Rob's web

Noten en rusten

Plaatsing van de noten op de balk

Voor het schrijven van muziek wordt gebruikt gemaakt van 5 lijnen, die we de notenbalk noemen.

Op de notenbalk worden de noten geplaatst. Ze kuunen tussen twee lijnen of dwars door een lijn staan. Noten buiten de notenbalk worden met hulplijntjes geplaatst.

Noten op de balk

Om veel hulplijntjes boven of onder de notenbalk te voorkomen wordt meestal wel gebruik gemaakt van de octaafverplaatsingstekens.

Octaafverplaatsingstekens

8va boven de noten8 tonen (een octaaf) hoger spelen.
8va onder de noten8 tonen (een octaaf) lager spelen.
locoweer gewoon spelen.
15va boven de noten15 tonen (twee octaaf) hoger spelen.
15va onder de noten15 tonen (twee octaaf) lager spelen.

Duur van de noot en z'n notatie

De verhouding tussen de noten wordt duidelijk in het onderstaande schema.

Duur van de noten

Verlenging van noot

De noten kunnen verlengd worden door:

Verlenging van duur

Voor de verlenging van rusten gelden 1,2 en 4 ook.

Antimetrische figuren

Anti-metrisch betekent: tegen de maat in. Voor deze figuren hebben we geen aparte noten; ze worden genoteerd met behulp van cijfers.

Diool en triool

Antimetrisch 2

Verder komen in de muziek voor:

Syncope, habanera en naslag

Afkortingen

Afkortingen

Notatie van rusten

De tekens van de rusten staan hieronder.

Notatie van rusten

Meesrdere rusten