Rob's web

IPO

Home - Kynologie - Opvoeding en africhting - IPO


IPO staat voor Internationale Prüfungs Ordnung. Dit wordt gebruikt voor gebruikshonden.

Voor de komst van IPO werd er gewerkt met programma's die afgeleid waren van Schützhund (SchH). In Nederland was dat Verdedigingshond (VH). Nu wordt alleen nog IPO erkend.

Doordat er verschillen gingen ontstaan en men internationaal wedstrijden wilde houden met werkhonden is de door het FCI erkende IPO programma ontwikkeld welke door alle landen die in de FCI vertegenwoordigt zijn worden gebruikt.

Er is ook nog een stap tussen VZH en IPO 1, nl. IPO-VO (IPO Vorstufe).

Het is verstandig om als je een pup aangeschaft heb van een van de werkhondenrassen met deze eerst naar een puppycursus bij een kynologenclub tegaan en daarna met IPO te beginnen. De pup leert met andere rassen en oudere honden om te gaan wat bij een rasvereniging of IPO africhtingsclub meestal niet mogelijk is.

Na de puppycursus geven kynologenclubs opleidingen volgens het FCI Obedience programma, de opvolger van G&G.

Onderdelen

Hiet IPO bestaat uit drie verschillende onderdelen, n.l.:

Opleidingstraject

Alvorens men een IPO examen mag afleggen dient de hond het Verkeerszekerehond (VZH) behaald te hebben. Hierna kunnen IPO-VO, IPO 1, IPO 2 en IPO 3 examens gehaald worden. Hierna is nog een uitbrieding van het speuren mogelijk door Speurhond (SpH) te gaan doen.

Examenreglement

VZH / BH - IPO 1 - IPO 2 - IPO 3 - SpH 1 - SpH 2 - UV / AD

IPO-VO