Rob's web

Gentech

Begrip

Gentech staat voor genetische manupilatie.

Genetische manipulatie (doorgaans in negatieve context) of genetische modificatie (doorgaans in neutrale of positieve context), (GM) is het door de mens handmatig en gericht veranderen van de genen van een organisme en is een onderdeel van de gentechnologie. Het begrip GM dient onderscheiden te worden van de klassieke wijze van het kruisen van gewassen of dieren. Informatie over de klassieke wijze van genetische modificatie van organismen is te vinden in de artikelen over domesticatie en veredeling (onder andere mutatieveredeling en hybrideveredeling).

Een andere mogelijke betekenis van het begrip betreft uitsluitend het aanbrengen van genetische aanpassingen zonder uitsluitend gebruik te maken van het normale/natuurlijke voortplantingsproces van het organisme. Hierbij is sprake van verandering van één of meerdere genen in een cel. Dit kan vergeleken worden met een biologische variant op knip- en plakwerk.

Ook de mens kan worden gezien als zo'n product; het erfelijk materiaal bestaat voor meer dan 50% uit DNA van andere bronnen, zoals bacteriën, virussen, schimmels, planten en andere dieren. Alhoewel dit middels een "natuurlijk" mechanisme gebeurt, is het toch vergelijkbaar met genetische modificatie.

Spontane mutaties in het DNA veroorzaken soms een nieuwe variant van een gen, dat voordeel brengt voor het organisme; in moeilijke omstandigheden kan dat organisme voordeel halen uit dat veranderde gen, waardoor de rest van de populatie min of meer op de achtergrond verdwijnt. De momenteel veelvuldig aangetoonde multi-resistente micro-organismen zijn hiervan een voorbeeld. Toch worden ze als "natuurlijk" gezien, omdat de mens er geen (actieve) hand in had.

Organismen die genetisch gemodificeerd zijn, worden ggo (genetisch gemodificeerd organisme) of gmo (genetically modified organism) genoemd. Tegenwoordig wordt hiervoor ook wel het begrip transgeen organisme gebruikt. Een bekend voorbeeld van een genetisch gemodificeerd dier was de stier Herman. Een stier die zo was gemodificeerd dat zijn vrouwelijke nakomelingen een humaan eiwit zouden produceren en vervolgens uitscheiden in de melk. Een andere belangrijke toepassing van genetische modificatie is het verbeteren van productiegewassen om zo hun opbrengst te verhogen of ze resistenter te maken tegen bepaalde ziekten.

Genetisch gemodificeerde vissen
Genetisch gemodificeerde vissen.

Bedrijven die met gentech werken

Waarom wil een chemie bedrijf zich bezighouden met gentech?

Chemie bedrijven willen omzet maken en de agrarische industrie is een grote klant. Insecticiden en schimmeldooders worden over het algemeen redelijk door planten verdragen, maar chemische onkruidverdelging is een contradictie, een plant is een plant en onkruid is een naam door mensen verzonnen.

Het beruchste onkruidverdelger is Rounup. Ook dit middel dood alles wat groen is. Het werken met herbiciden is niet ongevaarlijk.

Omdat met herbiciden veel geld verdient kan worden loont het de moeite om planten te maken die resitent zijn tegen b.v Roundup. Dit is alleen mogelijk met genetische manupilatie. Daar dit een kostbare zaak is worden er patenten op aangevraagd. De zaden van deze planten worden voor veel geld verkocht aan de boeren die dan ook Roundup kunnen gaan kopen.

De kwaliteit van de plant als voedingsmiddel is voor deze gentech maffia niet van belang. Opbrengsten zijn vaak ook minder dan met normale planten. De gezondheids onderzoeken die voor medicijnen gelden zijn op gentech gewassen niet uitgevoerd. In de meeste gevallen zouden deze dan als gevaarlijk bestempeld worden. De praktijk heeft dit al aangetoond.

Om de winsten zeker te stellen mogen boeren niet zelf het zaad van hun eigen planten gebruiken maar moeten ieder jaar weer opnieuw duur zaaigoed kopen. Om dit ook af te dwingen is men bezich om de zaden zo aan te passen dat deze een zelfmoord actie plegen en dus geen opbrengst geven.

Een ander bedrijf dat gentech aardappelen teelt in de Nederland is Avebe. Hier gaat het om bepaalde zetmeeltypes voor industrieël gebruik. Hoe onderscheid je deze aardappelen van normale aardappelen? Het bedrijf heeft verder geen belangen in chemie, maar wel in goedkope productie van deze zetmelen.

Vermeende risico's

Glyfosaat (ISO-naam) is een organische fosforverbinding die als niet-selectief systemisch "totaalherbicide" zeer ruim toegepast wordt. Het Amerikaanse bedrijf Monsanto bracht het product in de jaren 1970 op de markt onder de naam Roundup (dit bevat eigenlijk het isopropylammoniumzout van glyfosaat).

Uit een onderzoek in 2002 bleek dat Roundup effect had op de normale celcyclus van elke cel. Uit dit onderzoek volgt de vraag of Roundup schadelijk is voor de gezondheid van mensen. Uit een studie van de universiteit van het Franse Caen blijkt dat blootstelling aan glyfosaat in de herbicide Roundup tot schade aan cellen kan leiden. De Franse onderzoekers hebben met reageerbuisproeven onderzocht wat de werking is van de chemische stof polyethoxide tallowamine, ingrediënt van glyfosaat, op celculturen. Met name cellen in de navelstreng, placenta en embryo's bleken kwetsbaar.

Je kunt je afvragen of de plant hier nou gezonder door wordt, mijn inziens horen besproeide planten bij het chemischafval en niet op het boord of in de voerbak van onze huis- en boerderijdieren.

Ook over de plant kun je genoeg vragen stellen wat betreft veiligheid. Is de honing van bloesem van gentechplanten wel veilig voor insecten, hoe zit dit met stuifmeel. Kruis besmetting is een groot probleem die op de schouders van boeren rust die NIET met gentech werken omdat de gentech bedrijven deze boeren aanklacht voor (ongevraagde)schendig van hun patenten.

Frans onderzoek Monsanto verwerpt door EU


BASF trekt zich terug

Het verzet van consument, boeren en politici heeft gewerkt: chemieconcern BASF heeft onlangs laten weten dat het bedrijf zich terugtrekt uit de Europese markt voor genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen.

Argumenten voor en tegen

Argumentenkaart