Rob's web

Wat kan men verwachten van....

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Wat kan men verwachten van....


Elke vereniging is door zijn opbouw in de eerste plaats een sportvereniging die de samenhang tussen geleider en hond moet versterken. Een sportief georiënteerde kringgroep heeft twee doelstellingen: 1. de geïnteresseerde leden aktief in de sporttak in te wijden en deze mensen te stimuleren; 2. de aktieve leden door doelbewuste training en door konsekwente steun naar topprestaties te drijven.

Deze twee opgaven kan een kringgroep slechts tot een goed einde brengen indien de kern systematisch en konsekwent naar deze doelstellingen streeft. Het bestuur van de kringgroep kan daartoe een gekwalificeerd persoon aanduiden die zich volledig hiervoor wil inzetten. In de regel is het nodig dat deze persoon de africhtingsvereisten kent en ook de toepassingswijze.

Omdat tussen de leiding en de geleiders een bepaalde afhankelijkheidsverhouding aanwezig is, kan men enkel tot goede resultaten komen indien de samenwerking optimaal is. Dit betekent voor een kringgroep dat iedereen zich moet inzetten om een goede opbouw te krijgen van de hond. Zo wordt er een africhtingstrio met elk zijn specifieke opgaven gevormd. Aan de top van deze driehoek (het trio) staat de instrukteur. Hij is leraar, aanvoerder en koördinator. Zijn hoofdopgave bestaat in de volgende punten:

Schema

Indien de samenwerking tussen instrukteur - pakwerker - geleider rimpeloos verloopt, dan nog kunnen er storingen in de relatie geleider - instrukteur, in de relatie geleider - pakwerker, optreden. Deze storingen doen zich meteen voelen op het gebied van de africhting van de hond. De onenigheden kunnen zowel van de geleider, van de pakwerker als van de instrukteur komen en van allerlei aard zijn.

Als voorbeeld kunnen we hier geven een geleider die in de verdere opbouw van de hond niet meer gelooft en het werken met zijn hond stopt en dit dan schuift op de rug van de pakwerker of de instrukteur. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld: slechte africhtingsmethoden, onwetendheid, persoonlijke veten, oneerlijkheid, enz. Dit is een zeer domme toestand, want zonder medewerking van de geleider kan de hond noch door de pakwerker, noch door de instrukteur verder worden afgericht. Het logisch besluit is dus dat in de driehoek (het trio) ieder zijn taak volledig moet vervullen.

Hiermee is een algemeen beeld gegeven van een kringgroep. De individuele taken zullen we nu verder bespreken.

Hoe zou een instructeur moeten zijn?

Hoe zou een pakwerker moeten zijn?

Hoe zou een geleider moeten zijn?

Tot besluit kunnen we vaststellen dat de beste waarborgen voor een ideale opbouw van de hond in de kringgroep de volgende zijn:

Elke kringgroep kan door zijn samenhorigheid en doorzettingsvermogen in de hondesport aan de top geraken!