Rob's web

Gezinsvriend bij uitstek

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Gezinsvriend bij uitstek


Hoewel de Duitse Herdershond in de eerste plaats een gebruikshond is en voorts een draver, die veel beweging nodig heeft, vindt men hem overal, ook in de stad en zelfs op flats, als gezelschapshond.

Dr. R. Pollet, kynologisch keurmeester, besprak enige tijd geleden in ons zuster blad "De Duitse Herdershond" dit verschijnsel aldus.

Hieruit zou men dus reeds kunnen besluiten dat een gebruikshond en draver als de Duitse Herdershond niet thuis hoort op een flat, en niet geschikt is als gezelschapshond. Men mag echter niet vergeten dat de karaktervereisten voor een ideale gezelschapshond, waarvan daarenboven nog verwacht wordt dat hij uit zichzelf een goede waker is, niet te onderschatten zijn. De dominerende positie van de Duitse Herdershond in de wereld is ook zeker mede te danken aan het feit dat hij als gezeischapshond erg in trek is, hoezeer vele liefhebbers van Duitse Herdershonden, vooral africhters, dit ook ten onrechte mogen betreuren. Fokkers van Duitse Herdershonden weten maar al te goed dat de meeste Duitse Herderpups terecht komen bij mensen die enkel en alleen een flinke huisgenoot willen hebben, zonder ooit te denken aan africhting, tentoonstellingen of effektieve ontwikkeling in een of ander dienstverband.

Een kwaliteit van de Duitse Herdershond die hem uiterst geschikt maakt als huisgenoot, al of niet in een groot gezin, en al of niet in een flat, is in de eerste plaats zijn aanpassingsvermogen.

Naargelang de omstandigheden dit vereisen is hij rustig of aktief. Op een groot domein is hij in staat om een hele dag onvermoeibaar te draven en in de weer te zijn. Binnenshuis echter is hij kalm, dit in tegenstelling met vele andere rassen. Het is zelfs niet moeilijk om hem lui en vadsig te maken. Vanzelfsprekend is het echter aan te raden en zelfs onontbeerlijk om met een Duitse Herdershond die thuis geen mogelijkheid tot voldoende beweging heeft, dagelijks een flinke wandeling te maken.

Dit komt niet alleen de hond maar vooral, wat nog belangrijker is, de baas ten goede. Wandelen gaan met de hond is eveneens zelfs de methode bij uitstek om tot een onverbreekbare vriendschapsrelatie met hem te komen. Mensen die werkelijk geen tuin bezitten, en die een Duitse Herdershond toch op hun flat of in een stadswoning willen houden, zouden zeker een drietal keer per dag met de hond buiten moeten, en er zelfs zoals hoger opgegeven dagelijks trachten een wandeling mee te maken. Als de hond dan daarenboven tijdens de weekends met de wagen meegenomen wordt naar bos, strand, braakliggende terreinen, waar hij flink kan uitrennen, heeft hij zeker geen reden tot klagen.

in verband met de opname van een Duitse Herdershond in een groot gezin denken ook heel velen nog dat dit ras slechts één meester wil kennen. Niets is echter minder waar. De Duitse Herdershond is de gezinsvriend bij uitstek, want het staat onomstotelijk vast dat hij zich in tegenstelling met vele andere rassen aan alle leden van een gezin hecht. Hij wil altijd alle gezinsleden bijeen hebben en voor hen als verdediger optreden. Dit is immers een van de specifieke kwaliteiten van de Duitse Herdershond.

We hebben hier zeker geen pleidooi willen houden voor de Duitse Herdershond als flatbewoner. Alvorens tot de beslissing over te gaan een Duitse Herdershond in een flat of stadswoning zonder tuin op te nemen, dient de toekomstige eigenaar van de hond de zaak eerst grondig te bespreken met de fokker of een kenner van het ras, zodat hij zich wel bewust is van de narigheden die hij zich zeker op de hals zal halen. De geaardheid van de hond, niet zozeer de grootte, speelt in dit alles een rol. Wanneer bijgevolg getracht wordt een Duitse Herderpup te nemen die tot een rustige hond zal uitgroeien dan is het zeker mogelijk. Hierover kan de deskundige fokker op basis van de afstamming, vooral dan het gedrag van de ouderdieren, in zekere mate goede raad geven. De aanschaf van een volwassen Duitse Herdershond, waarvan de fokker met zekerheid weet dat hij een rustig karakter heeft en "verhandelbaar" is, wat betekent een groot aanpassingsvermogen bezit, kan ook zeker in overweging genomen worden. Een flatbewoner die zich een hond wil aanschaffen moet dan verder maar voor zichzelf uitmaken of hij de moed zal kunnen opbrengen om elke dag, jaar in jaar uit, er voor te zorgen dat zijn Herder een minimum aan beweging krijgt.