Rob's web

Home - Muziek - Maten en ritme


Maat is de indeling van tijd in delen van gelijke tijdsduur. Eenvoudig gezegd neemt elk stukje evenveel tijd in gebruik.

Onde ritme verstaan we de onderverdeling en samenvoeging van maatdelen. Ofwel de afwisseling van lange en korte noten in een muziekstuk.

De maat wordt op de notenbalk zichtbaar gemaakt met verticale strepen op de notenbalk, de maatstepen. De ruimte tussen deze strepen noemen we de maat, vergelijkbaar met de centimeterstrepen van een liniaal.

Maatstrepen

Maat beschrijving met notenbalk

Een dubbel dunne maatlijn gebruiken we om een deling in een stuk aan tegeven. De dunne en dikke lijn geven het einde van het stuk aan.

Maatsoort

De maatsoort wordt aangegeven met twee cijfers die boven elkaar staan of een letter.

Het bovenste cijfer geeft aan hoeveel tellen er in elke maat komen en het onderste cijfer geeft aan welke noot een tel duurt.

De maatsoortnotering komt na eventuele vaste voortekens en voor de noten.

Maatsoorten

Maatsoorten kunnen we op de volgende manier indelen:

Maatsoort indelingen

Accenten

Enkelvoudige maatsoorten

Voor iedere maat geld dat op iedere eerste tel een accent valt, het hoofdaccent. In een maatsoort met 2 of 3 tellen komt maar een accent voor.

Enkelvoudige maatsoorten

Samengestelde maatsoorten

Wanneer een maatsoort meer dan drie tellen heeft dan volgt er nog een nevenaccent. Het neven accent is lichter dan het hoofdaccent. We noemen dergelijke maatsoorten samengestelde maatsoorten.

Samengestelde maatsoorten

Opmaat

Wanneer de eerste maat van een muziekstuk niet vol is dan noemen we dit een opmaat. Samen met de laatste maat is dat weer een complete maat.

Opmaat