortingen

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Uitdrukkingen en afkortingen


A Ausreichend, Duits voor "toereikend" (kwalificatie).
Aankeuring op fokwaarde Betere term is: fokgeschiktheidskeuring. Hond wordt beoordeeld op uiterlijk én karakter. Voorwaarden: africhtingskenteken UV en HD-, HDtc, HD+ of "a"-stempel.
Aanzet Begin van het spoor.
Abzeichen Aftekeningen in de vacht (Duits).
Achterhand De achterste ledematen en de bekkengordel.
A.D. "Ausdauerprüfung": Duitse equivalent van Nederlandse U.V.
A.K.K. Algemene Kynologische Kennis; examen afgenomen door R.v.B., dat als voorbereiding gezien kan worden voor de opleiding tot keurmeester.
Albinisme Ontbreken van pigment.
Ankörung Duits voor fokgeschiktheidskeuring.
Anorchidie Het missen der beide teelballen bij de reu.
Appèl Gehoorzaamheid (afd. B bij VH- en IPO-programma's.
Apporteren Het brengen van voorwerpen, meestal op bevel (aangeschoten wild of voorwerpen van de baas; apporteerblok).
"a"-stempel Stempel op stamboom of paspoort als aanduiding van na röntgenologisch onderzoek goed bevonden heupen. Het betreft hier het Duitse onderzoek. Men onderscheidt drie gradaties: "normal", "fast normal" en "noch zugelassen".
Atavisme Het optreden van eigenschap- pen die reeds bij verre voorouders aanwezig waren.
Ausbildung Africhting (Duits).
   
Begrensde klasse Tentoonstellingklasse voor honden van 18 tot 24 maanden (Duits: Junghundklasse).
Beharing De juiste beharing voor een Duitse Herder noemt,men stokhaar, d.w.z. onderwol en middelmatig lange dekharen. Als minder gewenste haarvariëteiten komen ook voor: langstokhaar, langhaar en vroeger bestond zelfs het zgn. ruwhaar. Van welhaar spreekt men indien de hond rijkelijk slagen in het haar over de rug heeft.
Beladen schouders Wanneer de spieren van de schoudergordel zo zwaar ontwikkeld zijn dat de belijning gestoord wordt, spreekt men van "beladen schouders".
Belijning Silhouet van de hond.
Bl.H. Blindenhund; Duits voor blindengeleidehond.
Bloedlijn Afstammingslijn; bepaalde reeks voorouders.
Boeggewricht Gewricht tussen schouderblad en opperarmbeen.
Bone Beensubstantie, zoals uiterlijk waargenomen wordt.
Bovenvoorbijter Boventanden staan te ver vóór de ondertanden.
BpD.H. Bahnpolizei-Diensthund; duits voor diensthond bij de Spoorwegen.
Broek Lange haren aan de achterzijde der dijen.
   
C.A.C. Certificat d'Aptitude au Championat (Frans). Kampioensprijs, die beschikbaar gesteld wordt op tentoonstellingen voor beste reu en teef van eik ras, mits "Uitmuntend" behaald. Indien een hond vier van deze prijzen heeft behaald, na voldaan te hebben aan andere eisen t.a.v. leeftijd en keurmeesters, is de titel "Kampioen" te verkrijgen. (in Nederland tellen de Winner en de Kampioenschapsclubmatch dubbel.)
C.A.C.I.B. Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté. Certificaat van de F.C.I., te behalen op F.C.I.-tentoonstellingen. Behaalt de honde meerdere C.A.C.I.B.'s en voldoet hij aan diverse andere voorwaarden, dan is de titel "Internationaal Kampioen" te behalen.
C.A.C.I.T. Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté: Internationale werktitel (voor gebruikshonden).
Carnivoor Vleeseter.
Castreren Het buiten werking stellen (operatief) van de geslachtsklieren of het verwijderen hiervan.
Catarre Slijmvliesontsteking.
Chromosomen Dragers van de erffactoren: de hond bezit 39 paar chromosomen.
Clubmatch Beperkte tentoonstelling, georganiseerd door een kynologenclub of een rasvereniging, dan wel een onderdeel daarvan. Er worden geen kampioensprijzen uitgereikt.
Conditie Door voeding, huisvestingen training verkregen lichaamsgesteldheid.
Conditionering Leerproces in gewenning. Van conditionering spreekt men b.v. ook bij een aangeleerde reflex.
Constitutie Door erfelijke aanleg en omgevingsinvloeden bepaalde gesteldheid, af hankelijk van soort, ras, geslacht en uiterlijke gegevens.
Croupe Het gedeelte van de ruglijn tussen darmbeenknobbels en zitbeenknobbels. Men verlangt naast een zekere lengte, tevens juiste helling in de ligging der croupe. Bij de beoordeling ervan werkt de staartaanzet vaak verwarrend.
   
Dekking Paring.
Dekstation Reu wordt onder bepaalde voorwaarden bij een ander ter dekking aangeboden.
D.H. Diensthund.
Domesticatie Huisdierwording.
Droog Zonder vet of losse huid, maar wel gespierd.
   
Ectoparasieten Uitwendige parasieten zoals vlooien, luizen, teken en mijten.
Ectropion Het naar buiten gedraaid zijn van het (onderste) ooglid.
E.G. Elementaire Gehoorzaamheid, voorbereiding op G.G.
Elleboog-dysplasie Afwijking in het ellebooggewricht (met een andere erfelijkheidsgraad dan H.D.).
Endoparasieten Inwendige parasieten zoals wormen.
Entropion Het naar binnen gedraaid zijn van het (onderste) ooglid, waardoor de oogharen in het oog krabben. (Dit is een erfelijke fout.)
Epilepsie Vallende ziekte.
Euthanasie Pijnloos doen inslapen.
Expressie Uitdrukking van het hoofd.
Exterieur en Bewegingsleer Examen, afgenomen door R.v.B., dat aansluit op de A.K.K.-cursus.
   
G "Goed".
Gaenotype Erfelijke aanleg, geheel van de erfelijke factoren (ook wel Genotype).
Gangwerk De wijze van voortbewegen.
Gebit Het gebit van de hond bestaat uit 42 tanden: boven: 6 snijtanden, 2 hoektanden, 8 premolaren en 2 molaren; beneden: idem doch 3 i.p.v. 2 molaren.
Gebonden gaan De hond plaatst zijn benen te weinig naar voren en naar achteren (onvoldoende uitgrijpen).
Gebruikshondenklasse Deelnemers aan deze klasse dienen in het bezit te zijn van een africhtingskenteken.
Gedrukt Timide, soms: schichtig.
Gehoekt De hoeken, die de beenderen van de voorste of achterste ledematen t.o.v. elkaar maken.
Genen Erffactoren, onderdelen van het chromosoom.
Genetica Erfelijkheidsleer.
Geschwister Duits voor: nestgenoten.
Gestrekt De lengte van de hond overtreft de schofthoogte.
Gewinkelt Germanisme voor: gehoekt.
G.G. Gedrag en Gehoorzaamheid (examen).
GHKl. Gebrauchshundklasse. Duits voor Gebruikshondenklasse.
G-hond Hond die de kwalificatie "Goed" waard is.
Goed Kwalificatie tussen Matig en Zeer Goed. (Duits: "Gut").
Graviditeit Dracht.
Groep Aantal personen waar tussen door de geleider zich met zijn hond begeeft tijdens de volg-oefeningen bij het appèl. Ook wel: aantal honden van één ras, ingeschreven door één persoon op een tentoonstelling en uitkomend in de daarvoor bestemde "Groepsklasse".
Gr.V. - Gr.M. Grootvader - Grootmoeder.
   
Haakstaart Vergroeiing in het laatste gedeelte van de staart. Niet te verwarren met een op het uiteinde opzij gebogen staart.
Haemophilie Bloederziekte.
Hazevoet Ovale, vrij lange voet door lang eerste teenkootje.
HD-stempel Stempel op stamboom (paspoort) dat resultaat aangeeft van röntgenologisch onderzoek naar heupdysplasie.
Hepatitis (Leverziekte). Virusziekte waar- tegen de hond gevaccineerd kan worden (H. C. C.).
Heupdysplasie - H.D. Afwijking in het heupgewricht, erfelijk aangelegd, beïnvloedbaar door milieu en veelal bij grote rassen voorkomend.
Heupgewricht Gewricht tussen dijbenen en heupbeen.
H.G.H. Herdengebrauchsthund. Duits africhtingskenteken voor honden bij de kudde.
H.G.H.-klasse Op de H.Z.Schau voorkomende klasse waarin honden die bij de kudde werken gekeurd worden op uiterlijk.
Hondeziekte Virusziekte waartegen de hond gevaccineerd kan worden (ziekte van Carré).
Hubertusklauw Ook wel: wolfsklauw genoemd. Extra teentje aan de binnenzijde der achterpoten. Minder gewenst voor Duitse Herders.
   
Inteelt Kruising van bloedverwanten. Zeer nauwe inteelt noemt men incest.
lnt.Pr.Kl. Internationale Prüfungsklasse.
Inzucht Duits voor inteelt.
I.P.O. 1, 2, 3. Internationale Prüfungs Ordnung. Africhtingskentekenen, vergelijkbaar met VH-cq, Sch.H.-programma, met slechts kleinde onderlinge verschillen, internationaal gericht. (Ook wel I.E.R. genoemd).
   
Jeugdklasse Klasse voor honden van 9 tot 18 maanden. Duitsland: Jugendklasse (12 tot 18 mnd.!).
Jw. Jeugdwinner. Zie ook: Winner.
   
Kaakgewricht Gewricht tussen boven- en onderkaak.
Kampioensklasse Klasse voor honden die een Nationale of Intern. Kampioenschapstitel hebben behaald.
Karperrug Rug met gewelfde lendenen.
Kattevoet Ronde voet door betrekkelijk klein eerste teenkootje.
K.C. Kynologen Club.
Keelhuid Losse, ruim hangende huid rond de keel.
Kennel-cough (Engels) Vrij besmettelijke aandoening der luchtwegen; meerdere veroorzakers mogelijk; beperkte) vaccinatiemogelijkheid bestaat. (Kennel-kuch).
Klassen-indeling Jeugdklas - Begrensde Klasse (clubmatches) - Openklasse - Gebruiks- hondenklasse - Kampioensklasse - Groepsklasse - Koppelklasse - Veteranenklasse.
KM. (KK - AK) Keurmeester (Kynologisch Keurm. - Africhtings Keurm., afgekort resp. KK en AK).
K.M.S.H. Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus: uitvoerend bureau van de K.U.S.H.
Kniegewricht Gewricht tussen dijbeen en onderbeen.
K.N.P.V. Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging.
Koehakkig Van achteren bezien staan de spronggewrichten dichter bij elkaar dan de voeten.
Kruis Plaats waar het kruisbeen overgaat in de staartwervels.
Kruisen Bij geringe snelheid de voorbenen vóór elkaar plaatsen.
Kryptorchidie Het niet afgedaald zijn van beide teelballen.
K.U.S.H. Kynologische Unie Sint-Hubertus, besturend lichaam en hoogste instantie van de Belgische kynologie.
Kussens De stevige, beëelte onderzijde van de voet.
Kwalificaties Graad van waardering en onderscheiding. Onvoldoende - Matig - Goed - Zeer Goed - Uitmuntend.
Kynologie Kennis van de hond.
   
Langhaar Langere dekharen zonder of met geringe onderwol. (Ongewenst voor D.H.)
Langstokhaar Langere dekharen met onderwol. (Minder gewenst.)
Leptospirose Ziekte veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Vaccinatie is mogelijk.
Loopsheid Bronstijd van de teef. Duurt ongeveer drie weken, waarvan ze een paar dagen "staat", d.w.z. het bereidwillig tonen om door de reu gedekt te worden.
Los front Afwijkend beeld in de voorhand, tengevolge van onvoldoende stevige spieren en gewrichtsbanden. Bij het gaan slingeren of zelfs kruisen der voorbenen.
L.O.S.H. Livre d'Origines de Saint-Hubert. Belgisch stamboek.
Lijnhulp Het geven van corrigerende ruk- ken aan de lijn c.q. speurlijn.
   
M Moeder. Ook: Matig.
Masker Donker gekleurde voorsnuit.
Matig Kwalificatie waarbij de hond voldoet aan de raspunten en geen al te storende fouten heeft, doch die door gebrek aan hogere kwaliteiten en door onvolmaaktheden niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komt.
IM.H. Meldehund. Duits voor: Berichten- hond (oorlog etc.).
Middenhand Gedeelte tussen voor- en achterhand.
Modificatie Verschillen ontstaan door invloed van milieu.
Molares Ware kiezen (M1, M2, M3).
Monorchidie Het missen of niet ingedaald zijn van één teelbal.
Mutatie Sprongsgewijze, blijvende verandering in de erfelijke aanleg (zeldzaam).
   
Nase Duits voor: neus.
Nauw gaan De hond plaatst zijn benen erg dicht bij elkaar.
Neusspiegel Onbehaarde uiterste punt van de neus.
N.H.S.B. Nederlands Honden Stamboek.
   
0 Onvoldoende (kwalificatie).
Omnivoor Alleseter.
Ondergeschoven De achterbenen staan onder het lichaam.
Ondervoorbijter De ondertanden staan vóór de boventanden.
Onvoldoende Kwalificatie waarbij de hond niet voldoet aan de raspunten.
Openklasse Klasse voor honden die op de dag dat zij gekeurd worden 24 maanden of ouder zijn.
Overbouwd Het kruis ligt hoger dan de schoft
Ovulatie-cyclus Periode van de ene tot de andere eirijping.
   
Pancreas Alvleesklier.
Partus Latijn voor: geboorte.
Parvo-virus Virusziekte waartegen de hond gevaccineerd kan worden.
P.H. Polizeihund - Politiehond.
Polsgewricht Gewricht tussen de onderarm en de handwortel.
Praemolares Valse kiezen (P1, P2, P3, P4).
Prikbanden Halsketting met aan de binnenzijde scherpe punten. Het gebruik ervan op wedstrijden, examens etc. is niet toegestaan.
Prikoor Rechtopstaand, puntig oor.
P.S.P. Polizei-Schutzhund-Prüfung.
PW Pakwerker (helper, figurant).
   
Rabies Hondsdolheid - Virusziekte waartegen de hond gevaccineerd kan worden.
Rattestaart Een kale, onbehaarde staart.
R.C.B.A. Royal Club du Berger Allemand de Belgique. Rasvereniging in België (Franstalig gebied), ressorterend onder K.U.S.H. en aangesloten bij W.U.S.V.
Revieren Het door de hond één voor een onderzoeken van de verstekken of schuilplaatsen.
Ring Afgezette ruimte op tentoonstelling of clubmatch waarbinnen de honden worden gekeurd.
Ringcommissaris Helper van de keurmeester.
Ringschrijver Persoon die de keurverslagen noteert gedurende het verloop der keuring.
R.v.B. Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: overkoepelend kynologisch orgaan in Nederland; gevestigd te Amsterdam; aangesloten bij F.C.l.
   
Schaargebit Gebit, waarbij de boventanden zonder tussenruimte vóór de ondertanden staan (scharen).
Scherpte Prikkelbaarheid; een D.H. behoort middelmatige scherpte te bezitten; vechtlustig bij daadwerkelijke bedreiging; voor het overige steeds rustig onder alle omstandigheden. Manfred Müller: Scherpte is die eigenschap van de hond, die hem op schijnbare of gemeende dreigingen agressief doet reageren. We onderscheiden: 1. Ongewenste scherpte - is te vermijden omdat ze wortelt in de vluchtdrift en bij vreesachtige en angstige honden een daad van noodafweer is; 2. Gewenste scherpte - is gebaseerd op een uitgesproken geldingsdrang en op vechtlust, gecombineerd met onverschrokkenheid en een aangeboren graad van lichte opgewonden, vijandige stemming.
Sch.H. 1, 2, 3 = Schutzhund 1, 2, 3. Duits africhtingskenteken, vergelijkbaar en gelijkgesteld met VH.
Schoft Voorste en hoogste deel van de rug, gevormd door de schoudertoppen en de daartussen liggende spieren en beharing.
Schofthoogte In de rasstandaard omschreven lengte, gemeten vanaf de schoft, achter de elleboog langs loodrecht naar de grond. Gewenst is: reuen 60-65 cm; teven 55-60 cm.
Schotproef Teneinde de onverschilligheid van de hond t.a.v. geluid te testen wordt op bepaalde afstand een schot afgevuurd uit een 6 mm alarmpistool.
S.H. Sanitätshund. Duits voor: Rode Kruishond.
Sleepspoor Kunstmatig aangelegd speurspoor b.v. een vlees-sleepspoor; het spoor legt men aan door een stuk vlees aan een touw voort te slepen teneinde de geur zeer duidelijk op het spoor aanwezig te doen zijn.
Sound In onderdelen bij elkaar passend, een soepel werkend lichaam en een optimale lichamelijke en geestelijke conditie.
Sp.H. Speurhond (africhtingskenteken). Zie ook F. H.
Spreidtenen Niet goed aangesloten tenen.
Spronggewricht Gewricht tussen onderschenkel en sprongbeen.
Stamboom Officieel bewijs van raszuiverheid van de hond op wiens naam hij uitgeschreven is. De stamboom bevat de namen der voorouders alsmede andere op de hond betrekking hebbende gegevens zoals b.v. het tatouage-nummer. Bij de stamboom behoort het "rashonden-logboek" waarin diverse aantekeningen m.b.t. de hond gemaakt kunnen worden. Beiden worden in Nederland afgegeven door de R.v. B. te Amsterdam. Ze behoren bij de hond!
Steadiness Rustig blijven onder alle omstandigheden.
Steppen Hoog opgooien der benen.
Stop Overgang van de neusrug naar het voorhoofd.
Stokhaar Dekharen met onderwol.
SuchH. Suchhund. Duits voor: speurhond.
S.V. Verein für Deutsche Schäferhunde. Duitse rasvereniging, ressorterend onder het Verband für das Deutsche Hundewesen, doch met grote zelfstandigheid. Aangesloten bij W.U.S.V. S.Z. = Zuchtbuch für Deutsche Schäferhunde. Stamboek voor Duitse Herdershonden welk gevoerd wordt door de S.V.
   
Tan Bruin in verschillende tinten.
Tanggebit De onder- en boventanden vallen precies op elkaar. (Niet gewenst voor een D. H.)
Tatoueren Merken van honden door scherpe naaldjes, in een tang tot letters en cijfers gevormd in het oor te knijpen, waarna met een inkt nagewreven wordt. De inkt in de wondjes is blijvend. Het tatouagenummer staat vermeld op de bijbehorende stamboom.
Telgang Gang, waarbij de hond gelijktijdig zijn benen aan één kant naar voren c.q. naar achteren plaatst.
Tipoor Staand oor, waarbij het bovenste puntje hangt.
Type Het rasbeeld; dat wat het ras uitmaakt. De D. H. b.v. vertegenwoordigt het type van de middelgrote, middelkrachtige, licht gestrekte gebruikshond. Het begrip "type" werkt vaak verwarrend.
   
U "Uitmuntend" (kwalificatie). "Ungenügend": Duits voor: "onvoldoende" (kwalificatie, nog lager dan "Ausreichend")
Uitmuntend Kwalificatie voor honden die het ideaal zeer nabij komen en daarvan slechts door kleine onvolmaaktheden of een enkele zeer geringe fout afwijken. (Duits: "Vorzüglich").
U.V. Uithoudingsvermogen. Examen waarbij de hond 20 km naast de fiets loopt, met twee pauzes en wat gehoorzaamheid achteraf. Voorwaarde: leeftijd tussen 16 maanden en 6 jaar (Duits: A.D.).
   
V Vader. Ook "Voldoende" (kwalificatie).
Vang Wangen, voorsnuit.
Variatie Verschillen in erfelijke aanleg.
Varkensgebit Sterk bovenvóórbijtend.
V.D.H. Vereniging van Fokkers en Lief hebbers van Duitse Herdershonden in Nederland, als rasvereniging ressorterend onder de R.v. B. en aangesloten bij de W.U.S.V.
V.D.H. Verband für das Deutsche Hundewesen. Overkoepelende kynologische organisatie in Duitsland, te vergelijken met R.v.B. in Nederland en evenals deze aangesloten bij de F.C.I.
Veel grond beslaan Zeer ruim uitgrijpen van de benen.
Verstek Plaats waar pakwerker zich verschuilt.
Verwijzen Het aanduiden van een gevon- den voorwerp bij het speuren. Verwijzen kan staand, zittend of liggend geschieden.
VH 1, 2, 3 Verdedigingshond 1, 2, 3. VDH-africhtingskenteken dat behaald wordt bij een examen wat onderverdeeld is in afdeling A: speuren; afd. B: gehoorzaamheid; afd. C: verdedigingswerk. Wordt gelijkgesteld met Sch.H. 1, 2, 3 en I.P.O. 1, 2, 3.
Vierkant De schouderhoogte is gelijk aan de lengte van de romp.
Vlag Pluimen aan de staart.
Vleesneus Neus met rose kleur.
Voorborst Het gedeelte van de borst dat vóór de voorbenen uitsteekt.
Voorhand Voorste ledematen en schoudergordel.
Vorzüglich-Auslese Afgekort: V-A. Duitse kwalificatie, die uitsluitend op de jaarlijkse Hauptzuchtschau gegeven wordt, en wel aan de besten der U-honden, die dan ook nog aan diverse voorwaarden moeten voldoen (afstamming, africhting, gebit, moedproef etc.).
V.V.D.H. Vereniging voor Duitse Herdershonden, als rasvereniging in (Nederlandstalig) België ressorterend onder K.U.S.H. Aangesloten bij W.U.S.V.
   
W Winner.
Welhaar Golvende beharing over de rug.
Winner Jaarlijkse tentoonstelling te Amsterdam, georganiseerd door R.v.B. De titels Winner(ster) en Jeugdwinner(ster) zijn te behalen voor de besten, mits Uitmuntend.
Worp Alle pups die een teef in één nest ter wereld heeft gebracht.
Wurfstärke Duits voor: nestgrootte.
W.U.S.V. Welt-Union der Vereine für Deutsche Schäferhunde. Wereld-federatie van D.H.-verenigingen.
   
Zadelrug Slappe, ingezakte rug.
Zeer Goed Kwalificatie voor honden, die het ideaal nabij komen, maar door geringe onvolmaaktheden of fouten de kwalificatie Uitmuntend niet verkrijgen. (Duits: Sehr Gut). Z.G. = Zeer Goed.
Z.H. Zollhund. Duits voor: Douanehond.
Zichthulp Het geven van commando's door middel van gebarentaal.
Z. Pr. Zuchtprüfung. Duits voor aankeuring op fokwaarde (Oost-Duitsland en beginperiode in S.V.).
Zwevend gaan Een lichte en verende gang.

Samengesteld door P. Nefs