Rob's web

Naturisme

Naturisme wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.

Tot ongeveer 1980 werd de volgende definitie gehanteerd: Naturisme is een humanitaire stroming die streeft naar de herintegratie van de natuur en natuurlijkheid in het menselijk leven en daarbij het naakte lichaam ziet als een natuurlijk gegeven.

Warning

De bakermat

Uit beide definities blijkt een gevoel van verbondenheid met natuur en natuurlijkheid, het naturisme wordt gezien als meer dan alleen maar naaktrecreatie. Je kunt het naturisme zien als een reactie op de gevolgen van de industriële revolutie: de mens was door de industrialisatie in de 19e eeuw steeds verder verwijderd geraakt van de natuurlijkheid. Niet alleen de stedelijke omgeving was steeds minder natuurlijk, ook de omgangsvormen - denk hierbij aan de houding ten aanzien van het naakte lichaam - waren steeds onnatuurlijker geworden. Naakt zijn alle mensen gelijk en zijn maatschappelijke standsverschillen niet langer zichtbaar. Hetzelfde argument dus, dat ook bij schooluniformen gebruikt werd.

Uit het Victoriaanse Engeland (1837 tot 1901), waar de industriële revolutie zich het sterkst liet gelden en waar de Victoriaanse preutsheid zich het sterkst liet voelen, kwamen in het begin van de 20e eeuw de eerste naturisten voort. Dit waren rijkelui die zich aan de Franse Rivièra van hun badkleding ontdeden. Ook in het wilhelminische Duitsland (1888 tot 1918) werd dit voorbeeld vrij snel gevolgd. Omdat het oorspronkelijke woord "Nacktkultur" er de burgerij te veel choqueerde werd het vrij snel door de neutralere term "Freikörperkultur" (afgekort FKK) vervangen. Vooral de Duitse "Wandervogel"-beweging was in de beginjaren promotor van deze integrale natuurbelevenis.

Verbrandingsgevaar
Verbrandings gevaar.

Profiel van de naturist

Naturisten komen uit alle lagen van de bevolking. Wel valt te constateren dat er meer midden- en hoger opgeleiden naturistenterreinen bezoeken. Relatief hebben zij vaker een beroep in de verzorgende of sociale sector.

Naturisme is niet leeftijdsgebonden. Men ziet mensen van alle leeftijden, van baby tot bejaarde. De groep van jongvolwassenen is relatief ondervertegenwoordigd. Toch is er juist voor deze groep jongeren al vanaf 1963 een aparte organisatie, de JNFN, die weekenden en vakanties organiseert.

Het naturisme is bedoeld als een vrijheid die je elders niet kent. Het is idealiter dus zo dat je er vrij in bent, of je gekleed of ongekleed wilt zijn. Je hoeft dus niet altijd bloot op een naturistenterrein. Bijv. van pubers wordt het wel geaccepteerd dat zij een zwembroek dragen (niet altijd overigens). Uiteraard als er medische redenen zijn, of juist ook nu steeds vaker wordt geadviseerd niet op het heetst van de dag in de zon te gaan, past ook de naturist zich aan. Desalniettemin voelen de meeste naturisten zich het prettigst, wanneer de meerderheid van de aanwezigen bloot is.

Zonnebader

paper

Sommige naturisten geven de voorkeur aan een besloten naturistenterrein en hebben een hekel aan de openbare naaktstranden waar iedereen zomaar voorbij kan komen. De naaktstranden hebben echter voor veel mensen het voordeel dat de drempel veel lager is: iedereen wordt toegelaten en de toegang is meestal gratis.

Sommige naturisten zijn graag zo vaak mogelijk bloot, bijvoorbeeld als ze thuis zijn. Anderen gaan pas uit de kleren als de temperatuur zomerse waarden bereikt. Sommige kleden zich aan als er bezoek komt, andere vinden dat de bezoekers het bloot maar moeten accepteren.

Het is in Nederland in principe niet verboden om bloot te zijn. Het wordt alleen strafbaar gesteld op openbare plaatsen die 'niet geschikt zijn voor ongeklede recreatie', maar de rechter zal per geval moeten beslissen welke plaatsen dat zijn.

World naked bikeride

Naked bikeride

Een opmerkelijk evenement is de World Naked Bike Ride die jaarlijks op diverse plaatsen van de wereld gehouden wordt. Hierbij begeven mensen zich in een groep bloot op de openbare weg, niet met de intentie om anderen te choqueren, maar om ideologische redenen.