Rob's web

Waarom laten wij onze honden uit?

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Waarom laten wij onze honden uit?


Waarom? Wel, zult u zeggen, omdat hij nu eenmaal een paar keer per dag zijn behoefte moet kunnen doen. Maar dat is niet de enige reden. Zijn behoefte kan hij trouwens ook doen op een plaatsje in de tuin, dat u daarvoor gereserveerd heeft. Klein blijvende rassen kunt u zelfs leren hun behoefte in een kattebak te doen. Voor grotere rassen is dat wat moeilijker. Nee, de werkelijke reden is dat de hond beweging nodig heeft en, zeker niet in de laatste plaats, omdat hij van alles moet kunnen besnuffelen.

De beweging is voor iedere hond erg belangrijk. U weet allemaal dat, als u uw hond niet of niet voldoende uitlaat, hij lastig wordt in huis, u voortdurend uitnodigt tot spelen, ook als u met andere dingen bezig bent. Bij iedere bewegingrichting-deur van u rent hij als een bezetene naar de riem met een gezicht van: Ha eindelijk, we gaan. Heeft u hem echter lekker laten lopen, dan zal hij in huis veel rustiger zijn. En dat is toch het prettigst nietwaar?

Als de hond 1 jaar of ouder is, en u heeft een keer niet veel tijd, dan kunt u hem best eens naast de fiets meenemen, zodat hij lekker kan draven. Begin echter niet meteen met een half uur, maar voer de tijd langzaam op. Ook voor te dikke honden.is dit een uitstekend middeltje om wat af te slanken, omdat de meeste dikke honden uit zichzelf niet gaan rennen. (Maar houdt u wel in de gaten dat hij niet teveel te eten krijgt? Want van de lucht wordt ook een hond niet (te) dik, ook bij honden komt dat door teveel eten).

De belangrijkste reden waarom we de hond uit moeten laten is, dat de hond moet kunnen snuffelen. En wel om twee redenen:

Ten eerste zal een hond, die aan andermans hoopjes en plasjes snuffelt eerder immuum zijn voor ziekten dan een hond die in een praktisch steriele omgeving moet blijven.

Ten tweede moet een hond allerlei geurimpressies op kunnen doen. Een hond "kijkt" met zijn neus. Zoals wij mensen kijken met de ogen en denken in beelden, zo weet de hond wat er gebeurt door te ruiken en "denkt" hij in geurtjes.

Stelt u zich eens voor hoe u het zou vinden om een hele dag niets anders te zien dan uw huis en uw hond. U krijgt geen bezoek en u heeft geen televisie, radio of krant, zelfs geen boek om te lezen.

Zo moet een hond zich ook voelen, als hij alleen maar de bekende huisgeurtjes krijgt toegediend, in plaats van de spannende geurtjes van de hond van de buren, van een vreemde hond die toevallig voorbij ging enz. Een hond heeft een geweldig goed ontwikkelde neus, en kan tijdens de wandeling precies nagaan of er een reu voorbij kwam of een teef, of ze alleen waren of met de baas erbij. Welke kant ze opliepen zelfs en of dit lang of kort geleden is. Ze ruiken of er een egel, konijntje of eekhoorntje hun pad gekruist heeft, in welke boom de kat van de buren zich verstopt en van grote afstand reeds een loopse teef.

Een heel scala van geurimpressies dus, die ze ook gretig in zich opnemen. Zo gretig zelfs, dat een hond die los loopt, totaal vergeten kan dat u meegegaan was. Als hij opwindende geurtjes opvangt kan hij opgewonden het spoor volgen en als u niet oplet, kunt u hem dan gemakkelijk kwijt raken.

U moet dus niet boos worden, maar roep hem weer bij u of wacht even op hem. U kunt ook alles om u heen vergeten als u naar een spannende film kijkt. Dat is voor u hetzelfde als die geurtjes zijn voor de hond. Om de hond attent op u te houden, kunt u hem het beste van jongs af, kort na het loslaten een paar maal roepen. Als hij komt, dan steeds uitvoerig belonen. Hij zal dan het komen naar u verbinden met iets prettigs, en daardoor voortaan graag aan uw roepen gevolg geven.

Wanneer u de hond aan de riem moet houden, gun hem dan de tijd om te snuffelen. Hij heeft het echt nodig.