Rob's web

De hond loslaten in woonwijken

Home - Kynologie - De duitse herdershond - De hond loslaten in woonwijken


Honden hebben een territorium. In de natuur is dat een afgebakend stuk terrein. De afbakening gebeurt door middel van het uitzetten van geurvlaggen. We kennen dat ook bij onze huishond. Bij iedere lantaarnpaal of boom blijven, zeker de reuen, even staan om hun "geurvlag" uit te zetten. In de natuur hebben de honden of wolven maar een territorium. Dat is gebied waarin ze !even, jagen, stoeien en voortplanten. En dat gebied verdedigen ze ook. Het is hun terrein en daar hoort niemand antlers in te komen.

Onze huishond kent een heleboel verschillende territoria. Het huis, de tuin, een gedeelte van de straat, de auto, het speelveld en zelfs als u aan het wandelen bent het gebied wat hij kan bestrijken tot het einde van de lijn.

In de territoria van onze huishond is wel iets heel vreemds aan de hand. Er zijn continue andere bewoners van dat territorium. Thuis krijgt u visite, op straat komt u buren tegen, spelen kindertjes en wandelen mensen met andere honden. Op het speelveld komen nog meer andere honden en mensen. En iedere keer zijn het weer anderen. Voor uw hond is dit behoorlijk verwarrend en u moet wel heel duidelijk de leiding hebben om uw hond goed onder controle te houden of om hem voldoende steun te geven in die steeds veranderende situaties.

Bovendien is het zo dat honden op een hele andere wijze communiceren dan wij en communicatiestoornissen zijn snel aanwezig. En honden kunnen niet uitkijken voor auto's, en honden kunnen fietsers of trimmers wel eens zien als bedreigende indringers in ons territorium. En honden kunnen de goede bedoelingen van kinderen wel eens helemaal verkeerd begrijpen. En dan kunnen er ongelukken ontstaan. Ongelukken die de kinderen niet valt te verwijten maar die vaak ook niet de schuld zijn van de hond.

We kunnen en mogen tenslotte de hond geen menselijke eigenschappen toerekenen.

Vandaar dat u als u in de buurt aan het wandelen bent de hond altijd aangelijnd moet houden. Omdat u andere honden tegen kunt komen en de honden allebei vinden dat ze de eerste rechten hebben. Omdat u kindertjes tegen kunt komen die graag de hond willen aaien. Op een meestal nogal dominante en/of bedreigende wijze ten opzichte van de hond. Omdat de hond zijn jachtinstincten wil volgen als hij fietsers of trimmers of spelende kinderen ziet. Omdat de hond niet weet bij het oversteken dat hij eerst een keer naar links, dan een keer naar rechts en tenslotte weer een keer naar links moet kijken en pas dan, als er niets aan komt, mag oversteken. Omdat uw hond niet weet dat de mooie voortuintjes van de buren plekken zijn waar hij eigenlijk niet mag komen.

Houdt uw hond aan de lijn op die plekken waar hij eigenlijk niet los kan. Omdat het in veel opzichten voor mensen en dieren te gevaarlijk is. Laat hem lekker los op het hondenspeelveld in het park, op het strand of in het bos. En iedereen kan volop genieten van de trouwste huisgenoot van de mens: de hond. En zo hoort het toch?

Marian Servaas