Rob's web

Warmte is gevaar

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Warmte is gevaar


Een mooie zomer? Heerlijk voor mens en dier. Hoewel... voor uw hond kan de warmte gevaar met zich meebrengen en soms zelfs de dood tot gevolg hebben.

Honden transpireren niet

De hond kan niet transpireren zoals de mens. Hij heeft vrijwel geen zweetklieren. Warmte kan hij slechts afvoeren via zijn tong (hijgen) en via zijn voetzolen. Hij is dus niet gediend van al te hoge temperaturen. Teveel zon (voor dier en mens slecht) kan een zonnesteek veroorzaken, te grote hitte kan tot een coma of zelfs tot de dood leiden.

Honden dragen geen schoenen

Menig onwetende hondenliefhebber denkt bij warm of zonnig weer zichzelf en zijn hond een plezier te doen door eens lekker te gaan fietsen en de viervoeter naast de fiets te laten draven. Niet aileen kan dit snel leiden tot een onverantwoorde stijging van de lichaamstemperatuur van de hond, maar het warme asfalt, steen of beton is ook nog op een andere manier funest. We vermeldden al dat de hond behalve via zijn tong alleen via zijn voetzolen warmte kan afvoeren. Deze zijn bij warm weer dan ook altijd vochtig. Als u hem nu hiermee over een warm wegdek laat lopen, dan ontstaat heel snel een forse blaarvorming, die zeer pijnlijk is en die dagenlang kan aanhouden. Als u de hond over een grotere afstand wilt laten lopen, doe dat dan in een niet te hoog tempo, en zeker niet over een warm wegdek, maar over gras (waarbij het vanzelf spreekt dat de bond op langere afstanden getraind moet zijn). Is dat niet mogelijk, laat de bond dan thuis - op een koele plaats uiteraard.

De auto als broeikas

Het achterlaten van een hond in een auto bij warm of zonnig weer kan rampzalige gevolgen hebben. Zelfs als de auto in de schaduw staat en de ramen enigszins geopend zijn, wordt het binnen al gauw ondraaglijk warm en benauwd. Staat de auto in de voile zon, dan is het helemaal snel gebeurd: de temperatuur kan dan gemakkelijk oplopen tot 50 a 60 graden Celcius. Uw hond zit dan levend opgesloten in een broeikas. Hijgen zal onvoldoende zijn om af te koelen en al snel zai zijn lichaamstemperatuur stijgen tot een gevaarlijke hoogte. Hij zai uiteindetijk buiten bewustzijn raken. Als tijdig wordt ingegrepen kan hij het overleven, hoewel het gevaar dan bestaat dat hij schade aan hersenen of nieren heeft opgetopen. Overigens kan het ook buiten het zomerseizoen aardig warm worden in een auto die in de zon staat. Dit zal niet direct leiden tot levensbedreigende situaties, maar kan wet zeer onaangenaam en schadelijk voor uw hond zijn. Zo is het ook in het (vroege) voorjaar oppassen geblazen!

Alarm

Indien u met warm weer een auto aantreft waarin een hond duidelijk voor langere tijd is achtergelaten, kom dan in actie. Probeer de eigenaar op te sporen of grijp zelf in, als de situatie kritiek is. Desnoods slaat u een ruitje stuk om de hond te kunnen bevrijden. Als hulp te laat komt, zal de hond het niet overleven.

Eerste hulp

Wanneer u een hond aantreft die ten gevolge van hitte versuft of bewusteloos is, moet u hem zo snel mogelijk zien af te koelen. Verplaats hem naar een koele plek en giet koud water over hem keen, of be-dek hem met een natte doek (niet te lang, hierdoor kan de hond weer onderkoeld raken!). Als hij dit 'avontuur' overleeft, laat hem dan in ieder geval even onderzoeken door een dierenarts, voor het geval hij een beschadiging aan inwendige organen zou hebben opgelopen. Symptomen hiervan kunnen zich voordoen in de vorm van niet-eten, braken en diarree.

Tips bij warm of zonnig weer

Weeswijs met uw hond bij warm weer!!

©Brochure Bond tot Bescherming van Honden.