Rob's web

Vlooien?

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Vlooien?


Meer den 90% bevindt zich als vlooielarve in uw huis!

Als we het als hondenbezitters over "vaak" en "veel" hebben, willen we nog wel eens het gezegde "bij de konijnen af" bezigen. Eigenlijk zouden we beter kunnen zeggen "bij de vlooien af". Vier vlooie-wijfjes bijvoorbeeld kunnen binnen een maand voor duizenden nakomelingen zorgen! Een knap konijn dat zo'n prestatie evenaart. Van die duizenden exemplaren leeft slechts, om precies te zijn, één procent als een tergend insekt op uw huisdier. De overgrote meerderheid bevindt zich als ei of larve in de direkte omgeving, wachtend op de kans om een vlooienexplosie te ontketenen.

Behalve het lastigvallen van u en uw huisdier, blijken vlooien dus heel wat meer in hun mars te hebben. Een vlo kan zes tot acht maanden aktief zijn en vult die tijd met bloedzuigen en het leggen van eieren. De vlo doorloopt een cyclus die van ei tot volwassen vlo in vier stadia is onder te verdelen. De tekening hieronder laat dat duidelijk zien. De duur van deze cyclus varieert van weken tot jaren en wordt sterk beïnvloed door faktoren als temperatuur en luchtvochtigheid. Bij voor de vlo ideale omstandigheden (20-25° C, relatieve vochtigheid van 70%) duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen vlo maar drie weken. Is het echter koud en droog, dan kan het larve-stadium wel zeven maanden duren.

Kritieke fase

Zodra de viool-larve uit het ei is gekropen, is hij zeer vatbaar Voor het middel "methopreen". In de periode voordat hij zich in een cocon verpakt, dient hij kennis te maken met een methopreen bevattend middel. De aktiviteiten van de vlo in wording zijn dan meteen onderbroken. Door de langdurige werking is methopreen in staat om minimaal 120 dagen de ontwikkelingscyclus van de vlo te onderbreken. Bij de juiste toepassing kan het aantal nakomelingen tot nul worden gereduceerd.

De bestrijding

"De bestrijding dient gericht te zijn op alle aanwezige honden en katten, maar moet zich ook uitstrekken tot de omgeving. Het is daarbij van belang dat de maatregelen tegelijkertijd en herhaald uitgevoerd worden. Een enkele keer het huis behandelen of zo af en toe 'een druppeltje in de nek' is zinloos. Voor de bestrijding in huis is een methopreen bevattend middel zeer aan te bevelen." Aldus een citaat uit een publikatie van de afdeling Dermatologie van de Vakgroep Geneeskunde voor Gezeischapsdieren te Utrecht.

"In 1989 werd een methopreen bevattend preparaat op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Dit middel was tot voor kort via de dierenarts verkrijgbaar. Methopreen, afkomstig uit Amerika, waar het een milieuprijs heeft gewonnen, is in mijn ogen een verantwoord vlooienbestrijdingsmiddel. Door deze IGR, ofwel 'Insect Groei Regulator', is het middel zeer effektief. Temeer daar methopreen het probleem vanuit de omgeving benadert. Nu is er de Zodiac-spray, die eveneens methopreen bevat, bijgekomen. Doordat veel dierenspeciaalzaken dit middel in hun assortiment hebben genomen, is het ineens op veel grotere schaal beschikbaar. Een goede zaak voor mens, dier en omgeving." zegt dierenarts J. v. Mameren verbonden aan Emax Nederland.

Behandeling

Vlooienbestrijding begint uiteraard met een goede verzorging van huis en dier. Uw hond loopt in uw schone huis beslist geen vlooien op, maar zodra uw huisdier buiten in kontakt komt met andere dieren, is het kwaad alweer geschied. Vlooien springen over en worden ongemerkt weer mee naar binnen genomen in de zojuist gestofzuigde kamer. Eitjes worden gelegd, vallen op de grond en komen terecht op moeilijk bereikbare plaatsen… kortom, regelmatig overal stofzuigen en het kammen van uw huisdier werkt wel preventief, maar is beslist niet toereikend. Daarom is het gebruik van deze spray, in kombinatie met de vlooienband, voor een effektieve bestrijding zeker aan te raden. Niet alleen de slaapplaats van uw huisdier, maar het hele interieur moet worden behandeld met de spray, denk daarbij ook aan de achterbank van uw auto! Voordat u de spray toepast, liefst op alle plekken waar uw huisdier komt, even goed stofzuigen. Verwijder vogels en vissen uit de te behandelen ruimte, of dek de kooi of het aquarium goed af. Een drietal seconden goed spuiten per vierkante meter is voldoende, waarbij de spray ongeveer 50 centimeter van het te behandelen oppervlak gehouden wordt. Nadat de behandelde ruimte een half uur is afgesloten, even goed luchten en een dag of twee wachten met stofzuigen. Dit geeft de werkzame stof methopreen gelegenheid even in te werken en uw huis of auto vervolgens minimaal 120 dagen te vrijwaren van een vlooienplaag. Volledigheidshalve zij vermeld dat de spray ozonlaagvriendelijk is, maar wel de schadelijke stof 1-1-1 trichloorethaan bevat. Deze stof is nodig voor een goede verspreiding van de werkzame stof, maar kan schadelijk zijn bij overmatig inademen. Het is verstandig om na gebruik de handen te wassen.