Rob's web

Radiotechniek

Radiotechniek is de techniek om via electromagnetische golven draadloos informatie over te brengen. Hierbij worden antennes gebruikt om de golven te verzenden of te ontvangen.

Radio is een vorm van draadloze telecommunicatie die later ook via kabelnetten (centrale antenne systemen) wordt gebruikt voor omroep doeleinden.