Rob's web

Fotografie

Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling vervaardigen van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen. Het woord is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht (φωτος (phootos) = licht, γραφειν (grafein) = schrijven).

Iemand die (beroepsmatig) fotografie verricht noemt men een fotograaf.

Sinds de intrede van de digitale fotografie bestaat er een verschil tussen het nemen van een foto en het maken van een foto. Zeker met de huidige digitale techniek zijn er steeds meer mensen die met een foto-bewerkingsprogramma foto's maken. Hiervoor is niet noodzakelijk een fotocamera nodig; men kan bestaande foto's makkelijk bewerken tot een eigen product. Echter, voor het nemen van een foto maakt men wel degelijk gebruik van een camera.

Contact afdrukken

Een afdruk van een voorwerp dat direct op lichtgevoelig materiaal gelegd is en vervolgens belicht, is een fotogram. Een voorbeeld hiervan zijn contactafdrukken van negatieven op fotopapier. Ook röntgenfotografie valt hier onder.

Een bijzondere vorm van contactafdrukken is de Kirlianfotografie.

Lomografie

Lomografie is een techniek in de analoge fotografie, waarbij doorgaans zonder na te denken of veel tijd te nemen een foto wordt gemaakt. Iemand die de lomografie bedrijft, wordt ook wel een lomograaf genoemd.

De LC-A camera is afgeleid van de Cosina CX-2, welke 135 film gebruikt.

Diana foto

Dianagrafie

Een dianagrafie is een foto die gemaakt is met de Diana, een plastic speelgoedcamera die in de jaren 60 in grote aantallen geproduceerd werd in Hongkong. De onvolmaakte constructie van de camera bepaalt in hoge mate het aparte karakter van de foto's die ermee werden gemaakt. Dianagrafieën hebben de volgende kenmerken: het formaat is vierkant (negatief 4,5 × 4,5 cm op rolfilm van het type 120), de foto is in mindere of meerdere mate gevignetteerd, geen enkel onderdeel van de foto is scherp, en vaak zijn delen van de foto gesluierd door lichtlekken.

De Diana is afgeleid van de Agfa Isoly. De Isoly is een 4 × 4 cm camara met de 120 film.

Film (cinematografie)

Een film, rolprent of video is een serie opeenvolgend getoonde, stilstaande beelden. Door de snelheid waarmee de beelden elkaar opvolgen en de nawerking van elk beeld op het netvlies lijken ze een vloeiende en continue beweging te vormen. Vaak is er ook geluid bij. De productie varieert van een kleine handeling om een gebeurtenis vast te leggen in een kort filmpje tot een groot project voor het maken van een langere film voor wereldwijde vertoning in bioscopen.

Veel van wat voor fotografie geld geldt ook voor filmen. Het enige dat vast is, is de belichtingstingstijd. Er wordt professioneel gefilmd met 24 frames per seconde. Tijdens dit tijdblok moet ook de film getransporteerd worden.

Bij S8 wordt met 18 frames per seconden gefilmd bij stomme film en 24 bij geluidsfilm. Bij R8 is dit 16 frames per seconden.

Basisset

Om met fotografie te beginnen, beginnen we met de basisset aan te schaffen. U kunt veel tweede hands kopen. Er is genoeg keuze in analoge en digitale sets.

Gebruik zoveel mogelijk objectieven van het merk dat uw camera is. Alternatieven kunnen goedkoper zijn, maar niet altijd even goed.

Het zelfde geldt voor externe flitsers. Kijk welke voor uw camera worden aanbevolen.

Uitbreidingen

Afhankelijk van de interesses kunnen we gaan uitbreiden. We kunnen denken aan:

Indien we analoog fotograferen kan het handig zijn een extra body aan te schaffen. U kunt hier dan een ander type film in doen.

Handleidingen

Zorg dat je van alles een handleiding hebt en lees deze regelmatig door. Dit is vooral nuttig als je speciale functies wilt gebruiken die je weinig gebruikt.

Wees ook niet bang om met het menu te spelen en zaken uit te proberen. Doe een verandering per keer en kijk wat dat oplevert.

Van camera's zijn vaak boeken beschikbaar die dieper op de functies ingaan dan in de handleiding.