Rob's web

Tekebeet

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Tekebeet


De laparoscopische sterilisatie van de teef

In onderstaand artikel wordt een toeIichting gegeven op de sterilisatie middels laparoscopie, zoals deze sedert anderhalf jaar bij ons in de praktijk wordt toegepast.

Principe van laparoscopie

Laparoscopie betekent vrij vertaald "kijken in de buik". Dit kijken gebeurt met behulp van een lang optiek die in de buik wordt gebracht door een holle buis. Het camerabeeld is waar te nemen op een televisiescherm. Aangezien er slechts kleine toegangspoorten nodig zijn, wordt deze techniek ook wel Minimaal Invasieve Chirurgie genoemd. Dit in tegenstelling tot de bekende manier van steriliseren door middel van laparo-tomie, hetgeen letterlijk betekent het snijden in de buik.

Benodigdheden voor laparoscopie

Voor laparoscopie is nogal wat apparatuur benodigd, te weten:

Werkinstrumenten

  1. Verescanule; een beschermde naald die als eerste in de buik wordt gebracht om de buik met gas te vullen.
  2. Huls + trokar; een holle buis die, nadat de buik iets op spanning is gekomen, door de buik- en spierwand wordt gebracht. In de huls zit een klepmechanisme wat er voor zorgt dat de gasspanning niet verstoord wordt tijdens de operatie. Deze hulzen komen in verschillende diameters, afhankelijk van de afmetingen van de instrumenten die er doorheen moeten. Bovendien zijn er verloopstukken waardoor een huls met grote diameter ook geschikt is voor instrumenten met een kleinere diameter.
  3. Werkinstrumenten; een veelvoud van instrumenten bestaan er voor het werken in de buik, naast schaartjes zijn er cliptangen, spreidtangen, paktangen etc. De diameters van deze instrumenten zijn meestal 5 of 10 mm.

De eigenlijke sterilisatie

Het beste sterilisatietijdstip is twee maanden na de laatste uitvloeiing. Zodra de nuchter teef 's ochtends wordt gebracht op de praktijk, wordt zij gewogen, aan de hand waarvan zij een sedatieprik krijgt. Nadat zij in aanwezigheid van de eigenaar in slaap is gedommeld, wordt de hond opgenomen en op de operatietafel gelegd.

Een tweede prik in de vene zorgt er voor dat de hond kan worden geIntubeerd, waarna de gasanaesthesie en ademhalings- en hartbewaking kan worden aangesloten. Zodra de hond goed onder anaesthesie is, wordt zij op de plaatsen van de drie snedes geschoren en gedesinfecteerd en tenslotte afgedekt met steriele doeken.

Allereerst wordt de verescanule ingebracht waarop de gastoevoerslag wordt aangesloten. Nadat de buik op de gewenste spanning is gebracht met behulp van de insufflator, worden de drie inbrenghulzen in de buik geplaatst. Nu wordt door een huls de optiek met hieraan verbonden de camera en de lichtbron ingebracht om een snelle rondgang langs de verschillende organen te maken. Blijken deze in orde, dan wordt de tafel tweezijdig gekanteld en de baarmoeder opgezocht.

Blijkt de baarmoeder ontstoken of anderszins niet gezond, dan wordt deze alsnog op de traditionele manier verwijderd, daar het gevaar voor complicaties anders te groot is. Zodra de baarmoeder gevonden is, wordt een van beide hoornen vervolgd tot aan de eierstok. Deze is gelegen in een zakje met vaak veel vetopslag. Terwijl een paktangetje dit zakje vasthoudt, wordt deze met behulp van een schaartje opengeknipt zodat de eierstok vrijkomt. Deze vrijgekomen eierstok wordt dan met een schaartje vrij-geprepareerd en na coagulatie door de huls naar buiten getrokken. Nadat ook de andere eierstok is verwijderd, wordt gecontroleerd of er geen bloedverlies of nabloedingen zijn. Daarna worden de drie huidwondjes met een of twee hechtingen gesloten.

De hond blijft daarna nog vijf minuten op de operatietafel liggen, waarbij zij uitsluitend zuurstof krijgt toegediend, het zogenaamde uitwassen van de narcosegassen. Tenslotte wordt de teef naar de recovery gebracht om bij te komen.

Op het moment dat de eigenaar de hond komt ophalen, zal deze goed bij kennis zijn en lopend mee naar huis kunnen. De teef zal de eerste dag voornamelijk slapende doorbrengen en ook de tweede dag nog iets last hebben van de narcose. Op dag drie zal het dier echter de levendigheid van voor de operatie weer tonen.

Andere mogelijkheden van de laparoscopie

In principe staat de laparoscopie toe de meest ingewikkelde buikoperaties uit te voeren, zoals dit overigens ook gebeurt bij de mens. Aangezien in de diergeneeskunde de eigenaar uiteindelijk zelf opdraait voor de kosten, zijn veterinair gezien, de mogelijkheden beperkter. Zo zal een verwijdering van een tumoreus ontaarde nier technisch goed mogelijk zijn, maar practisch onbetaalbaar.

Er zijn gelukkig echter genoeg mogelijkheden om de laparoscoop te benutten binnen de kleine huisdierenpraktijk. Om enkele te noemen:

Zo zijn er nog talrijke indicaties te noemen en net als in de humane sector worden er dagelijks nieuwe ideeën opgedaan.

Voordelen van laparoscopie

Nadelen van laparoscopie

Dierenkliniek 't Westland, Naaldwijk