Rob's web

Magnesium

Home - Wetenschap - Chemie - Elementen - Magnesium


Magnesium

Afkorting: Mg

Magnesium is zilverwit aardalkalimetaal.

Nucleaire eigenschappen

Atoomnummer: 12

Schil Aantal
electronen
1 2
2 2, 6
3 2

Isotopen

Atoom-
gewicht
Vervaltijd Verval-
vorm
Vervalproduct
23 11,317 s Electronen vangst 23Na
24 Stabiel
25 Stabiel
26 Stabiel
27 9,458 min β 27Al
28 20,91 u β 28Al

Magnesium komt in de natuur als drie stabiele isotopen voor. 24Mg maakt daarvan ongeveer 80% uit. De overige 20 procent bestaat uit 25Mg en 26Mg. 26Mg is een vervalproduct van aluminium-26 dat een halveringstijd van 717 duizend jaar heeft. 26Mg wordt regelmatig in grote hoeveelheden aangetroffen in sommige meteorieten. Uit de verhouding tussen aluminium-26 en magnesium-26 kan dus bepaald worden hoe oud een meteoriet is.

Fysische eigenschappen

Kookpunt: 1378 K
Smeltpunt: 922 K
Dichtheid bij 293 K en 1000 hPA: 1738 kg/m3.

Biologische eigenschappen

Zie hier.

Toxicologie en veiligheid

Magnesium en zijn legeringen oxideren snel. Zowel fijn verdeeld als in gesmolten toestand kan het zeer heftig reageren met water en is het materiaal uiterst brandbaar. Bij verbranding ontstaat een opmerkelijk fel wit licht dat schade aan de ogen kan toebrengen. Om tijdens de verwerking van vloeibaar magnesium te voorkomen dat er een reactie met zuurstof optreedt, wordt er een beschermend gas gebruikt om het materiaal mee af te dekken. Fijn verdeeld magnesium wordt gedroogd en samengedrukt opgeslagen om zelfontbranding of een explosie te voorkomen. Deze eigenschappen van magnesium zorgen er overigens wel voor dat het geschikt is voor gebruik in de pyrotechniek.

Bronnen

Magnesium komt niet in zijn vrije vorm in de natuur voor, daar is het metaal veel te onedel voor. Het is het achtste element naar voorkomen op aarde. Er zijn wijdverspreide afzettingen van dolomiet en magnesiet waarin het in grote hoeveelheden voorkomt. Het wordt meest gewonnen uit pekel die uit ondergrondse zoutlagen gehaald wordt. Het metaal kan daaruit door elektrolyse van het chloride MgCl2 gewonnen worden. Het vormt een dun oxide huidje aan de lucht, maar het metaal kan gemakkelijk tot ontbranden gebracht worden en brandt dan verwoed met een helle witte vlam. Een magnesiumbrand kan niet met water geblust worden omdat het metaal ook met water reageren kan via:

Mg + 2H2O → Mg2+ + 2 OH- + H2