Rob's web

Trammelant met tenen

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Trammelant met tenen


Velen van u zullen in de loop der jaren wel eens geconfronteerd zijn met problemen aan de tenen van de hond. Zulke problemen zijn bijna altijd een langdurige kwestie, zij laten zich slecht behandelen en genezen ook niet al te vlot. In dit artikel over teenproblemen beperken wij ons tot ontstekingen en aanverwante zaken.

De nagelriemontsteking

Deze uit zich door een pijnlijke harde rode rand van de huid rond de nagel. De ontsteking kan wat vochtig maar ook droog zijn. Dikwijls is ook de nagel zelf misvormd en breekt gemakkelijk spontaan of hetgeen zeer pijnlijk is. De oorzaak moet meestal gezocht worden in een infectie door bacterien of schimmels en soms in auto-immuunziekten (storingen in het afweersysteem). Het op de juiste manier afnemen van materiaal voor een kweek en gevoeligheidsbepaling (welk antibioticum werkzaam zal zijn) is van belang voor het stellen van een juiste diagnose. De ingestelde therapie moet voldoende lang volgehouden worden om te voorkomen dat het probleem weer terugkomt na een schijnbaar bereikte genezing.

Ontsteking van de teen zelf

Het betreft hier meestal vooral het deel van de teen dat boven het zoolkussentje zit. Dit deel van de teen is hard, dik, rood en bijzonder pijnlijk. In principe kan natuurlijk een verwonding, zoals in eendoorn trappen, ten grondslag liggen aan een dergelijk probleem, dikwijls ontstaat het ook spontaan. Sommige rassen zijn gevoeliger voor dit probleem dan andere, met name Riesenschnauzers. Het is voor de diagnose van belang uit te maken of de dikke teen het gevolg is van bijvoorbeeld een verstuiking of dat het een ontsteking betreft. Is het een ontsteking dan is het van belang om te weten of het bot in deze ontsteking betrokken is of niet. Als het bot betrokken is in het proces is het niet altijd goed uit te maken of het nu zuiver een ontsteking betreft of dat er een kwaadaardig proces aan de gang is.

Chronische ontstekingen aan tenen kan men proberen te behandelen met langdurige antibioticumtherapie, het succes van deze therapie is wisselend. Als de ontsteking zich niet laat bedwingen is een teenamputatie soms de enige oplossing. Een hond kan zich uitstekend redden met een teen minder en zal bij zijn verlost te zijn van de pijn.

Tumoren

Zoals zojuist al even aangestipt kunnen schijnbaar ontstoken tenen in werkelijkheid aangetastzijn door een bijzondere nare tumorsoort. Gelukkig zaait dit gezwel niet zo vlot uit, zodat, een tijdige amputatie van de teen in de regel tot volledige genezing zal lijden. Het is dus van groot belang niet te lang te tobben met een 'chronisch ontstoken' teen, het probleem kon wel eens veel groter zijn dan het zich laat aanzien!

Brosse nagels

Behalve door reeds genoemde nagelriemontsteking veroorzaakt, komen er ook op zichzelf staande nagelproblemen voor. Meest voorkomend zijn de brosse holle nagels die gemakkelijk inscheuren en afbreken. Het is belangrijk om deze nagels zo kort mogelijk te houden.

Naast als basis natuurlijk een optimale voeding kan men biotine bijgeven ter versterking van de nagels, tevens kan men de nagels aanstippen met een formaline oplossing om ze te harden. helemaal overgaan doet het meestal niet, te verbeteren is de situatie dikwijls wel.

Tot zover dit deel over getob met tenen, een volgende keer zullen teenblessures besproken worden.

©Dierenkliniek "Ermelo"; B. J. Carriere, M. E. Carriere-Bothof, H. J. C. Groenewoud-Jelsma.