Rob's web

Risico's van het spelen met stokken

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Risico's van het spelen met stokken


Met grote regelmaat worden in de kliniek honden aangeboden, die tijdens het spelen met een stok ernstige trauma's (verwondingen) hebben opgelopen.

De problemen ontstaan meestal op het moment, dat de hond een stok wat onhandig opvangt of met een stok in de bek ergens tegenaan loopt. De eigenaar hoort de hond janken en soms komt er wat bloed uit de bek. In een aantal gevallen lijkt er verder niets aan de hand te zijn en wordt de hond niet voor onderzoek bij een dierenarts aangeboden. Weken later kunnen echter toch problemen ontstaan, waarover hieronder meer!

Snel erbij

Bij honden die wel direkt voor onderzoek bij een dierenarts worden aangeboden, blijken er in de bek of achterin de keel soms enorme beschadigingen aanwezig te zijn. Het is noodzakelijk om de hond voor uitgebreide inspektie onder anesthesie te brengen om de bek en keelholte geheel te kunnen inspekteren. De beschadigingen bestaan meestal uit diepe perforaties, die zich kunnen bevinden onder de tong, links of rechts achter in de keel, in het gehemelte of in het eerste deel van de slokdarm. Vooral bij honden, die met een stok in de bek ergens tegenaan gelopen zijn, zien we perforaties van soms wel 20 cm. diep. De stok dringt dan vanuit de keel diep in de hats, zijdelings van of boven het strottehoofd. In veel gevallen breekt bovendien nog een deel van de stok of of blijven delen van de schors achter in de hals. Dit leidt tot heftige onstekingsreakties in de hals.

Niet snel erbij

Bij honden, die na het voorval niet direkt voor onderzoek bij een dierenarts zijn aangeboden, zien we soms vrij snel, maar soms pas weken later dergelijke ontsteking in de hats ontstaan. De kans is vrij groot, dat er ergens in de hals hout of schors is achter gebleven. In het verloop van de tijd verplaatsen deze zich in de hals richting borstingang. Behandeling met antibiotica leidt meestal alleen tijdelijk tot genezing van de ontstekingen en abcessen. Wanneer de kuur afgelopen is, komen de klachten weer terug. Het verwijderen van schors en hout is noodzakelijk om de problemen definitief op te lossen. Hiervoor wordt een operatie via de onderkant van de hals uitgevoerd, waarbij systematisch wordt gezocht. Hoe langer hout of schors zich in de hals bevindt, des te moeilijker is het opsporen ervan. Sommige honden moeten meerdere malen geopereerd worden om alles te kunnen verwijderen.

Inspektie

Natuurlijk is het veel beter om in de acute fase het probleem al op te lossen. Wanneer bij keelinspektie een perforatie wordt gezien is het verstandig direkt de hats open te maken en te zoeken naar hout of schors. In het wondgebied worden vervolgens drains (rubberen slangetjes) achtergelaten om het ontstekingsvocht een uitweg naar buiten te bieden. De perforatie in de keelholte hoeft meestal niet gehecht te worden. Aileen wanneer de perforatie zo groot is, dat er bij het eten voedsel in zou kunnen komen, dient sluiting overwogen te worden. Bij de meeste patienten moeten de drains 5 tot 7 dagen in de wond aanwezig blijven. Vooral de eerste dagen na operatie is een goede pijnstilting van belang.

Voorkomen

Honden lopen graag met iets in de bek en het gooien met stokken (die overal voor het oprapen liggen) is natuurlijk geweldig leuk. Weest u zich echter bewust van de risico's! U kunt uw hond veel leed besparen. Beter is het te gooien met een (soft)bal. Deze moet echter niet te klein zijn voor de maat van de hond, omdat de bal dan weer in de keel kan schieten.

©Hovawartaal; Drs. M. E. Peeters, Specialist Chirurgie der Gezelschapsdieren te Utrecht.