Rob's web

Prepping

Vele zullen de amerikaanse serie "Doomsday preppers" wel gezien hebben. Hoewel deze serie op de amerikaanse situatie is gebaseerd kunnen wij hier in europa er ook veel van leren. Veel zaken worden als vanzelf sprekend beschouwd, welke in slechte tijden kwetsbaar zijn.

Prepping is niets meer dan het zich voorbereiden op tijden van schaarste, ongemak en rampen.

Onze voorouders deden dit al. Vele zullen weten dat op het platteland voor de komst van supermarkt en vrieskist mensen zelf hun conserven maakte (Wekken). Men zorgde zelf dat ze de winter door kwamen.

Sneeuwpak

Naast het voorbereiden voor de winter is het ook nodig je voor te bereiden voor periodes met slecht weer. Te denken valt aan stormen en sneeuwstormen. Ook een hittegolf heeft zo z'n voorbereidingen nodig.

Ook ingeval van natuurrampen zoals overstromingen dient men zichzelf staande te kunnen houden. Er zijn genoeg slachtoffers die belangrijker zijn. De gewondenzorg draait al op over capaciteit.

In het engelstalige artikel Storm shows Americans are totally unprepared: "I have no food, I have no cash, so I'm trying to forage for something" blijkt duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om de bevolking klaar te maken.

In Nederland hebben we gelukkig weinig last van aardbevingen, maar schade aan gebouwen kan als resultaat hebben dat je deze moet verlaten. Hoe snel kunt u vertrekken en/of 3 dagen overleven totdat de hulpverlening op gang is?

In de linker kolom wordt uitgelegd wat u kunt doen om uw overlevingskanzen en veiligheid te vergroten.

Stappen van voorbereiding

  1. Voorbereiden op die alledaagse rampen die korte termijn effecten hebben: stroomuitval, stormen, blessures, en evacuaties.
  2. Voorbereiden op rampen die blijken veel langduriger te worden: economische ineenstorting, op lange termijn stroomuitval, en pandemieën, een paar te noemen.
  3. Voorbereiden op de lange termijn en een complete verandering van levensstijl, het einde van de wereld zoals wij die kennen: het verkrijgen van voedsel en water wanneer voorraden opraken, veiligheid, alternatieve locaties en lange termijn plannen.

De regel van 3

Men houd het 3 seconden vol zonder oplettenheid.

Men houd het 3 minuten vol zonder lucht.

Men houd het 3 uur vol zonder beschutting.

Men houd het 3 dagen vol zonder water.

Men houd het 3 weken vol zonder voedsel.