Rob's web

Hygiëne en uw huisdier

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Hygiëne en uw huisdier


Een ernstig verhaal over een serieus onderwerp

Elke rechtgeaarde dierenvriend zal er alles aan gelegen zijn de hem toevertrouwde dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Het verzorgen omvat echter niet alleen een goede huisvesting, voeding, liefde en aandacht maar ook hygiëne. Dieren kunnen ziek worden, net als mensen. Niet altijd is ziekte te voorkomen. Als ziekte echter van microbiële aard is, d.w.z. veroorzaakt door micro-organismen dan is preventie zeer belangrijk. Micro-organismen zijn zo klein dat wij deze niet met het blote oog kunnen waarnemen en dat is vaak maar goed ook want vele soorten zien er bepaald onguur uit. Door die geringe afmetingen nemen wij echter de aanwezigheid van de micro-organismen niet waar.

Het is evenwel bekend dat micro-organismen vrijwel overal aanwezig zijn. Ondanks deze aanwezigheid zijn de meeste mensen en dieren niet ziek. Dat komt o.a. doordat er bijvoorbeeld immuniteit is opgetreden of doordat de natuurlijke weerstand tegen een niet te groot aantal micro-organismen voldoende sterk is. De natuurlijke weerstand kan onvoldoende zijn als het aantal micro-organismen te sterk toeneemt, m.a.w. als de besmettingsdruk te groot wordt. De natuurlijke weerstand kan ook tijdelijk als het ware een deuk krijgen door vermoeidheid of door stress. Vooral dieren die getransporteerd worden en geconfronteerd worden met een volledig nieuwe omgeving (denk aan tentoonstellingen etc.) kunnen slachtoffer van stress worden. leder mens weet dat als hij in een andere omgeving geplaatst wordt (vakantie in het buitenland) dat de kans groter wordt op een darminfectie. Dat komt mede doordat in een andere omgeving andere microorganismen aanwezig zijn.

Peuters bijvoorbeeld krijgen op de crèche of op de kleuterschool nogal wat infectieziekten te verwerken door het verlaten van het beschermende eigen milieu. Samenvattend kan men stellen dat de volgende factoren vaak leiden tot een infectie-ziekte:

  1. Jeugdige leeftijd door gebrek aan immuniteit
  2. Verzwakking door vermoeidheid
  3. Stress door spanning, bijv. bij ruw transport, verandering van omgeving, scheiding van ouderdieren, scheiding van de "baas" of "bazin".
  4. Hoge besmettingsdruk door een vuile omgeving
  5. Àndere micro-organismen door àndere omgeving.

Vooral als er sprake is van een combinatie van bovenstaande factoren dan zal de kans op een infectie-ziekte toenemen. Afhankelijk van de situatie zal men de omgeving van huisdieren zoveel mogelijk vrij moeten maken van micro-organismen. Dat speelt zeker een rol als nieuwe dieren arriveren, als nieuwe dieren geboren worden of als de dieren tijdelijk elders worden geplaatst. Hoewel het aantal diersoorten zeer groot is, is het voor hygiëne-handhaving in het algemeen niet zo belangrijk of het gaat om siervogels, knaagdieren, honden, katten of wat dan ook. Natuurlijk is dit relaas algemeen van opzet; toch kan de strekking ervan voor vrijwel eik vliegend, kruipend, lopend of zwemmend dier opgaan.

Micro-organismen die ziekte kunnen veroorzaken, moet men immers bestrijden. Voor het bestrijden van die microorganismen gebruikt men een desinfectiemiddel. Voordat men echter met een desinfectiemiddel werkt, is het noodzakelijk dat te behandelen oppervlakten eerst zorgvuldig worden gereinigd. In de professionele vee- en pluimveehouderij wordt in belangrijke mate met het desinfectiemiddel Halamid-D gewerkt. Dat is een poedervormig chloorhoudend produkt dat gemakkelijk in water oplost. Het is zowel in poedervorm als in oplossing een zeer stabiel middel dat bacteriën, schimmels en virussen vernietigt. Omdat men de bacteriën etc. niet kan zien, kan men ook het resultaat van de desinfectie niet waarnemen. Daarom is het van groot belang dat men zich houdt aan de voorschriften wat dosering en inwerking betreft; uit micro-biologisch onderzoek is immers gebleken dat dan met zekerheid de diverse soorten micro-organismen zijn gedood. Halamid-D is in uw speciaalzaak te verkrijgen.

Reinigen en desinfecteren

Reinigen is iets heel anders dan desinfecteren. Bij het reinigen wordt vuil (= onreinheid) verwijderd. Bij het desinfecteren kan het desinfectiemiddel zonder hinder van vuil op het oppervlak inwerken en op deze wijze de achtergebleven micro-organismen bereiken.

Eerst moet men dus goed schoonmaken. Voor kleinere oppervlakten kan men dat met de hand doen door met schoon water te spoelen of te schrobben. Meestal is dat voldoende. Als de oppervlakken vettig zijn, is het nuttig om een reinigingsmiddel te gebruiken. Hiervoor komt een neutraal middel in aanmerking, bijvoorbeeld Dubro of Lux of een ander huishoudelijk produkt voor de vaat.

Na de reiniging dient het losgekomen vuil met schoon water te worden weggespoeld. Bij grotere objecten zoals kennels zal men bij het schoonmaken meestal gebruik maken van een hogedrukspuit. Meestal wordt voor hardnekkige aankoekingen eerst met water voorgeweekt. Het loont zeker bij sterk vastzittend vuil tenminste vier uur voor te weken; men zal zien dat dan het vuil vrijwel altijd makkelijk is te verwijderen. Met moet bedenken dat ontlasting sterk besmet is. In één gram ontlasting kunnen zich meer dan 10 miljard kweekbare micro-organismen bevinden.

Als men de waterstraal met kracht richt op uitwerpselen spuit men miljarden micro-organismen naar alle kanten, zelfs tegen het plafond!

Het moet dus duidelijk zijn dat ook het schoonmaken op een beheerste wijze moet gebeuren.

Desinfectie

Zoals eerder is gesteld, moet men in de vaste verblijfplaats van dieren de besmettingsdruk (uitwerpselen!) niet te sterk laten oplopen. In het algemeen is het functioneel eenmaal per week kooien, volières, hokken etc. goed schoon te maken en te desinfecteren. Drink- en voederbakken moet men daarbij niet vergeten. Na de desinfectie moet men (na inwerkingstijd) deze met schoon water naspoelen. Men moet de dieren geen desinfectiemiddel laten drinken want dan worden hun ingewandsbacteriën aangetast. Men moet een desinfectiemiddel overigens niet als een soort "geneesmiddel" voor inwendige ziekten gebruiken. Raadpleeg daarvoor altijd de dierenarts! Verzendmateriaal voor wedstrijden en tentoonstellingen kan speeksel en ontlasting bevatten van andere dieren dan die van U. Dit houdt dus een groot risico in voor de gezondheid van uw dieren. Dit materiaal moet daarom zorgvuldig worden schoongemaakt en vervolgens met een desinfectie-middel, b.v. Halamid-D, worden ontsmet. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de hokken en kooien op tentoonstellingen. Mede door de grote concentratie van dieren van heinde en verre is het gevaar van blootstelling aan voor de dieren vreemde micro-organismen zeer groot.

In het eerste deel van dit ernstige relaas is ook iets gezegd over de gevoeligheid van jonge dieren. Indien men een geboorte verwacht dan is het ook dus zaak het "kraambed" zo proper mogelijk te maken door een effectieve reiniging en ontsmetting. Ook moet men niet verzuimen gereedschap regelmatig grondig te reinigen en te desinfecteren. Borstels, kammen en dergelijke komen immers intensief met de dieren in aanraking en kunnen gemakkelijk micro-organismen van het ene dier op het andere overbrengen. Ook in geval van "ongelukjes" dat een huisdier ontlasting deponeert op een plaats de die u niet zo bekoort, bijvoorbeeld in de keuken, heeft desinfectie mede als resultaat dat onaangename luchtjes worden vernietigt.

De veroorzakers van die "geurtjes" zijn namelijk micro-organismen; met hun verscheinen is ook de vieze lucht niet meer van deze wereld.

Ook schoonmaakgereedschap (doeken, borstels enz.) moet steeds zorgvuldig worden gereinigd en ontsmet. Dat materiaal komt immers met het (besmette) vuil in aanraking en wordt dan zelf ook besmet. Als wij de doeken, emmers, borstels enz. vuil wegzetten dan treedt daar sterke microbiële groei in op.

Tot slot nog een opmerking. Combineer nooit de desinfecterende oplossing met een ander middel. Of het ene middel of beide middelen kunnen worden geneutraliseerd en dat is zonde van uw centen en van de moeite. Een desinfectiemiddel doodt wel micro-organismen maar geen vliegen, luizen, kakkerlakken, muizen of ander ongedierte. Daarvoor zult u steeds de specifiek ontwikkelde middelen moeten gebruiken.

B. L. Rohde, Velp