Rob's web

De begeleiding en de verzorging van de oudere hond

Home - Kynologie - De duitse herdershond - De begeleiding en de verzorging van de oudere hond


Als we gaan nadenken over de begeleiding van de oudere hond moeten we ons allereerst de vraag stellen: wat is ouderdom?

Ouderdom is het laatste eind van een lang leven, waarbij "lang" afhankelijk is van het ras. We willen onze honden zo lang mogelijk bij ons houden en in goede gezondheid. Wij houden de hond zó lang bij ons, als wij vinden, dat hij nog plezier in zijn leven heeft. Ouderdom geeft verschijnselen van slijtage (algemeen) en uitval (b.v. van één of meerdere organen). De cellen op zich worden oud, funktioneren niet meer optimaal, kleine mankementen ontstaan in de weefsels en dit geeft slijtageverschijnselen.

De manier, waarop wij de hond zijn leven lang verzorgd hebben, is van grote invloed op deze ouderdomsverschijnselen. Ouderdom betekent dat reserves opraken, wat we niet dagelijks merken; vaak komt dat pas na een "stress-situatie" tot uitdrukking.

Wij kunnen voor onze ouderwordende honden veel doen. In eerste plaats door de verzorging. Zijn dagelijkse verzorging is van groot belang, zoals b.v. beweging, bepaalde diëten, verzorging van de huid. Wat het dieet betreft: het voedsel moet voor een oudere hond makkelijk verteerbaar zijn. Droogvoer is afgestemd op een jonge hond en bevat voor de oudere hond te veel eiwitten: dit geldt ook voor rood vlees. Vanaf zes tot zeven jaar moet de hoeveelheid vlees verminderd worden en vervangen worden door b.v. melkprodukten. De in de handel zijnde nierdiëten zijn over 't algemeen goed.

De huid van de oudere hond vraagt veel aandacht. Ook verzorging en kontrole van het gebit is belangrijk. Honden hebben weinig last van loszittende tanden, waar dan vaak een ontsteking ontstaat. Tandsteen is het begin van losrakende tanden en regelmatig verwijdering verlengt de levensduur van het gebit. Ook ogen moeten gekontroleerd worden. Een bepaalde schemering in de ogen is een reden om met de hond naar de dierenarts te gaan (urine meenemen).

Laat bij een bezoek aan de dierenarts ook het hart eens kontroleren. Reuen kunnen op oudere leeftijd vaak last krijgen van de prostaat.

Over het hart: honden lopen vaak al lang met een hartgebrek rond, zonder dat wij dat weten.

Ouderdomskontroles zijn bij de meeste dierenartsen nog geen gemeengoed, maar als u er om vraagt, zal iedere dierenarts bereid zijn uw oudere hond "een grote beurt" te geven.

Het krijgen van jongen op oudere leeftijd kan de hond vaak een klap geven en dus het ouderdomsproces versnellen. Ook een nare ervaring, die diepe indruk op de hond heeft gemaakt, kan de hond sneller doen verouderen.

Er zijn hormoon- en vitaminepreparaten bij de dierenarts verkrijgbaar, die de conditie van de oude hond vaak verbeteren' en het ouderdomsproces wat vertragen. De oudere hond heeft niet alle vitamines meer nodig, maar C-komplex en C zijn belangrijk. Ook vitamine E moet gegeven worden (tarwekiemolie) terwijl Vitamine A-D veel minder nodig zijn. De resorptie in de cellen verhoogde hoeveelheid Vitamine B-komplex, C en E is daarom wenselijk. Als de hond wat ouder is, kan de huid vaak een afgrijselijke geur verspreiden. De hond moet vaker gewassen, meer geborsteld worden, vergezeld van een massage en kneden van de huid. Kontrole op wratten en huidirritaties. De oren kunnen heel snel verwaarloosd zijn, ontstekingen worden op deze leeftijd snel chronisch.

Honden hebben zout nodig; regelmatig kleine hoeveelheden brood, kaas e.d. geven. Droogvoer bevat de juiste hoeveelheid. Een oudere hond mag geen extra vet bijgevoerd worden.

Nog een waarschuwing: in de beweging die de oudere hond krijgt, mag geen plotselinge verandering gebracht worden. Als hij de hele winter met u kleine "blokjes om" heeft gelopen, mag hij in géén geval op de eerste mooie voorjaarsdag mee voor een lange strandwandeling! Hoewel oude jachthonden deze overgang vaak iets beter aankunnen (opening jachtseizoen en hup mee de hele dag), zien we toch dat hartklachten bij hen zich op de eerste jachtdag openbaren. Geleidelijk de bewegingshoeveelheid opvoeren is daarom uw devies!

Ook een vakantie in de bergen kan moeilijkheden veroorzaken, ook dat kan een te grote belasting voor het slijtende hondenhart zijn.

Als laatste punt nog de omgevingstemperatuur: een grote overgang van kou naar warmte of omgekeerd is slecht voor de oudere hond. Hoe ouder de hond wordt hoe meer behoefte aan warmte hij krijgt. Geeft u daaraan toe, dan zal zijn behoefte aan warmte evenredig toenemen. En te veel warmte is slecht voor de huidstofwisseling. U ziet, hoe u door dagelijkse observatie, controle en verzorging uw hond kunt begeleiden in zijn ouderwordingsproces. En de hond, waar we zo trots op waren toen hij jong was en die altijd in was voor een wandeling en een toonbeeld van trouw, heeft het verdiend dat we hem helpen, met alles wat binnen ons vermogen ligt om in goede gezondheid en met waardigheid oud te worden!