Rob's web

Nutriënten

Een nutriënt of voedingsstof is elk molecuul dat op enigerlei wijze door het lichaam opgenomen kan worden, en dat tevens door het lichaam nuttig gebruikt kan worden. Bij dieren gebeurt opname van deze stoffen gewoonlijk via de spijsvertering, planten nemen ze meestal opgelost in het grondwater via de wortels op en eencelligen en schimmels doen het rechtstreeks via hun celmembraan.

Het woord voedingsstof moet niet verward worden met een voedingsmiddel. Een voedingsmiddel kan meerdere nutriënten bevatten. In de Europese Unie is het gebruikelijk alle nutriënten op de verpakking te vermelden. Er zijn een aantal soorten nutriënten die worden onderscheiden. Deze worden verdeeld in twee categorieën: organisch: (suiker, eiwit, vet en vitamine) en anorganisch: (mineralen en water). Minerale nutriënten worden vaak aangeduid als sporenelementen.

Macronutriënten en micronutriënten

Ook zijn ze nog te verdelen in macro- en micronutriënten

Een tekort aan mineralen en vitamines in je lichaam kan ziektes veroorzaken. Daarom noemen we mineralen en vitamines ook wel beschermende stoffen. Eiwitten worden als bouwstof en brandstof gebruikt. Vetten dienen vooral als reserve stoffen en brandstoffen. Water, mineralen en vitamines dienen alle drie als beschermende stoffen en bouwstoffen.

Essentiële nutriënten zijn voedingsstoffen die een organisme niet zelf kan aanmaken, maar wel nodig heeft.