Rob's web

Gentech voedsel

Home - Voedingsleer - Dieëten - Gentech voedsel


Frankrijk: Op naar een bevriezing van de OGM? (genetisch manipulatie)

22.000 ha MONSANTO 810 is er aangeplant in Frankrijk. Bestemd voor diervoeder. Gelijk aan 1% van de gecultiveerde maïs.

Als de beslissing bevestigt wordt, dan zal er een onderbreking zijn…. De cultuur en de verkoop van de OGM-maïs zal dan binnenkort verboden worden in Frankrijk; alleen voor wetenschappelijk onderzoek blijft het toegestaan. Dit is aangekondigd door de Minister van Ecologie, M. Borloo. Een aankondiging die felle reacties heeft veroorzaakt bij de landbouwers die deze maïs aanplanten.

Duitsland: Zaden van koolzaad; een schandaal van OGM - besmetting.

De Duitse autoriteiten hebben genetisch gemodificeerde zaden van koolzaad tussen de conventionele koolzaadcultuur gevonden. Een woordvoerder van het Ministerie van Milieu (Nord-Rhein-Westfalen) heeft bevestigt dat enkele transporten zaden bevatten die resistent zouden zijn aan glufosinaat (onkruidverdelger). Dit glufosinaat wordt verkocht door het Duitse bedrijf BAYER onder de merknaam Liberty e Basta. Ongeveer 1500 ha zijn al aangeplant met genetisch gemodificeerd materiaal. Jan Pehrke van de coalitie tegen gevaarlijke stoffen zegt: " Niet de handelaars van de zaden noch de landbouwers zijn verantwoordelijk voor dit schandaal. BAYER is 100% verantwoordelijk en moet de schade vergoeden. BAYER is de wereldleider op de markt van de pesticiden. Zij verkopen een totaal gamma aan zaden die resistent is aan glufosinaat: rijst, katoen, graan en soja. Het schandaal geeft aan dat de risico's verbonden aan de genetisch gemodificeerde zaden op lange termijn niet te controleren zijn, wij vragen een rigoreuze aanpassing in het principe van de preventie. De besmetting breidt zich steeds verder uit, als er niets gedaan wordt aan een strenge controle".

De wereld volgens Monsanto

Documentaire over de praktijken van gentech-bedrijf Monsanto. Over varkens die onvruchtbaar worden na het eten van BT-Corn, boeren die alle boetes moeten betalen omdat hun land verontreinigd is met gepatenteerde gewassen, en over boeren die straks moeten betalen voor elk nieuw biggetje omdat Monsanto de genetische code van het varken heeft gepatenteerd. Uitgezonden op Canvas Terzake Zomer d.d. 9 juli 2007

Genetisch gemodificeerde maïs heeft effect op de bodem

Ecologische effecten die toegewezen kunnen worden aan de introductie van genetisch gemodificeerd materiaal in het veld zijn steeds onderwerp van discussie geweest. Dergelijke effecten zijn echter moeilijk te toetsen.

De genetisch gemodificeerde maïs, ook wel BT-Maïs genoemd, is genetisch veranderd door toevoeging van het gen van de voor insecten dodelijke stof Cry1Ab (afkomstig van de bacterie Bacillus thuringiensis). Deze gifstof maakt de genetisch gemodificeerde maïs resistent tegen insectenplagen.

In een experiment dat het RIVM onder gecontroleerde omstandigheden uitvoerde is voor het eerst gebleken dat de aanwezigheid van stro van transgene maïs invloed heeft op het bodemleven. De bodem reageert duidelijk anders op genetisch gemodificeerde maïsstro dan op gewone maïsstro. De bacteriën groeien sneller, waarbij een groter scala aan koolhydraten wordt afgebroken. Daarnaast blijken ze actiever te worden. De reactie van bodembacteriën op het toevoegen van genetisch gemodificeerd maïsstro uit zich dus onder andere in een stijging van de fysiologische activiteit. Deze effecten zijn tijdelijk en treden alleen de eerste paar dagen op. Nader onderzoek moet aantonen of de effecten goed of slecht zijn voor het milieu.

RIVM

Genetische manipulatie van voedingsmiddelen in het kort

Genen, de bouwstenen van elk levend wezen, (op de Europese markt zijn gentech soja, -maïs, -koolzaad, -katoen en -anjers met een gewijzigde kleur, toegelaten), worden nu gemanipuleerd, dus veranderd, in een laboratorium. Genetische manipulatie is een onzekere techniek, die gebrekkig is onderzocht op veiligheid en een bedreiging vormt voor de biologische - en gewone landbouw vanwege uitkruising en een wereldwijd, door multinationals uitgevoerd grootschalig experiment is, waarbij de onwetende consument en zijn huisdieren sinds 1996 het proefdier zijn. Zie ook www.gentechvrij.nl

(Dieren kunnen ook genetisch gemanipuleerd worden, maar dat ter zijde. Doel; laboratoriumonderzoeken.)

©Miep Bos

Over gentech voedsel

Door in het geheim, in 1996, (de Consumentenbond en de regering wisten er van, maar waarschuwden ons niet) zonder dat consumenten het wisten, gentech voedsel te gaan importeren en verkopen, werden de Europese consumenten proefkonijnen, zonder daar toestemming voor te hebben gegeven. De risico`s voor de consumenten zijn onbekend. Onbekend is of er allergische reacties zullen voorkomen, die gaan van een beetje hoofdpijn tot ernstige ziekte. Sinds 1996 al wordt er in diverse producten genetisch gemanipuleerde soja gebruikt. Sinds april 1998 zijn er ook drie of meer verschillende soorten genetisch gemanipuleerde maïs (eerst alleen veevoer maar later ook mais voor menselijke consumptie) en een genetisch gemanipuleerde koolzaadsoort toegelaten in de Europese Unie. In 2004 werd gentechkatoen (ook als veevoer en katoenzaadolie voor de mens) toegelaten en eerder al een gentech anjer met een veranderde kleur. Tegenwoordig moet dit op het etiket staan als er voor meer dan 0.9 % gentech ingrediënten inzitten.

Wat te doen als je geen gentech wilt eten?

Lees het etiket (declaratielijst) Als er sprake is van genetische manipulatie kan dit als volgt zijn aangegeven: "geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja" of "Geproduceerd met genetisch gemodificeerde maïs". Op oude etiketten kan nog staan: "Geproduceerd met behulp van moderne biotechnologie." Eet biologisch voedsel. De biologische boeren streven er naar geen gentech te gebruiken.

Voedingsmiddelen, die je nog officieel gentechvrij kunt krijgen:

Gentech en Biologische landbouw

Lelystad heeft het grootste oppervlak aan biologische landbouw van Nederland. Het is daarom zaak dat deze gewassen niet worden vervuild met gentech organismen. Als de gewassen eenmaal zijn besmet, kunnen ze niet meer verkocht en gegeten worden als biologische gewassen. Zo'n gewas kan je ook niet meer tegenhouden als het zich heeft verspreid. Het eerste Burgerinitiatief wilde Lelystad gentechvrij verklaren. Dat wilde de gemeenteraad niet, met name vanwege het Bio Science Park. Dit is nu van de baan en nu zou men opnieuw kunnen kijken of de biologische landbouw eigenlijk niet het belangrijkste zou moeten zijn in Lelystad. En dat Lelystad toch gentechvrij kan worden verklaard. De verwachting is, dat biologische producten erg gewild zullen worden. Veel regio's in Europa hebben zich gentechvrij verklaard en willen uitsluitend streekproducten verbouwen. Men gaat massaal weer terug naar vroeger, dit wordt: "De Slow Food Beweging" (langzaam, op je gemak eten) genoemd.

GM-food: er bestaan inmiddels ook GM erwten.

In 1999 heeft Belgisch onderzoek aangegeven dat 4 van de 53 producten GM-bestandelen bevatten. Ik neem aan dat dit inmiddels een groter aandeel uitmaakt dan in 1999.

In 1998 is GM-olie toegelaten op de Engelse markt, onlangs waren er verontrustende cijfers over het groeiend aantal leveraandoeningen bij de Engelsen. In Amerika is 70% van de soja/canola-olie genetisch gemanipuleerd.

Een grote onbekende in de voedingsbranch is Cargill, ze zijn veantwoordelijk voor producten en half fabrikaten in vrijwel de gehele voedingssector, drukken hier door de derdewerld boer en onze boeren en bepaalde sectoren uit de markt en hoe langer hoe meer zijn we overgeleverd aan dit soort reuzen die bepalen wat op ons bord komt. Als je meer wilt weten over Cargill (ook bekend van de ramp in Bopal India) en de rol van Cargill in onze voedingsketen:

www.ddh.nl/duurzaam/landbouw/duisteremachten/synthetisch.html

Greenpeace: illegale verspreiding van gentech-gewassen neemt wereldwijd toe

Genetisch gemanipuleerde gewassen verspreiden zich steeds vaker illegaal in het milieu. Dit blijkt uit een gezamenlijk rapport van Greenpeace en GeneWatch UK, die een volledig overzicht hebben samengesteld over besmetting van normale gewassen met gentech-gewassen. Niet eerder werd zo onomstotelijk vastgesteld dat gentech-besmettingen geen incidenten zijn. Gentechnologie is onlosmakelijk verbonden met milieuschandalen.

In dit Contamination report zijn de belangrijkste voorvallen opgenomen die verzameld zijn in het online register van Greenpeace en GeneWatch UK. Dit zou wel eens het topje van de ijsberg kunnen zijn. Er is tot dusverre geen officieel besmettingsregister, niet op nationaal niveau, en niet wereldwijd, aldus Jeroen Scharroo van Greenpeace Nederland. Zowel bedrijven als nationale regeringen houden de meeste voorvallen van besmetting geheim onder het mom van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Enkele van de meest verontrustende voorvallen uit het rapport zijn:

Het rapport onthult 113 besmettingsgevallen vanaf 1996, het jaar dat gentech-gewassen voor het eerst commercieel beschikbaar kwamen. De voorvallen spelen wereldwijd, in 39 landen. In slechts de helft van deze gevallen is het officieel toegestaan genetisch gemanipuleerde gewassen te telen. Greenpeace vindt het zorgwekkend dat de frequentie van de voorvallen toeneemt. Alleen al in 2005 speelden in elf landen besmettingsschandalen. Besmetting komt zelfs voor in landen zoals Groot-Brittannië, waar belangrijke en zogenaamd zorgvuldig gecontroleerde evaluaties van gentech-gewassen plaatsvinden.

Verder belicht het rapport uitgebreid de fouten die zijn gemaakt rondom de maïssoort Bt10. Vorig jaar bleek dat deze illegale gentech-maïs jarenlang geplant was in de Verenigde Staten en van daaruit verspreid naar onder meer Europa en Japan. Het rapport concludeert na een uitgebreide analyse dat herhaling van dergelijke besmettingen in de toekomst nauwelijks is uit te sluiten.

Zoals blijkt uit het rapport is genetische manipulatie oncontroleerbaar en onomkeerbaar. De veiligheid van gentech voor mens en milieu is nog allerminst aangetoond. Greenpeace voert dan ook campagne om verspreiding van genetisch gemanipuleerde gewassen in het milieu te voorkomen.