Rob's web

Magnetron ongezond?

Hans Hertel en zijn strijd tegen de magnetron

Er is een theorie dat door het bereiden van eten in de magnetron de structuur van de voeding wordt veranderd waardoor het lichaam de voedingsstoffen niet kan herkennen en ook veranderingen in je bloed geeft. Zoek maar eens met Google op "Hans Hertel". Deze man is jarenlang monddood gemaakt door de Zwitserse overheid maar dit besluit werd jaren later genadeloos vernietigd door het Europese Hof van de Rechten van de mens. Dit vonnis moest een eind maken aan juridische censuur van personen, die de aandacht willen vestigen op de gevaren voor de gezondheid van bepaalde producten.

Ik verzamel naast inzichten uit de alternatieve hoek ook gewoon harde wetenschappelijk studies die negatief zijn over het gebruik van deze sloper. De media en dan met name het SBS/RTL clubje dat wordt gedreven door ordinaire geldzucht doen of hun neus bloedt en proberen dit verhaal keer op keer als een hoax af te doen.

Denk na, wat is nu logischer, iets langzaam op een lagere temperatuur bereiden of gigantisch verhitten in korte tijd? Geloof je in fastfood of in slowfood ? Haastige spoed is zelden goed is een oude gezegde en geldt nog steeds. Laat je niet gek maken door de propaganda van de industrie. Lees de studies hieronder en bepaal dan jouw waarheid, lees en leer.

Rondfilterchromatografie en het verschil tussen magnetron en koken

Deze methode is in 1952 ontwikkeld door de biochemicus Ehrenfried Pfeiffer en eerst toegepast in de kwalitatieve beoordeling van bodemmonsters en later voor de kwaliteit van voedselproducten. Het is in wezen een scheidingsmethode waarbij met behulp van verdunde oplossingen van natronloog en zilvernitraat een beeld wordt gevormd. Dit beeld geeft een duidelijke indicatie van de mate van vitaliteit van een product. Pijnlijk duidelijk wordt dit wanneer men de verschillen bekijkt tussen gewoon gekookte groente en groente bereid in de magnetron. De vitaliteit sprekend uit het gevormde beeld is bij de magnetron bereiding verdwenen.

Een Duits verhaal hierover: www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/dokumente/verarbeiter/vitalqualitaet.pdf

Effecten

Magnetron, een recept voor kanker

Als je voedsel in een magnetron verhit, gaat veel van de kleur en smaak verloren. Dit gaat vooral op voor producten die deeg bevatten. Fabrikanten van kant-en-klare maaltijden hebben een oplossing van dit probleem gevonden in de vorm van kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. Deze toevoegingen dienen om de consument geen onderscheid meer te kunnen laten maken tussen voedsel uit de magnetron en maaltijden die op de conventionele manier zijn bereid.

Wil je meer over deze additieven weten, dan raden we je het boek The Perils of Progress van de Australische academici Ashton en Laura aan (11). Daarin kun je lezen: ‘Een voorbeeld van nieuwe technologie op het gebied van kunstmatige smaakontwikkeling zijn zogenaamde susceptors. Deze middelen, die dienen om het voedsel plaatselijk extra heet te laten worden, worden aan het verpakkingsmateriaal van voedingsproducten voor de magnetron gehecht. Dit leidt er bijvoorbeeld toe, dat het voedsel een bruine kleur krijgt, alsof het in een traditionele oven is gebakken. Enkele van de susceptors die voor 1992 zijn ontwikkeld, scheiden tijdens het verhittingsproces in de magnetron echter kleine hoeveelheden van een giftige chemische stof af, genaamd bisfenol-A-diglycidylether (BADGE). Deze stof is een bestanddeel van de kleefstof die wordt gebruikt om de susceptors aan het verpakkingsmateriaal te bevestigen.’

In 1992 heeft onderzoek naar chemische stoffen in 52 soorten pizza uitgewezen, dat de negen verschillende susceptors die in een merk werden gebruikt, BADGE-concentraties bevatten van 0,2 en 0,3 procent. Bij verhitting in de oven bleek deze stof in de pizza terecht te komen, ook al werden de instructies op de verpakking nauwkeurig gevolgd.

Ander onderzoek heeft uitgewezen, dat uit susceptors in de verpakking van voedingsproducten voor de magnetron, zoals kant-en-klare pizza's, voorgebakken friet en wafels, een groot aantal chemicaliën vrijkomt. In een studie werden 44 vluchtige chemicaliën geïdentificeerd, inclusief het kankerverwekkende benzeen. (13) Een andere giftige chemische stof in verpakkingsmateriaal die bij verhitting in de oven in het voedsel terechtkomt, is een component van de inkt op het bedrukte verpakkingskarton, namelijk benzofenon.

Popcorn en graanproducten voor het ontbijt worden vaak verpakt in papieren zakken die met was zijn bestreken, om gemakkelijk in de magnetron te kunnen worden verwarmd. Uit recent onderzoek blijkt echter, dat zestig procent van de was in het voedsel terechtkomt, ook al volg je de instructies op de verpakking nauwkeurig (15). Ook het plastic folie, gemaakt van pvc, waarmee het voedsel in de magnetron wordt bedekt, blijkt tijdens verhitting schadelijke stoffen uit te scheiden. Zelfs in zulke grote concentraties, dat onderzoekers, op grond van een studie uit 1996, het gebruik van pvc verpakkingsmateriaal ten zeerste afraden.

De boodschap is duidelijk. Verwarm geen voedsel in een magnetron, als dit niet strikt noodzakelijk is. En laat je niet misleiden door advertenties voor kant-en-klare maaltijden, de zogenaamde snelle oplossing voor wie geen zin of geen tijd heeft om te koken. Om optimaal te kunnen functioneren heeft je lichaam echter volwaardig voedsel nodig. Behandel je lichaam als een Rolls Royce - en niet als een afvalbak.

Handen af van de magnetronoven

door Prof. Dr. Bernhard H. Blanc, Lausanne en Dr. Hans U. Hertel, Wattenwil.

De publicatie van het hier volgende onderzoek is een sensatie: Voor de eerste keer hebben een Zwitserse universiteit en een milieubiologisch instituut volstrekt duidelijk aangetoond, dat het tot zich nemen van voedsel, dat in magnetronovens werd klaargemaakt, onmiddellijk na de voedselopneming veranderingen in het bloed veroorzaakt, zoals deze bij het veroorzaken van een kankerproces voorkomen! Daarom worden de voortdurende waarschuwingen in Raum und Zeit voor het gebruik van magnetronovens wetenschappelijk bevestigd. Het volgende werkstuk, dat in Duitsland slechts in "Raum und Zeit" gepubliceerd wordt, is een gedeeltelijke samenvatting uit "Vergelijkende onderzoekingen over de beïnvloeding van de mens door voedsel, dat op de conventionele manier en in de magnetronoven toebereid is." door Dr. Bernhard H. Blanc, Instituut voor biochemie aan de ETH in Lausanne en Dr. Hans U.Herstel, milieubiologisch advies en onderzoek. Wie het uittreksel van deze wetenschappelijke studie bestudeert, vraagt zich af, hoelang magnetronovens nog ongestraft verkocht mogen worden. Want na publicatie van deze studie mag niemand meer beweren, dat hij van niets wist.

Magnetron sloopt drinkwater

Uit Spaans onderzoek blijkt al dat magnetron er voor zorgt dat 90% van de antioxidanten in broccoli het loodje legt (tegen 11% bij stomen) maar een Amerikaanse site wilde wel eens testen wat voor effect magnetronnen en gewoon koken op water had. Schrik niet van de verschillen maar misschien valt het muntje bij je en wordt je voorzichtiger bij het verwarmen van melk voor de baby etc met deze voedingssloper

magnetron.jpg

rense.com/general70/microwaved.htm

Russische ban op magnetrons

Ook de Russen hebben na de Tweede Wereldoorlog met magnetrons geëxperimenteerd. Vanaf 1957 is het merendeel van het onderzoek uitgevoerd in het Institute of Radio Technology in Klinsk. Volgens de Amerikaanse onderzoeker William Kopp, die zoveel mogelijk resultaten van zowel Russisch als Duits onderzoek heeft verzameld - en die om die reden in eigen land is vervolgd (4) - hebben de Russische forensische teams de volgende effecten op de gezondheid geconstateerd:

Verhitting van kant-en-klare maaltijden voor de menselijke consumptie in een magnetronoven leidt tot:

Op grond van deze bevindingen zijn magnetronovens in 1976 in de Sovjet-Unie verboden, maar dit verbod is na de perestrojka opgeheven.

Hans Hertel was de eerste geleerde, die het plan opvatte om een kwalitatieve studie te maken van de invloed van in de magnetron bereid voedsel op de fysiologie van de mens. Dit kleine, maar goed gecontroleerde, onderzoek wees op de achteruitgang van het voedsel, dat in de magnetron bereid wordt. Samen met Bernard H. Blanc van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie, en het Universiteitsinstituut voor Biochemie, was Hertel één van de 8 deelnemers aan dit onderzoek.

De conclusie was duidelijk: Door het koken in de magnetron veranderden de voedingsstoffen dusdanig, dat veranderingen in het bloed van de deelnemers plaats vond. Dit waren geen gezonde veranderingen, maar veranderingen die achteruitgang in het menselijk lichaam konden veroorzaken. Belangrijke veranderingen werden ontdekt in het bloed van de vrijwilligers, die voedsel nuttigden, dat in de magnetron bereid was. Dit waren ondermeer een verlaging van alle hemoglobine- (bloedarmoede dus!) en cholesterolwaarden, vooral HDL-(goede cholesterol) en LDL(slechte cholesterol)-waarden en -verhouding. De witte bloedcellen toonden een sterkere korte-termijnvermindering na de inname van in de magnetron bereid voedsel dan na de inname van alle andere varianten. Al deze indicaties wezen in de richting van vermindering van goede gezondheid en van degeneratie.

Magnetron koken

Waarom is eten koken en opwarmen in de magnetron schadelijk? Sinds de tweede wereldoorlog zijn de gevaren van microgolven voor biologische systemen, onze organen enz. bekend. Hierover bestaat literatuur. Er zijn verwoestende uitwerkingen gevonden zoals beschadigde celmembranen en chromosomen (erfelijkheidsdragers) en gestoorde celdeling en anaërobe ademhaling (ademen zonder zuurstof) enz. Deze gevaren gelden ook voor de magnetron.

Iedere magnetron geeft microgolven af aan zijn omgeving in de vorm van strooistraling.

In tegenstelling tot de gebruikelijke verhitting van voedsel op vuur, waarbij de warmte van buiten naar binnen wordt geleid, gebeurt de verhitting van voedsel bij de magnetron van binnen uit. Wanneer het voedsel dat met de magnetron is verhit, microscopisch wordt bekeken, wordt een ravage waargenomen alsof er een ontploffing heeft plaatsgevonden. Cellen zijn sterk gezwollen of uit elkaar gescheurd. Dit in tegenstelling tot voedselbereiding op de ouderwetse manier via geleidelijke verhitting. Daarbij zijn de cellen meestal nog intact. Wanneer melk in een magnetron wordt verhit, blijkt de zuurgraad te zijn veranderd, in de vetten worden meer transvetzuren gevormd, vitaminen gaan verloren, er ontstaat veel meer neerslag dan bij normaal koken enz. Wanneer een ei in de magnetron wordt verwarmd, dan scheurt het uit elkaar, het ontploft soms zelfs. Bij normaal koken gebeurt dit nauwelijks. Conclusie: gebruik geen magnetron.

Wetenschappelijke onderzoeken die verder hebben gekeken dan naar smaak en vitamine C gehalte, zijn onder andere uitgevoerd aan de Stanford University in Californië. Dat onderzoek toonde aan dat door het in de magnetron verhitten of ontdooien van afgekolfde moedermelk (zelfs bij lage temperaturen van 20-53° de bestanddelen die het kind tegen infectie moeten beschermen hun waarde verliezen.

In de uitgave van Pediatric Journal (Deel 1) van april 1992 rapporteerden Kemer en zijn collega's van de Universiteit van Stanford dat onverwarmde borstvoeding, die verwarmd werd met de magnetron lysozymenactiviteit en antilichamen verloor en de groei van meer potentiële ziekteverwekkende bacteriën kweekte. Melk, die verwarmd werd met een groot vermogen (tot 98° Celsius) verloor 96% van zijn immunoglobuline A antilichamen, agens dat binnendringende microben tegenhoudt.

Wat hem echt verbaasde, zei Kerner, was dat hij een verlies van anti-besmettelijke eigenschappen zag in de melk welke verwarmd werd met een magnetron met een laag vermogen en een gemiddelde temperatuur van slechts 33,5° Celsius. Nadelige veranderingen bij zulke lage temperaturen doen veronderstellen dat het gebruik van de magnetron zelf de melk kan beschadigen".

Het gebruik van een magnetron voor het ontdooien van melk is een zeer slecht idee, omdat het waarschijnlijk is dat een gedeelte van de melk gaat koken voordat alles ontdooid is. Het Medisch Centrum van de Universiteit van Stanford verwarmt borstvoeding niet langer met de magnetron, merkt Kerner op. En dat is een goede zaak vindt Sigman-Grant, vanwege de kleine hoeveelheden melk, die in ziekenhuizen gegeven worden aan pasgeborenen en aan voornamelijk te vroeg geboren kinderen.

Begin 1991 lekte het nieuws uit over een proces in Oklahoma. Een vrouw, Nortna Levitt genaamd, onderging een heupoperatie, maar werd gedood door een simpele bloedtransfusie toen een verpleegster 'het bloed voor de transfusie verwarmde in een magnetron'! Logica doet vermoeden dat als verwarmen of koken het enige is, het niet uit maakt welke manier van verwarmingstechnologie men gebruikt. Het is echter nogal duidelijk dat er meer komt kijken bij het "verwarmen" met microgolven dan we denken. Bloed voor transfusies wordt stelselmatig verwarmd, maar niet in magnetrons! In het geval van mevrouw Levitt wijzigde de magnetron het bloed en doodde haar. Daaruit volgt toch dat deze vorm van verwarmen inderdaad 'iets anders' doet met de stoffen die verwarmd worden? Is het niet verstandig vast te stellen wat dat 'iets anders' zou kunnen doen?

Magnetron ongezond; foute energie!

De magnetron is ingeburgerd maar zou ook weer moeten verdwijnen. Het is een gevaar voor onze gezondheid. De microgolven die het voedsel verwarmen zorgen voor een chaos van het voedingsproduct. Het is erg tegennatuurlijk. De microgolven die ontstaan zijn gebaseerd op het principe van wisselstroom. De atomen, moleculen en cellen krijgen een stoot magnetische straling en worden gedwongen 1 tot 100 biljoen keer per seconde polariteit om te zetten. Er ontstaat dan wrijving waardoor warmte ontstaat. Wetenschappelijk zijn er geen atomen, moleculen of cellen in welk organisch systeem dan ook, die in staat zijn zo'n enorme vernietigende kracht te weerstaan.

De moleculen van de voeding wordt hierdoor verstoord. De enorme kracht breekt de cellen. De moleculen worden krachtig vervormd, waardoor de oorspronkelijkheid, energetische waarde en kwaliteit van het voedsel beschadigd wordt. Behalve de effecten van de wrijvingswarmte zijn er andere effecten, die niet direct meetbaar zijn, die een verzwakkende werking hebben op de cel-membranen. De straling zorgt dat voedselmoleculen een nieuwe samenstelling krijgen die onbekend zijn voor mens en dier. Onderzoeken hebben aangetoond dat ook de bloedsamenstelling verandert als je voedsel uit de magnetron eet. Denk eens na, voordat je als ouder bijvoorbeeld een flesje of hapje voor je baby in de magnetron doet.

Jan Kraak

Een magnetronexperiment

Het volgende onderwerp dat onder "vuur" valt is de alomtegenwoordige magnetron. Heerlijk om de fles van de baby in op te warmen of om het bord eten van manlief in te zetten als hij laat van zijn werk thuiskomt. Handig ook voor alle restaurants. Hoe typerend voor onze tijd, waarin alles snel en met een druk op de knop moet verlopen, maar is de magnetron veilig? Een van de belangrijkste artsen op het gebied van biologische kankertherapie is N. Gonzalez uit New York. Men vroeg hem een keer wat hij van de magnetron vond en hij antwoordde: "Voor mij is er maar een plaats voor dat ding en dat is de schroothoop! , Waarom zei hij dat? Hier volgen wat gegevens. Een uitspraak van dr. Hans Ulrich Hertel: " Als je regelmatig voedsel eet dat in een magnetron is ontdooid of verhit, treden er in het bloed veranderingen op die kenmerkend zijn voor de eerste fasen van het ziekteproces van mensen die aan kanker lijden." Hij selecteerde acht mensen tussen de twintig en veertig jaar die gewend waren macrobiotisch te eten, zodat ze geen compromitterende factoren in hun bloed zouden hebben. Hij ging toen met ze naar een hotel en zorgde ervoor dat ze niet rookten en geen alcohol dronken.

Gedurende acht weken onderwierpen deze vrijwilligers zich aan het volgende experiment:
Op de dagen dat ze speciale voeding kregen werd eerst hun bloed afgenomen voor onderzoek, daarna kregen ze de voeding op een lege maag en daarna werd er op verschillende tijdstippen weer bloed afgenomen. Met een interval van een paar dagen was er telkens zo"n testdag. De voeding was voor ieder verschillend:
Persoon 1: Verse, rauwe melk van een biologische boerderij.
Persoon 2: Verse melk van dezelfde boerderij, maar nu gekookt.
Persoon 3 : Verse melk van dezelfde boerderij, maar nu verhit in de magnetron.
Persoon 4 Gepasteuriseerde melk.
Persoon 5 Rauwe groenten, organisch geteeld.
Persoon 6 Gekookte groenten, organisch geteeld.
Persoon 7 Organisch geteelde groenten, verhit in de magnetron.
Persoon 8 Organisch geteelde groenten, eerst bevroren en toen ontdooid in de magnetron.
De onderzoekers stelden vast dat in het bloed van degenen die magnetronvoedsel hadden gegeten significante veranderingen optraden. Onder andere een daling van de rode bloedkleurstof, van de goede vetten en van de witte bloedlichaampjes. Ook vond hij dat er tijdens het verhittingsproces in de magnetron schadelijke stoffen in het voedsel ontstaan, de zogenaamde radiolyten die de DNA-structuren, ons erfelijkheidssysteem, kunnen beschadigen. De enige andere manier waarop radiolyten kunnen ontstaan is door voedselbestraling met radioactieve stoffen. Stoffen die DNA structuren beschadigen zijn kankerverwekkend.
Het gerechtshof in Bern heeft een uitspraak gedaan in de zaak die door de Zwitserse associatie van dealers van elektrische apparaten voor huishoudens en industrie tegen dr. Hertel was aangespannen, en hem verboden om publiekelijk te verklaren dat het gebruik van een magnetron gevaarlijk is voor de gezondheid. Bij overtreding zou hem een boete van vijfduizend Zwitserse francs worden opgelegd en riskeerde hij een gevangenisstraf van een jaar. Het Zwitserse federale hof in Lausanne heeft de uitspraak een jaar later, in 1994, bevestigd. In augustus 1998 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald, dat de wijgplicht die Hertel was opgelegd in tegenspraak is met het recht op vrijheid van meningsuiting.

Andere vondsten, door andere onderzoekers:
Er treden in de voeding structuurveranderingen in de aminozuren op (de stoffen die eiwitten opbouwen). Dit kan onder andere tot allergieën leiden. Babyvoeding zou nooit in de magnetron opgewarmd mogen worden. De vetzuren in de voeding worden zo veranderd, dat ze niet meer bij een gezond lichaam passen. Dit heeft onder andere met aderverkalking te maken. Bestanddelen in het voedsel die infecties tegenhouden, dalen sterk. Alle enzymen worden vemietigd en 80% van de voedingswaarde wordt vemietigd; smaak en geur lijden sterk. Er treedt vrije-radicalenvorming op en dit leidt beschavingsziekten en veroudering in. Met andere woorden: voedsel uit de magnetron is morsdood en devitaliseert een mens.
Dan nog iets over bacteriën. In de gewone oven bestaat altijd de kans op ongelijkmatige verdeling van de warmte, bijvoorbeeld bij het braden van een groot stuk vlees of van gevogelte. Bij de magnetron is dit probleem zelfs groter. Koude plekken die blijven bestaan na de voor deze oven kenmerkende korte verhittingstijd, vormen een risico bij besmet vlees. In proeven met besmet varkensvlees kon Trichinella spiralis overleven. In gevogelte werd na bereiding nog Salmonella aangetoond. In de buikholte van kalkoen uit de magnetron werd, ook na sterke verhitting, nog Clostridium perfringens gevonden. Als gevolg van onvoldoende inwendige temperatuur van het voedsel uit de magnetron werden infecties met Campylobacter geconstateerd. Bovenstaande vier bacteriën behoren tot de bekende en beruchte bacteriesoorten. Gezien dit alles kunt u maar beter uw pannen gebruiken, gewoon op het gas of op de elektrische kookplaat, en uw ouderwetse oven.

Microwave (10 reasons to throw out your microwave oven)

  1. Continually eating food processed from a microwave oven causes long term-permanent-brain damage by "shorting out" electrical impulses in the brain.
  2. The human body cannot break down the unknown by-products created in microwaved food.
  3. Male and female hormone production is shut down and altered by continually eating microwaved foods.
  4. The effects of microwaved food by-products are (long term permanent) within the human body.
  5. Minerals, vitamins, and nutrients of all microwaved food is reduced or altered so that the human body gets little or no benefit, or the human body absorbs altered compounds that cannot be broken down.
  6. The minerals in vegetables are altered into 'cancerous free radicals' when cooked in microwave ovens.
  7. Microwaved foods cause stomach and intestinal 'cancerous' growths (tumors). This explains the rapidly increase rate of 'colon cancer' in America (and Canada).
  8. The prolonged eating of microwaved foods causes 'cancerous' cells to increase in human blood.
  9. Continual ingestion of microwaved food causes immune system deficiences through lymph gland and blood serum alterations.
  10. Eating microwaved food causes loss of memory, concentration, emotional instability, and a decrease of intelligence.

The Hidden Hazards Of Microwave Cooking

Is it possible that millions of people are ignorantly sacrificing their health in exchange for the convenience of microwave ovens? Why did the Soviet Union ban the use of microwave ovens in 1976? Who invented microwave ovens, and why? The answers to these questions may shock you into throwing your microwave oven in the trash.

Over 90% of American homes have microwave ovens used for meal preparation. Because microwave ovens are so convenient and energy efficient, as compared to conventional ovens, very few homes or restaurants are without them. In general, people believe that whatever a microwave oven does to foods cooked in it doesn't have any negative effect on either the food or them.

Of course, if microwave ovens were really harmful, our government would never allow them on the market, would they? Would they?

magnetron.pdf