Rob's web

(X)HTML tags en attributen

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) is een opmaaktaal voor vooral websites, die de functionaliteit heeft van HTML, maar een striktere syntaxis. Dit omdat HTML gebaseerd is op het flexibele SGML (Standard Generalized Markup Language), waar XHTML gebaseerd is op XML (Extensible Markup Language), een striktere subset van SGML. Door de striktere syntaxis van XML-documenten kunnen deze makkelijker verwerkt worden door een XML-parser, terwijl SGML-documenten een veel complexere parser nodig hebben. XHTML 1.0 is een W3C-standaard geworden op 26 januari 2000.

De meest belangrijke verschillen t.o.v HTML:

Versies van XHTML

XHTML 1.0

XHTML 1.0 was de eerste XHTML-versie en werd een W3C-standaard op 26 januari 2000. XHTML 1.0 is een herformulering van HTML 4.01 in XML met als doel backwards compatible te zijn. Er zijn drie versies van XHTML 1.0:

XHTML 1.1

XHTML 1.1 is de eerste XHTML-versie die is gebaseerd op de modularisatie van XHTML en zou de basis moeten zijn van toekomstige XHTML-versies. Door deze modularisatie en het niet meer toestaan van het text/html-mime-type is XHTML 1.1 niet compatibel met XHTML 1.0 en HTML 4.01. XHTML 1.1 heeft ook ondersteuning voor Ruby, een opmaaktaal voor Oost-Aziatische talen.

Elementen en tags

Elementen zijn de belangrijkste bouwstenen van html en xhtml. Met het element p (paragraph) kun je een alinea maken. De elementen worden gebruikt in tags en geplaatst tussen driehoekhaken dus <tag> Er worden uitsluitend kleine letters (lowercase) gebruikt.

Bij tags kunnen ook attribuuts worden geplaats waarmee de eigenschappen van de tag worden aangepast. We krijgen dan:

<tag attribuut="waarde">

De waarde wordt tussen aanhalingstekens geplaatst.

Block-level en inline elementen

Een block-level element neemt een rechthoekig gebied op de webpagina inbeslag. Voorbeelden hiervan zijn p voor alinea's en h1 t/m h6 voor kopteksten.

Inline elementen worden in een tekstregel geplaatst binnen een block-level element. Voorbeelden zijn em voor nadruk en strong voor extra nadruk.

Elementen sluiten in XHTML

In XML en dus ook XHTML dienen alle elementen gesloten te worden. Alleen <p>....</p> is geldig, dus kleine letters en een sluittag.

Naast de elementen die een start- en eindtag hebben, zijn er ook die enkel zijn zoals <br>, <hr> (lege elementen).

Een leeg element sluiten we door deze af te sluiten met /> en een spatie hiervoor. We krijgen dan <br />, <hr />.

Attributen en waarden

Voor attributen gelden twee regels:

  1. In XHTML moeten alle waardes van attributen tussen rechte aanhalingstekens (") geplaatst worden.
  2. Je mag in XHTML geen attributen zonder waarde gebruiken. In XML moeten attributen altijd een waarde hebben anders zijn ze waardeloos. Dus de switch checked moet worden checked="checked".