Rob's web

Alleen blijven

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Alleen blijven


Veel vragen komen binnen over het niet alleen kunnen zijn van honden. Als de pup in huis komt hebben de nieuwe eigenaren vaak tijd vrijgemaakt om zich met de nieuwe huisgenoot te kunnen bemoeien. Ze zorgen er voor dat er altijd wel iemand bij de pup is; een pupje laat je immers niet alleen? Maar na een week willen mevrouw en mijnheer een keer samen de stad in, eens op bezoek bij vrienden of misschien wel uit eten. En dan moet de pup alleen blijven. Klagende buren zijn vaak het gevolg. Wat is hier aan te doen?

In de natuur komt het niet of nauwelijks voor dat honden alleen moeten leren blijven. Er is altijd wel een roedelgenoot in de buurt. Bij ons in huis is dat anders. Pups moeten leren dat als ze alleen in het territorium achterblijven, dit veilig is en dat de baas altijd weer terugkomt. Als ze dit maar vaak genoeg meemaken heben ze hier later ook geen problemen mee. Belangrijk is hierbij, dat al vanaf de eerste dag dat de pup in huis is, begonnen wordt met het leren alleen blijven. De pup zijn mand, kussen of deken moet geplaatst worden op een plek waar de pup later ook alleen moet blijven. ledere keer als de pup aanstalten maakt om te gaan slapen, breng je de pup naar die plaats. Je blijft er vervolgens eventje bij en wacht net zo lang tot de pup in slaap is gevallen. Het is heel goed voor de pup om op die plaats een lapje te leggen waar de nestlucht nog aanzit. Als de pup eenmaal slaapt leg je iets lekkers in de buurt van de pup en gaat weer terug naar de kamer. De pup is alleen. ledere vijf minuutjes ga je even kijken. Als de pup wakker wordt zal hij eerst het lekkers ontdekken en hierop gaan liggen kluiven. Dit is een teken om naar de pup te gaan. Je beloont de pup uitbundig voor het alleen blijven en het liggen knagen op lets van hem. De pup leert, als dit vaak genoeg herhaald wordt dat dit een fijne plek is en dat de baas altijd terugkomt. Het grote voordeel met pups is dat ze heel veel slapen en dat ze dus heel veel op hun plaats gelegd kunnen worden. Veel herhaling van oefeningen zorgt bij pups al heel snel voor gewoontevorming en dat is nu precies wat we willen.

Voordat een pup helemaal aan de roedel en het territorium gewend is en hij ook weet dat alleen blijven er bij hoort, gaan er wel een paar dagen overheen. En omdat je bij het leren alleen blijven om de vijf minuten even gaat kijken, levert dit de eerste nachten wat problemen op. De pup is zijn moeder, zijn broertjes en zusjes, zijn nest en zijn nieuwe roedelgenoten kwijt. Want als hij wakker wordt kom je als baas nu natuurlijk niet binnen wandelen. Je ligt zelf te slapen. Het gevoig hiervan is dat de pup gaat janken. Hiermee geeft hij zijn roedelgenoten aan waar hij zit, in de hoop dat ze snel bij hem zullen zijn. Als de baas dan niet komt wordt die plek vrij snel vervelend. Komt de baas wel dan leert de pup dat hij maar een kik hoeft te geven of de baas komt al. Dit is dus in beide gevallen geen goede oplossing. Zeker niet wanneer je overdag al begonnen bent met het leren alleen blijven. Neem daarom de pup gewoon de eerste nachten mee naar de slaapkamer. Hier heeft hij de steun van de roedelleider en kan die roedelleider ook gemakkelijker ingrijpen als de pup naar buiten moet.

Na een paar dagen als de pup zonder problemen blijft op de plaats die bedoeld is om alleen te blijven kan hij daar ook 's nachts heen. Want voor de gewoontevorming geldt natuurlijk dat twintig keer overdag even alleen slapen veel meer indrukken oplevert dan drie keer mee naar de slaapkamer.

Een heel goed hulpmiddel om het alleen blijven gemakkelijker te maken is een kamerkennel of bench. Ze nemen niet zo heel veel ruimte in, zijn overal te plaatsen en kunnen gemakkelijk meegenomen worden. Als de pups wennen aan het opgesloten zitten, als ze 's nachts beneden moeten blijven of als de baas weg moet is dit hun nest. Veilig, vertrouwd en van hun alleen. Geef de pups hier hun eten, wat lekkers en een knuffel voor het slapen gaan. Laat de kamerkennel open staan als je thuis bent en je zult merken dat pups na een paar dagen hierin gaan liggen als ze moe zijn of als ze iets lekkers hebben gekregen. Uit zichzelf!

De eigen plaats voor honden, of dit nu een kamerkennel, een mand, een kussen of een deken is mag nooit gebruikt worden om de hond voor straf heen te sturen of te brengen. Ook mogen honden hier niet gestoord worden als ze slapen. De plek moet altijd plezierig blijven en een hond de mogelijkheid bieden zich even terug te trekken. Zodat hij hier ook altijd prima alleen kan blijven.

Volwassen honden moeten ook alleen kunnen zijn. De meesten vinden dat ook niet erg. Als ze van te voren hun energie kwijt konden raken en goed moe zijn, gebruiken ze die tijd gewoon om lekker te slapen en bij te komen.

Toch zijn er honden die wat moeite hebben om alleen te blijven. En die blaffen of janken de hele buurt bij elkaar. Of slopen uw meubilair. In de eerste twee gevallen heel vervelend voor uw buren. In het laatste geval heel vervelend voor uw portemonnee.

En dat terwijl het toch niet zo heel moeilijk is uw hond te leren alleen thuis te blijven zonder problemen. Ook een volwassen hond moet een eigen plek hebben waar hij NOOIT voor straf heen gestuurd wordt. Die plek moet het eigenlijk helemaal zijn voor de hond en iedere keer als hij gaat slapen moet hij uit zichzelf naar die plek gaan. Daarnaast moet de hond, voordat hij alleen moet blijven, echt goed zijn uitgelaten. Zodat al 0 zijn energie eventjes is bruikt (fietsen of speuren vraagt ook veel energie van de hond). Dan ga je hem verwennen om even alleen te zijn. Korte periodes waarbij de hond leert dat je altijd terugkomt. Ook al ligt hij lekker te slapen.

Zonder dat hij zich onzeker hoeft te voelen. Honden die janken doen dit om hun soortgenoten, jou dus, bij zich te krijgen. Het is een verzamelsignaal. En als je dan uiteindelijk komt - ook al is dit pas na drie uur - dan werkt dat janken dus en zal de hond dit gedrag blijven herha len. Dit geldt ook voor blaffen waarbij de hond eigenlijk van je eist dat je thuis komt. En ook dit werkt. Want je komt toch. Dit, in feite aangeleerde, gedrag moet dus doorbroken worden. En dat kan door, als de hond goed moe is, veel weg te gaan en na korte tijd weer terug te komen. Voordat hij is gaan blaffen, janken of slopen. Extra handigheidjes om onzekerheid bij honden te voorkomen zijn: de radio aan, de telefoon en de deurbel uit en eventueel de gordijnen dicht. Zodat hij zich op geen enkele wijze bedreigd hoeft te voelen. Wanneer je bij terugkomst je hond zeer uitbundig gaat belonen voor het alleen blijven, zorg je er voor dat je hond het gevoel krijgt dat het toch wel erg was zo'n lange tijd alleen. Beter is de hond bij terugkomst even te negeren, het is immers de normaalste zaak van de wereld dat je even alleen bent, en daarna rustig aan te halen.

Bouw dit alleen blijven langzaam op. Verwacht niet dat je een volwassen hond, die alles bij elkaar jankt als je even weg bent, in twee weken leert om een paar uur rustig alleen te kunnen zijn.

M. Servaas