Rob's web

Schijnzwangerschap homeopathisch behandeld

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Schijnzwangerschap homeopathisch behandeld


Wat is schijnzwangerschap?

Schijnzwangerschap, ook wel schijndracht genoemd, is een verschijnsel, waarbij een niet-drachtige teef ongeveer acht tot negen weken na de loopsheid het gedrag vertoont van een teef die puppies te zogen heeft. Er treden niet alleen gedragsveranderingen op. Dikwijls ontwikkelen zich volwaardige, melkproducerende meikklieren: de kwaliteit van de melk en de hoeveelheid is dan zo goed, dat een schijnzwangere teef in staat kan zijn om een nest jonge honden groot te brengen. Welke symptomen passen bij welk homeopathisch geneesmiddel? Schijnzwangerschap komt erg veel voor en kan voor hond en eigenaar hinderlijk genoeg zijn om een behandeling te wensen; een deel knapt zonder behandeling op.

Alvorens men besluit tot een behandeling met hormoontabietten, hormooninjecties of een chirurchische ingreep, die tot doel heeft de baarmoeder plus de eierstokken weg te nemen, is het terecht om de schijnzwangerschap homeopathisch te trachten te behandelen.

Veel honden vinden er baat bij, een aantal echter niet. Volledigheidshalve wil ik benadrukken, dat als een eerste homeopathische behandeling van schijnzwangerschap mislukt, het zeer verstandig is om tezamen met een homeopathisch werkend dierenarts te proberen een beter passend middel te vinden. Waar andere middelen slechts lapmiddelen zijn, daar kunnen homeopathische middelen soms de zaak heel grondig aanpakken. Dus is het dubbel en dwars de moeite waard om de homeopathie goed te benutten.

Door de symptomen leren we het juiste middel kennen

Er zijn schijnzwangere teven, die opvallend weinig drinken, terwijl ze enorme melkklieren hebben, waaruit gemakkelijk grote hoeveelheden melk te masseren zijn. De teven eten niet of nauwelijks. Het gedrag binnenshuis is tegengesteld aan het gedrag buitenshuis. Binnen zijn ze sloom, liggen bijvoorbeeld de gehele dag in de mand te slapen, lijken doodziek; buiten zijn ze normaal, speels en levendig en het lijkt wel of er buiten helemaal niets meer aan de hand is (beweging en frisse lucht).

Ze ondernemen herhaaldelijk pogingen om te nestelen. Het valt nog wel eens op, dat bij dergelijke teven de cyclus vertraagd is (bijvoorbeeld éénmaal per zeven tot acht maanden loops), de loopsheid is niet erg duidelijk, weinig uitvloeiing, weinig aantrekkelijk voor reuen, "staat" niet, slecht of laat (bijvoorbeeld pas op de vijftiende of de zestiende dag). Als er daarbij nog symptomen zijn als wisselende stemming, erg aanhankelijk, slaafs,gevoelig voor troost, nerveus, onevenwichtig, kouwelijk, maar toch geen warmte verdragend, vreugdeplasjes, verdraagt slecht vet, dan wordt het beeld van Pulsatilla nog duidelijker. Pulsatilla is verreweg het middel bij de behandeling van schijnzwangerschap bij de teef.

Dosering: Pulsatilla D30 1-3 maal daags 5 tot 10 korrels gedurende 1-3 weken. Het komt ook voor, dat de schijnzwangere teef niet sloom is, maar integendeel, het gedrag vertoont van wat we zouden kunnen noemen moederhysterie. Ontzettend nerveus, opgewonden, rusteloos, adopteert poppetjes, pantoffels e.d. als waren het puppies, sleept alles in haar mand, maakt de mand kapot, volgt baas/bazin tot vervelens toe bij elke stap. Hond en bazin worden er gek van.

Als er dan ook nog sprake is van een te vroeg optredende loopsheid en hetgeen eveneens in tegenstelling is met het beeld van Pulsatilla de teven juist wel belangstelling hebben voor reuen, dan denken we aan Asa Foetida. Dosering: Asa Foetida D4, 2-3 daags 5-10 druppels, totdat de hysterische klachten verdwenen zijn. Als het middel inderdaad past, kan men als regel na enkele dagen al zien, dat het gedrag en daarna ook de overmatige melksecretie normaliseert.

Abla VetSeM

In de VetSeM-reeks (VSM veterinaire homeopathie) vinden we het middel abla VetSeM. In dit middel dat bescheven wordt als een peroraal complexmiddel bij schijnzwangerschap bij de teef, zien we de enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen: Pulsatilla D30 en Asa Foetida D4. Daarbij zien we ook nog Avena Sativa 0. Avena Sativa is in de humane homeopathie bekend.

Enkele andere homeopathische geneesmiddelen voor schijnzwangerschap

Ignatica D30: éénmaal daags vijf korrels. Reactie binnen 24-48 uur. Geven op geleide van de reactie. Ignatica is het homeopathische heimweemiddel, bestrijdt gevolgen van verdriet. Het gedrag van de schijnzwangere teef is onverwacht en volkomen tegenstrijdig aan haar gedrag als ze niet schijnzwanger is. Er is sprake van wisseling der symptomen tussen uitersten.

Urtica Urens D30: éénmaal daags vijf korrels. Schijnzwangerschap die gepaard gaat met heftige jeuk, droge vacht, soms rugpijn (teckel) of urineweg-problemen. Omdat het hier dikwijls gaat om een individueel aangepaste behandeling kunnen deze middelen beter worden toegepast onder begeleiding van een homeopathisch werkende dierenarts.

Slotopmerkingen

Zoals eerder gesteld: niet alle schijnzwangere teven zijn met succes te behandelen: overleg met uw dierenarts over andere stappen, als de homeopathie faalt. Maar geef niet te gauw op.

Van belang is de teef schraal te voeren (als de eetlust vanzelf al niet minder is). Veel afleiding geven zoals spelen, uitgaan, fietsen. De indruk bestaat dat een preventieve behandeling effect heeft en mogelijk een rol kan spelen in het voorkomen van het optreden van nieuwe knobbels. Er blijft behoefte bestaan aan een grondige therapie en daarin kan de homeopathie in een aantal gevallen voorzien.

A. H. Westerhuis, dierenarts