Rob's web

Wat is een ligament botalli?

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Wat is een ligament botalli?


Wanneer bij de pup in wording het hart en de bloedsomloop worden gevormd, wordt ook een Ductus Botalli aangelegd; een bloedvatverbinding tussen de longslagader en de grote lichaamsslachtader (aorta). Dit, omdat de longen voor de geboorte het bloed niet kunnen voorzien van zuurstof en de kleine bloedsomloop daarom nog niet functioneert. Zie tekening 1. Zodra de pup wordt geboren, verliest deze Ductus Botalli zijn werking, de pup gaat ademhalen en de kleine bloedsomloop gaat functioneren. Zie tekening 2.

Deze bloedvatverbinding kan in aanleg ook nog kiezen tussen een linker- en een rechteraanleg. De normale aanleg is links-om, maar een enkele keer wordt gekozen voor een rechteraanleg.

Het eerste deel van de longslagader en aorta en de Ductus Botalli vormen als het ware een ring rondom de luchtpijp en de slokdarm. Na de geboorte groeit het ligament van de Ductus Botalli niet meer mee en kan in sommige gevallen de oorzaak zijn dat luchtpijp en slokdarm beklemd raken. De slokdarm heeft ter hoogte van het hart dan geen kans zich te verwijderen om het voedsel door te laten.

Melkvoeding en ander dun voedsel (pap en fijngemalen voer in vocht) blijken geen problemen te geven (althans mij niet bekend, maar niet denkbeeldig), maar daarna gaat het mis. Vast voedsel kan de vernauwing niet passeren, hoopt zich op en het resultaat is benauwd worden en opgeven van het voedsel. Er onstaat bij herhaling van deze toestand een blijvende verwijding boven de vernauwing, hetgeen eventueel ook problemen blijft geven.

Door een borstkasoperatie op ongeveer 7 weken, wordt door de chirurg het ligament gekliefd en kan de slokdarm zich herstellen. In mijn geval zijn beide puppen hersteld van dit probleem. Van twee andere puppen is mij bekend, dat door te late onderkenning van het aanwezige probleem de slokdarm zich niet meer herstelde. De voedselophoping bleef en daardoor het opgeven van het voedsel.

Tekening 1
Tekening 1. Normale bloedsomloop voor de geboorte. (Voor de geboorte is er ook een verbinding in de wand tussen het linker en rechter gedeelte van het hart. Op de tekening is dat niet aangegeven.)

Tekening 2
Tekening 2. Normale bloedsomloop na de geboorte. Ductus Botalli gesloten.

D. Oonk