Rob's web

Home - Webdesign


De cursus webdesign is gebaseerd op XHTML en het gebruik van stylesheets (CSS).

De aandacht ligt op het foutloos schrijven van de code op een zo overzichtelijk mogelijke manier, of te wel K.I.S. Keep It Simple.

Aandachtspunten

Schrijf de site in (X)HTML voor inhoud en gebruik CSS voor de opmaak. JAVA is voor de meeste toepassingen niet noodzakelijk en wordt veel te veel voor dingen toegepast waar het ook goed kan met HTML.