Rob's web

Fysiotherapie voor honden

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Fysiotherapie voor honden


Insiders weten dat fysiotherapie sinds enkele jaren niet alleen bij mensen wordt toegepast. Er zijn in den lande enige fysiotherapeuten die hun behandelingswijze ook toepassen op dieren. Door een van hen, mevrouw M. van Sassen-van Ysselt, praktizerend in Voorburg/Wassenaar, is een verslag samengesteld van drie jaar fysiotherapie bij honden. Wat is hieruit te leren? Duidelijk is dat deze behandelingswijze nog in het beginstadium verkeert. Er bestaat nauwelijks literatuur over en een formele opleiding is er niet. De fysiotherapeut die zich met honden wil gaan bezighouden zal zijn kennis vooral moeten opdoen in de praktijk bij anderen. Een traditioneel leerlingenstelsel dus.

Een belangrijk punt is dat de fysiotherapeut niet buiten de dierenarts om aan het werk gaat. Hoewel dierenartsen nog weinig bekend zijn met het bestaan en de toepassing van fysiotherapie bij huisdieren, komt het voor dat een behandeling begonnen wordt op verwijzing van de veterinair. Als iemand zich eigener beweging bij de fysiotherapeut meldt, zal de laatste zelf contact opnemen met de dierenarts. Bij zo'n eerste bezoek komt vanzelfsprekend van alles en nog wat ter sprake. Er wordt een patiëntenkaart gemaakt. Belangrijk bij dit eerste bezoek is dat de hond rustig kan wennen aan de omgeving en de fysiotherapeut, en al spelenderwijs aan een onderzoek kan worden onderworpen. Dit alles heeft stellig gunstige gevolgen voor de latere toepassing van de therapie.

Wat voor soort zaken komen voor behandeling in aanmerking? Meestal zijn dat stoornissen in het bewegingsapparaat die een gevolg zijn van aandoeningen van spieren, pezen, gewrichten en zenuwen. Voorbeelden zijn: hernia, heupdysplasie, reuma, gewrichtsslijtage, ouderdomsstijfheid en revalidatie na ongelukken en operaties. De meest toegepaste behandelingswijze is massage, dikwijls in combinatie met allerlei soorten oefeningen. In sommige gevallen worden, net als bij de mens, apparaten voor de behandeling gebruikt, bijvoorbeeld ultrageluidtherapie, elektriseertherapie of ultrakortegolf (warmte). De ervaring heeft geleerd dat in het algemeen honden zich erg gemakkelijk laten behandelen. Er zijn twee aspecten die belangrijk zijn voor het slagen van de therapie, te weten:

Hoe zijn nu de resultaten van deze behandelwijze? Bij 75% van de behandelende honden verdwenen de klachten of waren deze verminderd. Dit percentage komt in sterke mate overeen met de resultaten die in "mensen"-fysiotherapie kunnen worden behaald. De fysiotherapie kan dus bij een aantal aandoeningen een goede bijdrage tot herstel leveren. Mocht u denken dat uw hond met fysiotherapie geholpen zou kunnen worden, bespreek dit dan eerst met uw dierenarts.

J. W. Marsilje