Rob's web

Vegetarisme

Home - Voedingsleer - Dieëten - Vegetarisme


Vegetariërs kampen met allerlei kwalen en dat dierlijk eten weglaten geen garantie is voor een goede gezondheid. Wel is het wetenschappelijk een feit dat vegetariërs gemiddeld langer leven, minder kanker en andere welvaartziekten krijgen.

De problemen waar vegetariërs en vooral veganisten voor moeten waken zijn de tekorten die ontstaan waarbij dierlijke producten een groot aandeel leveren in nutriënten.

Consquenties van het gebruik van melk en eieren.

Vegetariërs die zuivelproducten en eieren consumeren houden de dierhouderij ook instant.

Voor het krijgen van melk moet een vrouwlijk dier ieder jaar een jong krijgen. De helft is mannelijk en de ander helft vrouwelijk. Voor het instant houden van de zuivelproductie worden veel meer jongen geboren dan nodig is om de soort in stant te houden. Het probleem doet zich dus voor dat bijna alle mannelijke dieren overtollig zijn en alleen nog als vleesproducent gebruikt kunnen worden, tenzij men ze direct na de geboorte dood. Van de vrouwelijke heeft men er maar enkele nodig om de koe of geit te vervangen. Ook hier een overschot.

Een dergelijk probleem speelt ook in de kippenhouderij. Alleen hier is de zaak gunstiger omdat alleen bij het instant houden van de soort een overproductie van hanen onstaat.

De vegetariërs liften nu mee op de productie van melk en eieren, maar als iedereen dan toch overstapt naar vegatarisme dan zal de dierhouderij blijven bestaan, tenzij men veganistisch gaat eten.

Een belangrijk bijproduct van de veehouderij is leer. Zonder runderen zal ook hier een probleem onstaan. Kunststof schoeisel is nou niet echt gezond voor de voet en grootschalig gebruik van kunststoffen lijkt ook niet altijd mogelijk.