Rob's web

Opvoeding van de pup

Home - Kynologie - De duitse herdershond - Opvoeding van de pup 3


Deel 2

Deel 3

Leren lopen aan de riem

De basis van alle opvoeding en africhting is toch, dat de hond korrekt en netjes naast ons loopt. De jonge hond leren wij eerst korrekt volgen aan de lijn (in een volgend hoofdstuk leren wij de hond ook korrekt los naast ons te lopen). Voor de pup is het los leren volgen een veel te moeilijke zaak, dus bepalen wij ons tot netjes volgen aan de riem. Aan te bevelen is de hond van het begin af aan links te laten volgen. Natuurlijk mag u ook rechts aanhouden, als u maar niet wisselt, dan eens links, dan eens rechts. U brengt de jonge hond dan in de war en weet u nog, gewoontevorming is erg belangrijk. Een ander aspekt waarom wij het links volgen aanbevelen is dat het de gebruikelijke kant is bij een evt. later te volgen opleiding. Het links volgen is ook van oudsher de positie van de diensthond. De politieman had dan de rechterhand vrij voor zijn wapen. Als basis van het leren lopen aan de riem, doen wij de pup een zachtleren, niet te smal riempje om de hals en laten dit de eerste dagen konstant omzitten. Trekt u zich niets aan van zijn nu ziefige gedrag. In het begin zal hij proberen dit riempje kwijt te raken. Na enige tijd is hij er echter aan gewend en zal er niets meer om geven. Nu gaan we beginnen op straat netjes te leren lopen. Het beste is om te beginnen op een zo rustig mogelijke plaats en uiteraard overdag. U zult zien dat de pup er niets voor voelt om met u mee te lopen. Zo gauw hij weerstand van de riem aan zijn halsband ondervindt, zal hij gaan zitten of liggen of op alle mogelijke manieren proberen zich van de riem te bevrijden. Trekt u zich er echter niets van aan. Ga rustig op uw hurken zitten en roep de pup rustig en vriendelijk bij zijn naam naar u toe en palm ondertussen de riem in. Al gauw zal de pup zijn verzet opgeven door voor zichzelf de kombinatie te leggen dat het meegaan met de baas naar buiten iets plezierigs is.

Iedere hondenliefhebber weet dat zo gauw u de riem pakt uw hond blij en dartel met u meeloopt naar de buitendeur. Als de pup af en toe toch weer weigert om mee te lopen, kunt u een zacht rukje aan de lijn geven, maar sleurde pup nooit met u mee. Dit brengt onlustgevoelens teweeg en kan u later schaden als u de hond echt model wilt leren lopen. Ook zal het in de praktijk veel voorkomen dat, als de pup éénmaal het lopen aan de riem doorheeft en begrijpt, het hem toch niet helpt als hij het vertikt om mee te lopen, hij het tegenovergestelde gaat doen nl. zo snel mogelijk vooruit, zodat de riem nu in andere richting strak staat. Ook nu weer rustig korte rukjes met het kommando "beter" of "voet". Welk kommando u hiervoor kiest is uiteindelijk aan u, maar kies voor een kort kommando. En houdt dan ook steeds dat kommando aan. Ook moet u proberen, en dat geldt voor alle kommando's, dat twee kommando's qua klank niet op elkaar lijken. De hond gaat af op de klank, niet op wat u zegt. Als het lopen redelijk goed gaat in een rustige straat, zoek dan langzaam een drukkere straat op. Maak zeker in het begin de oefening niet te lang, een kwartier intensief met de pup per keer bezig zijn, is lang genoeg. Denkt u erom, praat steeds geruststellend op uw pup in. In iedere nieuwe situatie is uw stem een enorme steun en hulp voor de pup. Gaat het lopen naar uw idee redelijk goed, dan gaan we geleidelijk aan de puntjes op de "i" zetten. Langzamerhand gaan we de riem inkorten net zover totdat de jonge hond met zijn kop ter hoogte van uw knie loopt. Blijft hij achter, dan weer het kommando "beter" of "voet" en een rukje aan de riem. Trekt hij teveel naar voren (wat veel meer zal voorkomen), dan een kort rukje naar achteren met weer dezelfde kommando's. Als dit ook redelijk goed gaat, laten we de riem weer wat vieren. Zo gauw de hond in de fout gaat, dan korrigeren we dit weer.

Geduid, steeds doorgaan, korrigeren en redelijk blijven, zullen u het resultaat brengen dat de jonge hond op de leeftijd van zes maanden redelijk aan de riem naast u loopt. Meer mag u van hem nog niet verwachten. In ieder geval hebt u alweer een basis gelegd voor zijn latere opleiding en de hond heeft ook alweer een paar nieuwe kommando's geleerd. Heus, gelooft u ons, de meeste honden halen een bepaalde opleiding niet, omdat de geleider te snel resultaten van zijn hond wil zien. Beter een maand extra trainen op een oefening, dan genoegen nemen met half werk. Maar vooral het geforceerd oefenen met uw hond zal bij hem absoluut onlustgevoelens oproepen omdat hij aanvoelt dat uzelf niet ontspannen bent. Het zal zeker voorkomen dat de jonge hond tijdens het leren lopen aan de riem ineens zijn behoefte moet doen, sleur hem dan niet mee maar zoek rustig de plaats waar hij dit kan doen. Geef hem dan wel even vrij. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, moet u tot gewoonte maken, dat alvorens u gaat oefenen in het leren volgen aan de riem, u de jonge hond eerst op een daarvoor geschikte plaats (liefst een groot veld, bos of iets dergelijks) vrij geeft en hem ruim de tijd gunt zijn behoefte te doen en vooral zijn energie wat af te reageren. Zoveel te beter zal hij zich kunnen koncentreren op het oefenen. Het eerst geruime tijd vrij geven, voor u met de hond gaat werken, geldt trouwens voor alle oefeningen. Overtuig u er echter van dat de jonge hond niet in verkeersgevaarlijke situaties kan komen.

Nog even dit, voor u hem vrij geeft, probeert u heel rustig of de hond links naast u wil gaan zitten. Forceer dit nog niet. Alles tegelijk leren gaat toch niet. Maar houdt hem aan de halsband vast, maak de riem los, wacht even en zeg dan "Nero... vrij", maak daarbij een uitnodigend gebaar, zo in de zin van "ga je gang maar", loop snel een paar passen met hem mee en laat hem vrij. En nu moet u ook konsekwent zijn, vrij zijn, wil ook vrij betekenen. Laat binnen de tijd, die u voor de hond hebt uitgetrokken om vrij te zijn, hem nu dan ook volledig zijn gang gaan. Laat hem alles onderzoeken, rennen, graven etc. Al dit eigen initiatief van uw hond komt zijn ontwikkeling, zijn zintuigen ten goede. Voor hem is het immers een machtige en interessante "geurwereld". Hoe de hond te leren op kommando bij u te komen, zullen wij later behandelen in "Komen en gaan op kommando".

Wordt vervolgd