Rob's web

Honden die ongewenst gedrag vertonen bij het alleen laten

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Honden die ongewenst gedrag vertonen bij het alleen laten


Als honden alleen thuis gelaten worden, worden veel van hen angstig. Dit uit zich in ongewenst gedrag, zoals janken, blaffen, vernielen en zelfs een speciale vorm van onzindelijkheid. Gewoonlijk is het probleem van voorbijgaande aard. De hond leert accepteren alleen te blijven. Bij een enkele volwassen hond blijft de angst om alleen te zijn bestaan. Vaak met kostbare en/of lawaaiige gevolgen. De vooruitzichten om deze problemen op te lossen of te verminderen zijn goed, indien er een logische benadering wordt gevolgd.

Behandeling

De vernielzuchtige, lawaaiige of onzindelijke hond (bij alleen zijn), is vaak in alle opzichten een zich goed gedragende hond. Menselijk gezelschap doet hem goed. Dit is ook een reden dat hij bij alleen laten die angst vertoont. Het verbeteren van dit gedrag en de behandeling hebben een tweetal doelen te weten:

  1. beschermen van de inboedel tegen vernieling en vervuiling op korte termijn;
  2. een lange termijn aanpak, waarbij een meer betrouwbare en onafhankelijke houding van de hond wordt ontwikkeld.

Korte termijn aanpak

De omgeving: Houd de hond uit de buurt van waardevolle voorwerpen, bijv. in een binnen- of buitenkennel, garage of hal. Laat de hond nooit zonder toezicht op straat of in de tuin. Hij kan dan betrokkenraken bij ongelukken, waarvoor u verantwoordelijk gesteld kunt worden. De hond: Wordt de schade overwegend veroorzaakt door kapot bijten, dan kan het helpen om de hond te muilkorven. Zo wordt elke ontwikkeling van ongewenst gedrag voorkomen, ook het vernielen. Muilkorven maakt de hond niet vals; het biedt een welkome bescherming van huisraad. Ook wordt de hond beschermd tegen de gevaren van het doorbijten van elektrische leidingen. Gebruik een prettig zittende muilkorf, een die ruim is. Went u de hond eraan om de muilkorf te dragen tijdens het spelen (met u).

Laat de 'alleen-zijn-tijd' van de gemuilkorfde hond geleidelijk toenemen tot maximaal 4 uur. Zorg er hierbij voor dat de muilkorf ruim is en dat de hond een lege maag heeft. Bij eventueel braken kan een gemuilkorfde hond stikken.

Lange termijn aanpak

De lange termijn aanpak wordt tegelijkertijd met de korte termijn aanpak ingezet. Uitlaten en voeding: Grote lichamelijke inspanning tijdens een wandeling veroorzaakt altijd een kalme (lees: uitrustende) hond bij terugkeer. Geef de hond bij terugkeer de helft van zijn dagelijkse portie voedsel, waardoor de hond ook nog wat slaperig wordt. De vezelrijke komplete droogvoeders blijken in dit kader een gunstiger invloed te hebben op de hond dan vers vleesvoeder. Zorg ook nog voor een warm bed voor de hond. Dit laatste om de hond aan te moedigen om te gaan slapen. Laat de hond in deze toestand op een juiste wijze alleen. De tijd voor het alleen laten: Wees extra afstandelijk - zelfs afwijzend - tegen de hond in het laatste half uur voordat u hem alleen laat. Reageer in het geheel nietop eventueel aandacht vragen. Wind de hond ook niet op door overdreven vriendelijk gedag te zeggen. Dit versterkt namelijk zijn eenzaamheidsgevoel na uw vertrek.

Het vertrek

Wissel de routinehandeling die aan uw vertrek vooraf gaan steeds af. Bijvoorbeeld jas aantrekken, achterdeur op slot doen, enz. enz. Doe af en toe eens uw jas aan terwijl u normaal thuis blijft. Pak ook eens een boodschappentas terwijl u gewoon thuis blijft. Indien deze handelingen steeds gevolgd worden door uw vertrek, dan maken zij de hond er op attent dat hij spoedig alleen gelaten zal worden en dit verhoogt zijn onrust. Laat de hond liever in het onzekere over uw werkelijke bedoelingen. Doe alleen of u weggaat, en ga daarna een keer echt weg, maar kom meteen weer terug. Gedraag u zo, dat het voor de hond onvoorspelbaar is of u weggaat of niet.

Training

De hond vernielt gewoonlijk meteen na uw vertrek; wanneer de hond angst omdat hij plotseling alleen is, het grootst is. Wen uw hond eraan gedurende hele korte perioden (minuten) alleen gelaten te worden. Laat deze korte perioden geleidelijk langer worden. Voorafgaand aan deze tijdoefening moet u de hond eerst alleen laten achter een gesloten deur, en dat op verschillende plaatsen in huis of tuin.

Het aanleren van het naar de mand of plaats gaan en er blijven terwijl u thuis bent en het gebruik van deze oefening wanneer u korte tijd weggaat, is een tweede methode om het ongewenst alleen-zijn-gedrag tebeeindigen. Ook hier geldt: weer langzaam de tijd uitbouwen.

Het op het gemak stellen

Maak het alleen zijn van de hond zo prettig mogelijk. Attentie!!! Dus Been gedag zeggen. Het is voor veel honden prettig dat zij zoveel mogelijk dingen zien, ruiken en horen, die hen herinneren aan menselijk gezelschap. Het kan ideaal zijn om honden door het gehele huis te laten lopen. Andere honden vinden het prettiger om op een vertrouwde, kleine plek ingesloten te worden. Dit kan een kleine kamer of een kennel zijn. Probeer dit uit. Laat lampen en tv of radio aan, draai een bandje van alledaagse geluiden in huis of van een gesprek tussen twee gezinsleden. Geef de hond botjes en goed speelgoedom op te kauwen.

Thuiskomst

Wees nooit onvriendelijk, ook als hij lets verkeerd deed, anders is de hond de volgende keer bij het alleen laten nog angstiger. Bedenk steeds dat de behandelde verschijnselen veroorzaakt worden door angst en niet door kwaadaardigheid.

Algemene houding ten opzichte van de hond

Het moeilijkst, maar ook het meest belangrijk om dit soort 'alleen-zijn-probleem' met honden op te lossen, is dat uw houding ten opzichte van de hond zo koel mogelijk moet worden. Hierdoor wordt de hond zelfstandiger en dus zekerder van zichzelf. Streef er vooral naar om minder tijd met de hond samen te zijn. Sluit de hond 30% van de tijd dat u thuis bent alleen achter een deur. Dus uit het zicht, maar wel binnen gehoor en reukafstand. Laat de hond niet toe op uwslaapkamer. Uw doel moet zijn dat u alle kontakten tot een minimum beperkt. Het kontakt maken mag nooit door de hond geschieden of van de hond uitgaan. Hierdoor krijgt de hond andere verwachtigen van uw relatie met hem. Hij leert vooral dat 'alleen zijn', ook negeren, steedds gevolgd wordt door genegenheid.

Medicijnen

Als laatste hulpmiddel kan in ernstige gevallen de hiervoor beschreven benadering gekombineerd worden met een behandeling door een dierenarts, met kalmerende - misschien - homeopathische - middelen. Alternatieven voor de hiervoor beschreven methode zijn:

  1. Zoveel mogelijk thuisblijven;
  2. De hond meenemen (veel honden die thuis alles stuk maken, kunnen we langdurig alleen in een auto worden gelaten zonder vernieling). N.B. Let wel op in de zomerperiode met een hond in de auto;
  3. Een hondenoppas in huis nemen;
  4. De hond (tijdelijk) ergens onderbrengen, bijv. in een hondenpension;
  5. Een binnenkennel met een slaapplaats kan een veilig en geliefd nest voor de hond zijn. Een binnenkennel wordt vaak aanbevolen voor honden met angstproblemen. Bovendien zorgt vroeg gebruik van zo'n kennel ervoor dat puppy's dit soort problemen helemaal niet ontwikkelen. De binnenkennel moet altijd gebruikt worden in positieve zin en in verband worden gebracht met plezier en veiligheid. De kennel mag nooit gebruikt worden als een strafcel. Het moet een 'paleisje' worden.

Teveel eigenaren doen een hond die stuk maakt, of die luidruchtig of onzindelijk is, weg of laten hem zelfs inslapen. Het is altijd mogelijk om hulp te krijgen. Bel hiervoor uw dierenarts of een gedragbegeleid(st)er.

©clubblad 0 & 0; Anita Robbemond