Rob's web

Disacchariden

Home - Voedingsleer - Nutriënten - Koolhydraten - Disacchariden


Wanneer twee cyclische monosacchariden door middel van een glucosidebinding (acetaalbinding) gekoppeld worden ontstaat een disacchariden. Een glucosidebinding ontstaat onder afsplitsing van water.

Disacchariden komen veel voor in de natuur en vormen belangrijke componenten van voedingsmiddelen. Disacchariden zijn ook belangrijk in het vormen van polysacchariden en monosacchariden.

De belangrijkste disacchariden zijn: Saccharose, Maltose en Lactose.