Rob's web

Bloedgroepen dieët

Home - Voedingsleer - Dieëten - Bloedgroepen dieët


Het bloedgroepdieet is ontwikkeld door de Amerikaanse natuurarts Peter D'Adamo. Volgens zijn inzichten bepaalt de bloedgroep welke voedingsmiddelen goed voor iemand zijn en welke juist niet. Een voedingsmiddel dat niet bij de bloedgroep past veroorzaakt een afweerreactie, die kan leiden tot diverse klachten variërend van koude handen en voeten, obstipatie, moeheid tot overgewicht en allergieën.

Bloedgroepen

Een bloedgroep is bepaald door het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde moleculen ('factoren') op de buitenkant van het celmembraan van de rode bloedcellen. Bloedgroepen zijn van groot belang bij een bloedtransfusie.

Tegen zulke macromoleculen die als antigeen fungeren kan het lichaam antistoffen maken. Tegen de factoren van het eigen lichaam gebeurt dit niet; als men echter bloed van een ander ontvangt kan dit wel het geval zijn. De rode bloedcellen raken dan met elkaar verbonden doordat de antistoffen (die ieder twee bindingsplaatsen hebben) met hun ene arm de ene en met de andere arm een andere rode bloedcel binden. Hierdoor klonteren de bloedcellen dan samen (agglutinatie), reden waarom zulke antistoffen ook wel agglutininen worden genoemd.

Zie verder: Bloedgroep

Wat heeft voeding met de bloedgroep te maken?

In voedingsmiddelen kunnen bestanddelen (lectines) zitten die graag een verbinding aangaan met aminosuikers. Ze werken als een soort superlijm die nodig is voor tal van processen in het lichaam. Het merendeel van de lectines wordt door het lichaam probleemloos verwerkt. Vijf procent echter reageert met de aminosuikers (antigenen) die de bloedgroep bepalen.met agglutinatie als gevolg. Hierdoor kunnen vitale lichaamssystemen in de problemen komen. Lectines in tomaat bijvoorbeeld reageren met antigen A en antigen B. Hierdoor kan alleen bloedgroep O, dat geen antigenen bevat, goed overweg met tomaat.

Ook kunnen sommige voedingsmiddelen aminosuikers bevatten die erg veel lijken op een niet-eigen bloedgroepantigen. In dat geval kan een reactie volgen met de eigen antistoffen in het bloed met eveneens agglutinatie als gevolg. Melk bevat bijvoorbeeld aminosuikers die lijken op het aminosuiker dat bij het antigen van bloedgroep B hoort. Als iemand met bloedgroep A of O melk drinkt, zal zijn antistof B onmiddellijk een afweerreactie uitvoeren.

Als men nu voeding gebruikt die een van de twee afweerreacties oproept, kunnen verschillende klachten ontstaan. Welke klachten ontstaan is afhankelijk van de plaats waar de reactie optreedt. Doet een dergelijke reactie zich bijvoorbeeld voor in het maagdarmkanaal, dan treden er verschijnselen op die lijken op voedselallergie.

Waarom je bloedgroep ertoe doet

Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige mensen in staat zijn gewicht te verliezen met een bepaald dieet terwijl anderen dat niet lukt? Waarom sommige mensen worden geteisterd door een slechte gezondheid en waarom verouderen sommigen snel, terwijl andere mensen gezond en vitaal blijven tot op hoge leeftijd?

We zijn allemaal verschillend. Een enkele bloeddruppel bevat een biochemische blauwdruk die even uniek is als je vingerafdruk. Veel van deze biologische verschillen kunnen we nu uitleggen op basis van de verschillen tussen de bloedgroepen.

De invloed van je bloedgroep

Je bloedgroep beïnvloedt ieder terrein van je fysiologie op cellulair niveau. Het heeft alles te maken hoe je voedsel verteert, hoe je reageert op stress, hoe je mentale toestand is, de kwaliteit en efficiëntie van je stofwisseling en de kracht van je afweersysteem. Je kunt je gezondheid, vitaliteit en emotionele balans een flinke duw in de goede richting geven door je bloedgroep als uitgangspunt te nemen voor je dieet en leefstijl, gebaseerd op e klinisch bewezen resultaten van de alsmaar groeiende kennis over stofwisseling en bloedgroepen.

Telkens wanneer je eet, treedt er, afhankelijk van je bloedgroep, een (bio)chemische reactie op tussen je bloed en de genuttigde voeding. Dit geldt ook voor voedingssupplementen die je gebruikt. Het verklaart waarom sommige voedingsmiddelen schadelijk kunnen zijn voor lichaamscellen van de ene bloedgroep en gunstig voor lichaamscellen van een andere bloedgroep.

Voedingsmiddelen bevatten bepaalde eiwitten die lectinen genoemd worden. Op basis van je bloedgroep ben je genetisch geprogrammeerd om bepaalde lectinen te accepteren of af te wijzen. Wanneer je voeding eet met lectinen die niet passen bij de bloedgroep, dan zorgen deze lectinen in weefsels en organen (nieren, lever, hersenen, maag enz.) voor het aan elkaar kleven en samenklonteren van cellen.

Dit klonteringsproces, agglutinatie genoemd, kan een belangrijke invloed hebben op de spijsvertering, de stofwisseling en het immuunsysteem Dit proces is zelfs direct in verband gebracht met chronische aandoeningen zoals gewrichtsontsteking, dikke darmontsteking, hoog cholesterol, bloedarmoede, hoge bloeddruk, stress, gewichtstoename en gewichtsverlies, depresssie, suikerziekte en eetbuien.

Waar onderscheidt het bloedgroepdieet zich van andere diëten?

Het bloedgroepdieet beperkt zich niet zoals zovele diëten tot een eiwitrijk dieet of juist een koolhydraatrijk dieet. Het bloedgroepdieet vertelt je waarom je juist, gezien je bloedgroep een koolhydraatrijk (A en AB) of juist een eiwitrijk (O en B) zou moeten eten. Het bloedgroepdieet is geen dieet in de zin van gewicht verliezen. Het bloedgroepdieet vertelt je juist waarom je bepaalde voedingsmiddelen je zou moeten eten om je immuunsysteem te versterken en welke voeding je het beste kunt vermijden omdat deze schadelijk zijn voor jouw systeem. Dit proces heeft alles te maken met de hierboven genoemde lectinen.

Een ander onderscheid met betrekking tot andere diëten is dat voedingsmiddelen kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Heilzaam

Deze voedingsmiddelen voeden je cellen en versterken je immuunsysteem. Eet deze voedingsmiddelen bij voorkeur bij elke maaltijd.

Neutraal

Deze voedingsmiddelen zijn goed noch slecht. Eet deze voedingsmiddelen als aanvulling op de heilzame voedingsmiddelen.

Te Vermijden

Deze voedingsmiddelen creëren een schadelijke lectine-reactie in je bloed. Eet deze producten bij voorkeur niet meer.

Dr. Peter J. D'Adamo, de Amerikaanse natuurarts, heeft al vele boeken op zijn naam staan. Het boek De Leefregels is aan te raden als je serieus wilt starten met deze eetwijze. De bloedgroepeetwijze kan voor een ieder een manier zijn om beter naar zijn/lichaam te luisteren en daardoor beter te kunnen omgaan met klachten zoals vermoeidheid, depressie, stress, maag- en/of darmklachten.

Kortom de bloedgroepeetwijze kan ook voor uw gezondheid een positieve wending geven!! Gezond worden door de juiste voeding te eten. Voeding is je medicijn.

Allopatische geneesmiddelen kunnen veel bijwerkingen (schade) aanrichten aan andere organen, lichaamssystemen dan de klacht waarvoor ze voorgeschreven zijn. Overlijden aan klachten, veroorzaakt door bijwerkingen van medicijnen, zijn niet zeldzaam te noemen.

Cocky van Hesteren, Orthomoleculair voedingstherapeute Bloedgroepdieet.

Zo de bloedgroep, zo de voeding?

Dat de lectines betrokken zijn bij een aantal allergische reacties staat buiten kijf! Het is ook niet helemaal fout te beweren dat er een verband bestaat tussen een aantal aandoeningen en bepaalde bloedgroepen: dit zou ondermeer het geval zijn voor bloedgroep O en het risico op maagzweer en maagkanker, wat verklaard kan worden door de bijzondere affiniteit van Helicobacter pylori voor deze groep. Maar de zeldzame verbanden van deze aard, die doorgaans betrekking hebben op het verteringsstelsel, zijn zelden overtuigend. Aan de lectines en aan de bloedgroepen de schuld geven van de zogenaamde beschavingsziekten, van tonusverlies e.a. staat haaks op de nutritionele prioriteiten die wel de gezondheid van bevolkingsgroepen kunnen verbeteren.

www.healthandfood.be/html/nl/dietetoc/dieetnamaak52.htm

Voorbeelden van kenmerken van diverse bloedgroepen: PosterNL.pdf

CustomFolderFile00000055.pdf
Natuurdietisten
Bloedgroep-dieet