Rob's web

Zuren

Een zuur is in de scheikunde een stof die protonen (H+-ionen) af kan staan. Wat er overblijft is de negatieve zuurrest. Zuren zijn de tegenhangers van de basen. Een waterige oplossing wordt zuur genoemd wanneer de pH lager is dan 7.

Onedele metalen als ijzer, zink en magnesium lossen op in zuren als geconcentreerd zoutzuur onder vrijkomen van waterstofgas.

De aanduiding pH-neutraal op cosmetische producten betekent iets anders dan een pH van 7. Het geeft aan dat het product een pH heeft die overeenkomt met de natuurlijke pH van de huid. De natuurlijk pH van de huid is ongeveer 5,5 (licht zuur).

Zuurrest

De zuurrest is de geconjugeerde base van een zuur die ontstaat wanneer dat zuur één waterstofdeeltje afstaat. HF bijvoorbeeld heeft als zuurrest F- en H2SO4 heeft als zuurrest SO42-. De naam van de zuurrest van een alkaanzuur is alkanoaat. De lading van een zuurrest is negatief in bijvoorbeeld zouten en ongeladen in bijvoorbeeld vetzuurresten in vetten.

Neutraliseren

Indien men NaOH op HCl laat inwerken, ontstaat een zout dat de zuurrest van het zuur overneemt, in dit geval NaCl (gewoon keukenzout) en een H2O deeltje. Hierna kan men met b.v. azijn een eventueel oveschot aan NaOH neutralisren.

Bekende zuren

HClWaterstofchlorideZoutzuur, maagzuur
H2SO4DiwaterstofsulfaatZwavelzuur, accuzuur
HCNWaterstofcyanideBlauwzuur
HCOOHMethaanzuurMierenzuur
CH3COOHEthaanzuurAzijnzuur