Rob's web

Home - Medisch - Diversen - Cholesterol


Cholesterol
Cholesterol molecuul.

Cholesterol (Gr., chole = gal, stereos = vast; galstenen bestaan namelijk grotendeels uit cholesterol) is een vetachtige stof, behorende tot de groep van de sterolen, die het lichaam nodig heeft als bouwsteen van celmembranen, steroïdhormonen, vitamine D en gal. Het lichaam maakt zelf cholesterol, voornamelijk in de lever en in kleine hoeveelheden in onder andere de bijnieren, darmen en testes. Hier wordt het geproduceerd door het endoplasmatisch reticulum. Voor een klein gedeelte wordt het rechtstreeks opgenomen uit de voeding.

Per dag wordt ongeveer 1 à 2 gram cholesterol door de lever en andere weefsels aangemaakt uit verzadigde vetzuren, eiwitten en koolhydraten, wat overeenkomt met ongeveer 6 eierdooiers per dag! Ongeveer 70% van de cholesterol maakt de lever zelf aan. Hieruit kan men afleiden dat het probleem niet zozeer ligt bij de cholesterol in de voeding, maar bij de eigen cholesterolproductie. Hierbij speelt vooral stress, een teveel aan eiwitten en ook industriesuiker een rol.

Cholesterol bestaat uit 27 koolstofatomen en heeft een smeltpunt van 149°C, het heeft een dikke wasachtige substantie waardoor het niet zomaar vrij rondcirculeert in het bloed. Vetten lossen niet op in water (bloed) en dus worden cholesterol en triglyceriden, de twee belangrijkste vetten in het bloed, verpakt in eiwitten, lipoproteïnen genaamd. Deze worden vnl. in de lever en de darm gemaakt en dienen dus als dragermoleculen in de vorm van vetbolletjes. De bekendste vetbolletjes zijn HDL en LDL. De lever kan deze vetbolletjes uitscheiden en ook weer opnemen uit het bloed en bovendien kan de lever nieuw cholesterol aanmaken.

De lipoproteïnen klasseert men volgens densiteit (verhouding tussen gewicht en volume); zo zijn er o.a.:

De zgn. "slechte" overtollige cholesterol (LDL) heeft de neiging aan de bloedvatwand te kleven en deze neiging verhoogt naarmate men meer verzadigde vetten eet. De "goede" cholesterol (HDL) heeft het vermogen neergeslagen cholesterol in de aderen op te lossen. Nu kan cholesterol door bewerking van voedingsmiddelen of door gebrek aan antioxidanten zoals vitamine C, E en selenium aangetast zijn door zuurstof, dan spreken we van oxycholesterol. Als de LDL oxycholesterol vervoert in plaats van cholesterol, wordt het gevaarlijk. Oxycholesterol vinden we in industrieel gefokte dieren en vooral in eierpoeder, melkpoeder en vandaaruit in ijscreme, melkchocolade, babyvoeding, cacao, koekjes, gebak, enz. Oxycholesterol is één van de belangrijkste veroorzakers van arteriosclerose of aderverkalking, het is toxisch en kankerverwekkend. In feite bestaat er geen goede en geen slechte cholesterol wat de indeling LDL en HDL betreft, we hebben ze immers alle twee nodig. De slechte cholesterol is dus de oxycholesterol, die zou ook moeten gemeten wordt bij een bloedonderzoek.

De hoeveelheid cholesterol die per dag vanuit de lever via de gal in de darm wordt uitgescheiden is veel groter dan de hoeveelheid die normaal via onze voeding de darm binnenkomt. De afvoer van cholesterol, die teruggebracht werd van de cellen naar de lever, gebeurt via de gal en wordt vergemakkelijkt door een ander vet, de fosfolipiden; dit wordt gevolgd door uitscheiding in de stoelgang.

Cholesterol en zijn derivaten zorgen voor een normale werking van de bijnieren, het zenuwstelsel en de hersenen. De hersenen bestaan zelfs uit zo'n 8% cholesterol! Zo ziet men meteen het verband met stress. Bij stress vindt er stimulering plaats van de cholesterolproductie omdat het hart dan zwaarder belast wordt en de hartbeschermende HDL-cholesterol nodig heeft.

Moedermelk is rijk aan cholesterol, omdat de baby dit nodig heeft voor de ontwikkeling van de hersenen en de zenuwen.

In de cellen van het lichaam zitten cholesterolreceptoren die de benodigde cholesterol uit het bloed halen, zodat de grens van 120 à 220 mg per 100 ml bloedplasma niet overschreden wordt. Als er extra cholesterol met de voeding binnenkomt, wordt er minder cholesterol aangemaakt en meer uitgescheiden. Daardoor blijft bij de meeste mensen het cholesterol-gehalte in balans. Nu kan door familiale belasting het aantal receptoren vrij laag liggen, zodat het cholesterolgehalte in het bloed te hoog is en kan oplopen tot bvb. 700 à 800 mg per 100 ml plasma. Volgens de Framingham Hart Studie en ander onderzoek, zou het ideale niveau onder de 150 mg/dl bloedserum liggen. Laten we er verder op wijzen dat niet alleen oudere mensen een cholesterolprobleem kunnen hebben, ook jongere!

Rol van cholesterol

Cholesterol is een onmisbare vetachtige stof die een rol speelt bij de vorming van o.a.:

Rol bij arteriosclerose

Een belangrijke rol bij vele hart- en vaataandoeningen speelt de arteriosclerose of "aderverkalking". Hierbij worden de slagaders dikker en stijver door een laag op de vaatwanden, die bestaat uit o.a. cholesterol, kalk en bloedresten. Hierdoor krijgt het bloed minder ruimte om te stromen en neemt de bloeddruk toe, wat kan leiden tot verzwakking van de bloedvaten, aneurysma's (uitstulpingen), angina pectoris, beroerte, hartinfarct, schade aan de nieren of het netvlies van de ogen, enz.

Het arterioscleroseproces is eigenlijk een resultaat van een globale ontsteking van het endotheel, de binnenwand van de slagaders, soms als gevolg van bacteriën, vooral chlamydia, of infecties, of als gevolg van watertekort of te geringe urine-uitscheiding. Hierbij gebeurt de afzetting van cholesterol als een reparatiemechanisme.

Door de combinatie van:

neemt het proces van arteriosclerose toe. Over transvetzuren en omega 3 en 6 vetzuren later meer.

Homocysteïnegehalte is een nogal toxisch aminozuur en een tussenproduct in het metabolisme van het aminozuur methionine. Door gebrek aan vitamine B6, B9 en B12, als gevolg van de Weterse geraffineerde voeding, en door de klassieke eiwitrijke voeding, wordt homocysteïne te weinig heromgezet tot methionine of tot cysteïne en aldus onschadelijk gemaakt. Homocysteïne werkt als een vrije radicaal, brengt een vorm van ontsteking teweeg in de vaatwand en oxideert de vaatwand, werkt arteriosclerose in de hand, en bevordert de omzetting van cholesterol in oxycholesterol dat het dichtslibben van de slagaders bevordert. Eén op twee mensen boven de 50 heeft een teveel aan homocysteïne. Dit is niet zo bekend, maar wordt beschouwd als een belangrijkere risicofactor dan cholesterol. Homocysteïne is meetbaar in het bloed. Het heeft ook een invloed bij depressie, aangeboren misvormingen, bepaalde vormen van kanker, reumatoïde arthritis, netvliesdegeneratie, ziekte van Alzheimer.

Aan de beschadigde vaatwand gaan bloedplaatjes kleven, oxycholesterol, triglyceriden en andere vetstoffen, witte bloedcellen die de cholesterol proberen verwijderen zonder succes, en bovenal calcium dat in het bloed circuleert. De plaque bestaat immers voor 85 tot 98% uit calcium, niet cholesterol, vandaar de term verkalking. Van deze plaque kunnen brokstukjes afbreken die de oorzaak kunnen zijn van beroertes en hartinfarcten.

De verhouding tussen totaal cholesterol en HDL cholesterol geeft meer informatie over de kans op hart- en vaataandoeningen dan alleen de totaal cholesterol. Naast het cholesterolgehalte is ook het triglyceridengehalte in het bloed belangrijk omdat ook dit een invloed heeft op de kans op hart- en vaataandoeningen. Triglyceriden worden vooral gebruikt als energiebron. Zowel triglyceriden als LDL-cholesterol kunnen in de vaatwand stapelen waardoor arteriosclerose kan ontstaan.

Water te kort

Uitdroging, vooral bij oudere mensen, is een onderschat probleem. Als het lichaam te weinig vocht krijgt, haalt het dit uit de cellen, tussen de cellen en uit het bloed. Daardoor vernauwen de bloedvaten, stijgt de bloeddruk en op termijn zelfs het cholesterolgehalte, want als de cellen teveel water aan het bloed dreigen te verliezen, wordt er extra cholesterol gestuurd om de celmembranen te dichten als noodmaatregel om zich te weren tegen de osmotische druk van het bloed. Ook kan er zout opgehouden worden om water vast te houden. Als men dan als medicatie plaspillen krijgt voorgeschreven, valt men van de regen in de sloot. Te weinig vocht kan ook leiden tot neurologische problemen zoals depressie, dementie en tot nierkwalen, vermoeidheid, infecties enz.

Circulatie in het bloed

Lipiden (o.a. cholesterol en vet) zijn niet oplosbaar in water en daarom worden deze stoffen in het bloed vervoerd door middel van lipoproteïnen. Deze lipoproteïnen zijn kleine bolletjes met een hydrofobe binnenkant bestaande uit triglyceriden en cholesterolesters omgeven door een hydrofiele buitenkant bestaande uit fosfolipiden en apoproteïnen. Men deelt deze lipoproteïnen in naar fracties met een verschil in dichtheid. Lipoproteïnen van lage naar hoge dichtheid zijn: chylomicronen, Very Low Density Lipoprotein (VLDL), Intermediate Density Lipoprotein (IDL), low density lipoproteïne (LDL) en high density lipoproteïne (HDL).

In de lever wordt cholesterol gevormd. Dit wordt samen met triglyceriden verpakt in een VLDL-deeltje, waarna het aan het bloed wordt afgegeven. In het bloed worden de VLDL-deeltjes kleiner door de activiteit van het Lipoproteïne Lipase, dat triglyceriden vrijmaakt uit deze deeltjes. Deze triglyceriden kunnen opgenomen worden door de weefsels. Uiteindelijk ontstaat uit deze deeltjes LDL, wat dan voornamelijk cholesterol bevat. 70-80% van het LDL wordt opgenomen in de lever, bijnieren en de gonaden (testes en ovaria). Het LDL dat in de bloedbaan blijft, wordt uiteindelijk opgenomen door cellen (macrofagen/schuimcellen), die kunnen zorgen voor vervetting van de vaatwand door zich in de vaatwand te nestelen (atherosclerose). LDL-cholesterol wordt ook wel 'slecht' cholesterol genoemd, omdat een hoge concentratie LDL een marker is voor het risico op een hartinfarct en gescheurde bloedvaten kan veroorzaken.

HDL zorgt voor transport van "overtollig" cholesterol vanuit cellen terug naar de lever (reversed cholesterol transport). HDL wordt gevormd in de lever, waarna het in de bloedcirculatie terecht komt en vanuit de cellen cholesterol opneemt. Daarvoor gaat het een verbinding aan met ATP binding cassette transporter-A1 (ABCA1). Cholesterol wordt in de lever uit het HDL verwijderd via de Scavenger Receptor-BI (SR-BI). In de lever kan cholesterol met de gal uit het lichaam verwijderd worden. HDL wordt ook wel 'goed' cholesterol genoemd, omdat een verhoogde concentratie HDL geassocieerd is met een verlaging van de incidentie van hart- en vaatziekten.

De rol van HDL is complexer, het speelt ook een rol bij ontstekingen, infecties, bloedstolling en nog meer processen.

LDL oxidatie

LDL-cholesterol wordt in de volksmond ook wel het slechte cholesterol genoemd. Als deze vorm van cholestrol gaat oxideren dan kan het je vaatwanden beschadigen en voor hart- en vaatziekten leiden. Hoe ga je oxidatie tegen? Door voeding rijk aan anti-oxidanten.

Anti-oxidanten zijn stoffen die onder meer beschermen tegen oxidatie en het neerslaan van LDL-cholesterol. Rode wijn is rijk aan de polyfenolen catechine en epicatechine. Deze laatste kunnen in vitro (in het lab) omstandigheden de oxidatie van LDL-cholesterol afremmen.

Geoxideerd LDL-cholesterol kan bijvoorbeeld ook voor aderverkalking zorgen.

Lycopeen in tomaten heeft een preventief effect op atherosclerosis (aderverkalking) doordat het vetten in het plasma beschermt tegen oxidatie. Een laag lycopeengehalte in het bloed wordt ook geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De dagelijkse consumptie van minstens 40 mg lycopeen (2 glazen tomatensap) is genoeg om de LDL-oxidatie aanzienlijk te verminderen. (Shi en Le Maguer, 2000).

Oleuropeïne en tyrosol in extra virgin olijfolie remmen LDL oxidatie

Over de krachtige anti-oxidatieve werking van fenolen is herhaaldelijk geschreven. Owen et al. hebben het anti-oxidatieve vermogen van verschillende fenolen in olijfolie geëvalueerd. Zij hebben tevens geconstateerd dat een grote reeks van deze bestanddelen, zoals hydroxytyrosol, tyrosol, cafeïnezuur, vanillezuur, (+)-1- acetoxypinoresionol en oleuropeïne, anti-oxidatieve eigenschappen bezitten). Het is interessant, dat extracten van extra vierge olijfolie, niet van geraffineerde olijfolie, die een combinatie van bekende en onbekende fenolen bevatten bij veel lagere concentraties reeds effect sorteren dan de individueel geteste bestanddelen. Dit geeft aan dat er een synergistisch effect bestaat tussen de individuele bestanddelen dat de anti-oxidatieve werking van die combinatie vergroot. Ook is gebleken dat extracten van extra vierge olijfolie een sterk remmende werking hebben op de xanthine oxidase activiteit. Xanthine oxidase is een enzym dat betrokken is bij de carcinogenese en xanthine oxidase remmers hebben een chemotherapeutisch effect op kankercellen. Soortgelijke waarnemingen zijn gedaan met betrekking tot de ontvankelijkheid van LDL voor oxidatie. Oleuropeïne en tyrosol remmen, naar verluidt, LDL-oxidatie in vitro, een veel sterker effect is echter bereikt met een combinatie van fenolen uit extra vierge olijfolie in vergelijkbare concentraties.

Olijfolie

LDL-oxidatie en aderverkalking

Het proces begint met de hechting van witte bloedcellen aan de cellen van de vaatwand van je aderen. Deze witte bloedcellen kunnen LDL-cholesterol in zich opnemen in grote hoeveelheden, waardoor ze veranderen in zgn schuimcellen (met vetdruppels gevulde cellen), karakteristiek voor atherosclerose. De schadelijkheid van de slechte LDL-deeltjes wordt met name bepaald door de mate waarin het LDL geoxideerd is, aangezien geoxideerd LDL in grote hoeveelheden en snel wordt opgenomen door de witte bloedcellen. Bovendien is geoxideerd LDL schadelijk voor de cellen van de vaatwand en trekt deze weer nieuwe witte bloedcellen aan. In het bloed zijn normaal anti-oxidantia aanwezig die het LDL-deeltje beschermt tegen oxidatie.

Kurowska en Borradaile onderzochten bij konijnen het invloed van sinaasappelsap en pompelmoessap op een verhoogd LDL-cholesterol. Beide sappen konden LDL-cholesterol respectievelijk met 43 en 32% doen dalen.

Cholesterol dissidenten

Auteur: René Steenhorst (Telegraaf)

In het bloed van alleen al ruim 900.000 Nederlanders zit, naar verluidt, zo veel cholesterol dat zij hiertegen geneesmiddelen gebruiken. Wanneer artsen ook maar een enigszins zorgwekkend cholesterolniveau bij hun patiënt waarnemen, beginnen zij meestal snel met het voorschrijven van medicijnen. Veelal zogeheten 'statines', die dat cholesterolpeil omlaag moeten brengen.

Het rotsvaste artsengeloof is namelijk dat er een direct verband bestaat tussen te hoog cholesterol en het ontstaan van hart- en vaatziekten. Zij baseren zich daarbij op talrijke wetenschappelijke studies daarover en slikken vaak zélf ook cholesterolremmers en bloedverdunnende kinderaspirientjes. Cholesterol heeft dus het imago van een killer. Maar dat is deels onterecht; ons lichaam kan niet zonder. Cholesterol is een vettige substantie die niet in water (en bloed) oplost, die wordt aangemaakt in de lever en absoluut nodig is voor de opbouw van de wand van alle lichaamscellen. Ook is cholesterol essentieel voor de productie van talrijke hormonen, zoals geslachtshormonen. Cholesterol kan eveneens via voedsel in ons lichaam terechtkomen. Als we te veel cholesterolbevattende producten consumeren, dan kan een overdaad aan cholesterol het gevolg zijn.

De productie van cholesterolremmers is een miljardenindustrie. Als ooit het nuttig gebruik van deze middelen omvangrijk in discussie zou komen, dan kan een economische ramp voor deze bedrijfstak het gevolg zijn. Misschien is het wel die angst, gecombineerd met de bedreiging van die rotsvaste cholesterolovertuiging, die de oorzaak is van het krampachtig reageren op andersdenkenden.

Zoals op de Duitse chirurg prof. W. Hartenbach. Al jaren beweert hij dat de anticholesterolcampagne de "meest omvangrijke misleidingscampagne op medisch gebied is die de wereld ooit gekend heeft". Hartenbach spreekt in zijn boek 'De Cholesterolleugen' zelfs over "de demonisering van cholesterol". Hij noemt cholesterolverlagende middelen ronduit ongezond. De man wordt verguisd door de medische stand.

Ook de Nederlandse cardioloog P. de Groot ligt na zijn uitspraken over de veiligheid van cholesterolremmers onder vuur. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie hekelt zijn optreden in het tv-programma Radar, en beschuldigt hem van het in een kwaad daglicht stellen van de cardiologische beroepsgroep en het veroorzaken van onrust onder patiënten. Dat laatste is hem zéker aan te rekenen. Volgens de NVVC staan zijn denkbeelden over ernstige bijwerkingen van het statinegebruik haaks op internationaal heersende opvattingen en afspraken. "Het valt te overwegen bij eerstvolgende contacten met de pers vooraf uw mening af te stemmen met de heersende opvattingen binnen de cardiologie", meldt het bestuur in een brief aan De Groot.

Of cardioloog De Groot nu gelijk heeft of niet, de wetenschap zal de waarde van zijn woorden in de tijd wegen. Zo behoort te gaan. Het is niet aan een cardiologenclub om andersdenkenden bijna paternalistisch te dicteren wat zij wel en niet mogen zeggen.

Speciale dank aan Dhr Steenhorst voor deze bijdrage. Ik ben blij dat de Nederland media de Cholesterol mythe serieus beginnen te nemen.

Boekverslag: de cholesterol leugen

Prof.Dr. Walter Hartenbach ISBN 90-202-4394-2, € 14.50 Uit het Duits vertaald, 2005

Cholesterolverlaging is een miljardenbusiness voor de farmaceutische industrie, margarinefabrikanten en artsen die het hele principe niet (willen) begrijpen. In dit boek levert hij het bewijs dat hart en vaatziekten, atherosclerose niets met cholesterol te maken hebben. Cholesterolverlagende middelen laten een schrikbarende stijging van het sterftecijfer zien. Hij geeft een opsomming van referenties en uitspraken en een duidelijke uiteenzetting van alle andere risico's op atherosclerose, de voor het leven noodzakelijke nutriënten en de relatie tot cholesterol.

Hoe zou een voor het leven essentiële stof ons ziek kunnen maken?

Uit alle grote bevolkingsonderzoeken komt naar voren dat cholesterol géén invloed heeft op de ontwikkeling van atherosclerose of hartinfarct. Er is een duidelijk verband tussen de verlaging van cholesterol en significant meer sterfgevallen en een significant grotere kankerincidentie. Feiten die ervoor pleitten dat cholesterol gezond is, werden bewust verzwegen. Hij geeft in het boek een duidelijke beschrijving van de werking van cholesterol, een belangrijke en onontbeerlijke stof voor de gezondheid. Geeft de risico's en gevolgen weer die tengevolge van een laag cholesterol ontstaan. Veel hormonen en vitamine-D worden uit cholesterol gemaakt. Iedere cel heeft voortdurend cholesterol nodig om in leven te blijven, bij verlaging ontstaan orgaanzwaktes en kankerachtige degeneraties. Tekorten hebben invloed op het stressmanagement, genezen na een operatie, veroorzaken impotentie, osteoporose, spierzwakte, verstoring mineralenhuishouding.

Normale cholesterolwaarden worden in statistieken te laag opgegeven waardoor 80% van de volwassen bevolking ziek verklaard wordt. In het boek wordt alles heel duidelijk uitgelegd, worden goede "referentiewaarden" verklaard, kortom een boek wat iedereen, artsen en patiënten, moet lezen om de cholesterolleugen te ontzenuwen en de mensheid voor altijd weer gezonder te maken.

Jetty van der Graaf

Laag cholesterolgehalte bij ouderen

Van 3572 Amerikaanse mannen die tussen 1900 en 1919 geboren waren werd rond 1972 en 1992 het cholesterolgehalte gemeten. De sterfte werd bijgehouden tot eind 1996. Men verdeelde de mannen naar gelang de hoogte van het cholesterolgehalte in 1992 in vier groepen.De sterfte in de groep met de laagste cholesterolspiegel was het hoogst.

In de drie andere groepen was het relatieve risico te sterven respectievelijk 28%, 40% en 35% (van laag naar hoog cholesterolgehalte) kleiner t.o.v. de groep met het laagste cholesterolgehalte. Onder mannen die zowel in 1972 als in 1992 een lage cholesterolspiegel hadden was de sterfte in de daaropvolgende vijf jaar het grootst.

N.a.v. dit onderzoek mag sterk getwijfeld worden aan het nut van methoden het cholesterolgehalte te verlagen bij ouderen.

Theo Jonkhart

De cholesterolmythe ontrafeld; Wat zijn de échte risicofactoren?

Tekort aan vitaminen en mineralen een gevaar voor de gezondheid!

Al jaren houden we vast aan een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals roken, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes en overgewicht. Maar wist U dat tekorten aan vitamines en mineralen de kans op hartinfarct of beroerte sterk vergroten? En misschien wel een veel groter risico vormen? TNO heeft vastgesteld dat meer dan de helft van de Nederlanders een tekort heeft van vitamines en mineralen. Volgens het Voedingscentrum hebben we bij een evenwichtige voeding geen extra supplementen nodig. Een evenwichtige voeding bestaat tegenwoordig niet meer. Het is bijna onmogelijk om alle benodigde vitamines en mineralen in een optimale hoeveelheid binnen te krijgen.

De huidige voeding bevat nog maar een fractie van wat het vroeger bevatte. En als we kritisch kijken heeft 80% van de inhoud van het winkelwagentje niets te maken met essentiële voeding. En ook is meer dan de helft van de nutriënten is uit je voeding verdwenen als het op je bord ligt. Een paar voorbeelden van vitaminetekorten en mogelijke gevolgen:

- Een tekort aan vitamine E is een groter risico dan hoge bloeddruk en cholesterol samen. - Een tekort aan vitamine C veroorzaakt o.a. slechtere vaatwanden (scheurbuik). Verlaagt HDL en verhoogt alle andere vetten. - Een tekort aan B-vitamines en foliumzuur beperkt de omzetting van homocysteïne.

Alle ziekten ontstaan door te hoge voedselinname en slecht werkende darmen. "Je bent wat je eet". Je lichaam is helemaal samengesteld uit wat je aan voedsel aanlevert. Het lichaam is een homeostatisch systeem, d.w.z. het houdt zichzelf in stand en verstoringen worden gecorrigeerd. "Aangeboren afwijkingen" zijn vaker ontstaan in de ontwikkeling tijdens de zwangerschap (door de voeding van de moeder), dan door genetische aanleg.

Cholesterol, een belangrijke stof voor het lichaam!

Cholesterol is een zeer gunstige, onontbeerlijke stof in het lichaam. Uit cholesterol worden geslachtshormonen, galzouten en vitamine D gemaakt, ook is cholesterol een onderdeel van de celwanden. Cholesterol wordt hoofdzakelijk gevormd in de lever; en de invloed van de voeding is gering.

Als we meer cholesterol eten, worden er meer galzouten gevormd, die de afvoer van overtollige en slechte vetten regelen. Cholesterol kan dalen als je 2 (zachtgekookte) eieren per dag eet. Er is maar één cholesterol, HDL en LDL zijn transporteiwitten, die samen met cholesterol een complex vormen.

LDL is ook zeer belangrijk, om de cholesterol naar de cellen te vervoeren, pas als cholesterol geoxideerd is door o.a. de inname van transvetzuren en een tekort aan anti-oxidanten en ander essentiële voedingsstoffen, is het slecht voor het lichaam. Een te hoog cholesterol is een teken dat er iets aan de hand is (net zoals koorts bij een infectie), niet de oorzaak. Als we bij een ontsteking de koorts bestrijden wil niet zeggen dat we de infectie genezen, zo zullen we de gezondheid niet verbeteren als we het cholesterol kunstmatig verlagen met vergif. Hoe zou een voor het leven essentiële stof ons ziek kunnen maken?

Gevaren van cholesterolverlagende statines en margarines.

Het hele cholesterolverhaal wordt gecreëerd door angst, aangepraat door de farmaceutische industrie. Door met statines het cholesterol te verlagen heeft een significant hoger sterftecijfer opgeleverd dan in controlegroepen, en een beduidend hogere kankerincidentie. Ook is uit een ander onderzoek naar voren gekomen dat mensen met een van nature laag cholesterol (<5.2) slechter presteren op alle fysieke en psychische gebieden. Een laag cholesterol veroorzaakt orgaanzwakte, spierzwakte, impotentie, osteoporose door verstoorde mineralenhuishouding, ontregelt het stressmanagement en verstoort het herstellend vermogen na een operatie. Statines bevatten HMG-CoA-reductaseremmer, een stof die in de lever de cyclus onderbreekt waaruit cholesterol gevormd wordt. In deze cyclus wordt ook het Co-enzym Q10 gevormd, de belangrijkste ATP (=energie) leverancier voor alle (spier-)cellen. Het ontstane tekort kan dramatische gevolgen hebben, van ernstige vermoeidheid tot hartfalen. Het hart is immers ook een spier!

De plantensterolen in margarines mogen dan wel het cholesterol kunnen verlagen, maar hoge concentraties in bloed worden in verband gebracht met extra risico op hartinfarcten. In Canada zijn ze verboden; Canada is ook het enige land dat op de bijsluiter van statines een waarschuwing vermeldt over het verband met hartfalen. Betwijfel het statinegebruik te allen tijde!

Laboratorium onderzoek om onze gezondheid te bepalen

Homocysteïne

Homocysteïne is een échte risicofactor voor hart- en vaatziekten. Homocysteïne is een aminozuur dat als tussenproduct ontstaat bij de omzetting van een essentieel aminozuur methionine uit de voeding naar cysteïne en taurine, onder invloed van vitamine B6, B12 en foliumzuur. Tekorten hiervan, door een niet evenwichtige voeding, doen het homocysteïnegehalte stijgen. Het wordt ook verhoogd door roken en veel koffie drinken. Een teveel aan homocysteïne zorgt ervoor dat de vaten dichtslibben! Homocysteïne bevordert atherosclerose. Een lichte tot matige verhoging (boven de 14 micromol/liter) in het bloed geeft al een duidelijke verhoging van de kans op hart- en vaatziekten en ook Alzheimer. Een optimale concentratie ligt lager dan 7 micromol/liter, hierboven stijgt het risico exponentioneel. Het homocysteïnegehalte in bloed kan eenvoudig in een laboratorium bepaald worden. Behandeling is eenvoudig, gelukkig bestaat er nog geen medicijn voor. Met goede voeding, aangevuld met hoge doses vitamine B6, B12 en foliumzuur, zijn spectaculaire resultaten bereikt.

CRP

CRP (C-reactief proteïne) is een marker, geen echte risicofactor. D.w.z. als je deze kunstmatig zou verlagen daalt het risico niet. CRP is verhoogd bij ontstekingsreacties. Ontstekingen zijn een signaal van uiteenlopende oorzaken. Hart- en vaatziekten, diabetes, reumatoïde artritis, nierziekten, kanker etc. geven een verhoogd CRP te zien. Het is een goedkope en eenvoudige test om een verhoogd risico op div. ziekten op te sporen.

Lipoproteïne A

Een andere risicofactor is lipoproteïne-A, dit vetzuur is samen met vitamine C nodig voor het onderhoud van de vaatwanden. Bij verhoging draagt het bij aan atherosclerotische plaque.

Bovengenoemde gegevens zijn resultaten van wetenschappelijke onderzoeken en uitgebreide bevolkingsstudies.

Voor extra informatie, voedingsadviezen en preventie kunt u contact opnemen met Jetty van der Graaf, tel. 035-6267735 Orthomoleculair voedingsdeskundige Email: jvan.der.graaf@freeler.nl

Lage cholesterol waarde gelinkt aan sneller overlijden

Japanse studies tonen aan waarbij juist een laag cholestrol niveau voor een kort leven zorgt. Dit staat dus haaks op de geldende cholesterol visies. Naast waarschuwingen uit Japan is er nu een Engelse studie waarbij opnieuw de cholesterol paradox naar voren komt. Van 10.701 patiënten die te kampen hebben gehad met hartfalen blijkt nu dat diegene met de laagste cholesterol waardes 1.7 grotere kans hadden om binnen 12 weken te overlijden ten opzichte van mensen met een normaal cholesterol. De lage cholesterol voorspellen bij patiënten met hartfalen dus juist een vroegere dood. Uit een andere studie (Euro Heart Failure survey) gedaan in 115 ziekenhuizen bleek ook al dat er onder patiënten met een cholesterol onder de 150 mg/deciliter bloed de meeste doden vielen.

De grote cholesterol leugen

Cholesterol is de grote geldmaker van de farmaceuten. De propaganda machines draait op volle toeren en de verkopen van statines (cholesterol verlagers) groeien naar recordhoogtes. Slechts een klein groepje wetenschappers overziet de gevolgen van deze achterhaalde inzichten.

Het lijkt precies op de anti-vet campagne die jaren door de wereld is gevoerd met veel behulp van medici en overheden. De gevolgen waren dat mensen omschakelde naar een dieet meer granen en snelle suikers die snel energie leverden maar ook bij een grote groep mensen leidt tot suikerziekte en onstekingsgerelateerde ziektes.

De cholesterol mythe is een herhaling van dit verhaal. Zelfde kortzichtigheid en desastreuze gevolgen voor onze gezondheid. Met statines gaan we ingrijpen op natuurlijke processen en gelijkertijd verlagen we het Q10 gehalte in onze cellen. Q10 regelt oa de energie in cellen en bijvoorbeeld de kracht van de hartspier maar kan ook woekering bij kankercellen remmen. Dus je begrijpt wel de effecten over 15 -20 jaar.

Het ergste is nog dat die "experts" in de jaren 60 hebben gezorgd dat hele volksstammen overgingen van roomboter op margarine dat vol zat met transvetzuren, de echte gevaarlijk sloper van je hart en bloedvaten dus zijn zijn medeverantwoordelijk geweest voor veel doden doordat niet alleen de margarine vol zat met transvetzuren maar ook koekjes, crackers, chips, patat en melkpoeder. Alles wat "gehard plantaardig vet" bevat, bevat transvetzuren. In Amerika bevat een portie Franse frietjes als 5-8 gram transvetzuren terwijl al 1-2 gram al gevolgen kan hebben voor je lichaam.

Dus terwijl de overheid margarine aanraadde kregen de burgers veel transvetzuren in hun lichaam. Over deze fouten hoor je niemand,niets geleerd blijkbaar en de laatste jaren is cholesterol het modewoord. Eieren werden in de ban gedaan terwijl als er 1 voedzaam produkt is dan is het wel een ei, bomvol aminozuren, mineralen en vitamines. Ik eet elke dag een gekookt omega 3 eitje en mijn cholesterol is prima hoor. Gewoon gevarieerd eten zonder al die foute geharde vetten en 1-2 lepels koudepersing olijfolie en vette vis en je hart kan nog lang mee.

Laat je dus niet gek maken door dat Propaganda Centrum in Den Haag. Het zal niet de eerste keer zijn dat men de plank volledig mis slaat.

Wapen je tegen deze propaganda door je kennis te vergroten, ken de feiten zodat je zelf je conclusies kunt trekken.

En voor mij hoort een gezond omega 3 ei erbij!!

Mijn advies: Lees het boek van dr Enig "Feiten over vetten"

Darm speelt grote rol bij regulatie cholesterol in bloed

De darm speelt een grotere rol in het reguleren van de cholesterol-stofwisseling dan tot nu toe is aangenomen. De darm is niet alleen betrokken bij de opname van cholesterol uit voedsel, maar ook bij de uitscheiding van cholesterol uit het lichaam. De darm speelt ook een rol bij de vorming van het 'goede' HDL-cholesterol. Dit blijkt uit onderzoek van Janine Kruit van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveerde op 12 juli op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aderverkalking is de belangrijkste veroorzaker van hart- en vaatziekten. De eerste stap voor aderverkalking is ophoping van cholesterol in de wand van bloedvaten. Een goede regulatie van cholesterol is daarom zeer belangrijk bij de preventie van hart- en vaatziekten.

Hierbij is essentieel dat de hoeveelheid van het 'slechte' LDL-cholesterol in het bloed niet te hoog wordt. Er is ook 'goed' cholesterol, HDL-cholesterol genaamd. Dit heeft een beschermende werking en dient dus juist wel in voldoende mate in het bloed aanwezig te zijn. De lever is het belangrijkste orgaan in de regulatie van cholesterol-gehaltes in het bloed. De meest gebruikte therapie voor mensen met een te hoog LDL-cholesterol is een behandeling met het medicijn statine.

Deze verlagen de cholesterol aanmaak in de lever wat leidt tot een verlaging van het slechte cholesterol LDL. Sommige mensen reageren echter niet of niet voldoende op deze behandeling. Daarom is het noodzakelijk om andere strategieën te onderzoeken die de afvoer van cholesterol in het lichaam reguleren.

Rol van darm In haar onderzoek ging Janine Kruit na in welke mate ook de darm invloed heeft op de cholesterolregulatie. Uit haar dierexperimenteel onderzoek werd duidelijk dat die rol groter is dan tot nu toe gedacht. Naast de opname van cholesterol uit het voedsel, is de darm ook in staat om cholesterol direct uit te scheiden. Dit kan leiden tot een verlaging van de hoeveelheid slecht LDL-cholesterol. Verder blijkt uit haar onderzoek dat niet alleen de lever, maar ook de darm een HDL-producerend orgaan is.

Nieuwe mogelijkheid patiënten Doordat uit haar onderzoek nu voor het eerst de invloed van de darm in de cholesterolregulatie zo duidelijk naar voren komt, kan dit gegeven in de toekomst een rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe cholesterolverlagende medicijnen. Dit kan volgens Kruit betekenen dat dit voor patiënten die nog niet reageren op de huidige medicatie, een nieuwe mogelijkheid biedt.

Curriculum vitae Drs. J.K. Kruit (Stadskanaal, 1979) studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed haar onderzoek in het Groningen University Institute for Drug Exploration (GUIDE) en de vakgroep Kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Nederlandse Hartstichting. Zij promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof. dr. F. Kuipers. De titel van haar proefschrift is: Emerging roles of the intestine in reverse cholesterol transport.

Rol van de darm

In haar onderzoek ging Janine Kruit na in welke mate ook de darm invloed heeft op de cholesterolregulatie. Uit haar dierexperimenteel onderzoek werd duidelijk dat die rol groter is dan tot nu toe gedacht. Naast de opname van cholesterol uit het voedsel, is de darm ook in staat om cholesterol direct uit te scheiden. Dit kan leiden tot een verlaging van de hoeveelheid slecht LDL-cholesterol. Verder blijkt uit haar onderzoek dat niet alleen de lever, maar ook de darm een HDL-producerend orgaan is. Doordat uit haar onderzoek nu voor het eerst de invloed van de darm in de cholesterolregulatie zo duidelijk naar voren komt, kan dit gegeven in de toekomst een rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe cholesterolverlagende medicijnen. Dit kan volgens Kruit betekenen dat dit voor patiënten die nog niet reageren op de huidige medicatie, een nieuwe mogelijkheid biedt.

Rijksuniversiteit Groningen

Cholesterol, omega-3 en gezonde voeding

Miljoenen jaren lang, sinds het Paleolithicum, kende de menselijke voeding een veel evenwichtiger vetinname, met meer omega-3 vetzuren en minder omega-6 vetzuren. 'De verhouding n-6/n-3 lag zeer laag, ze benaderde de 1/1', legt Artemis Simopoulos (The Centers for Genetics, Nutrition and Health, USA) uit, 'maar op 150 jaar, en vooral in de laatste decennia, kende ze een sterke toename en nam ze in de meeste streken, in Europa, de Verenigde Staten en China, buitensporige waarden aan.' In China, dat meer en meer westerse levensgewoontes aanneemt, ontstaan nieuwe gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit de 'Chinese Nutrition and Health Study', die aantoont dat dyslipidemie (problemen met de bloedvetten) reeds een belangrijk deel van de bevolking treft: 18 à 30%, afhankelijk van de leeftijdsgroep.

Verschillende presentaties bevestigen het belang van een goede inname van omega-3 vetzuren, en vooral van een evenwichtige verhouding tussen n-6 en n-3. Meer dan de cholesterol in de voeding en het bloed is het deze verhouding die, als ze verhoogd is, nauw verbonden is met een toegenomen risico op aandoeningen, zowel wat hart en bloedvaten als wat de hersenen betreft. Op basis van gegevens uit 65 Chinese districten toont Junshi Chen (Chinese CDC, Beijing) aan dat omega-3 vetzuren een beschermend effect hebben, zelfs wanneer de voeding weinig vetten bevat en het cholesterolgehalte laag is. Eigenlijk wordt het steeds duidelijker dat er niet enkel goede cholesterol bestaat, maar dat bloedvaten in een goede, gemiddelde of slechte gezondheid kunnen verkeren, en dat dat verband houdet met het type van vetzuren in de voeding.

'In de afgelopen eeuw hebben we een toename gekend van de lichaamsomvang en van de cardiovasculaire ziekten', benadrukt Michael Crawford (London Metropolitan University, Verenigd Koninkrijk), 'deze eeuw zal gekenmerkt worden door het verschijnen van neurologische stoornissen, antisociaal gedrag, geweld en een verlaging van het intelligentiequotiënt', vervolgt deze breinspecialist. Tenzij we het middel vinden om de hersenen op een correcte manier te voeden. Een betere samenstelling van de vetzuren in de voedingsketen kan een essentiële rol spelen.

Laten we even in detail de omega 3 vetzuren EPA en DHA bekijken.

DHA is sterk geconcentreerd aanwezig in alle delen van de hersenen waar veel elektrische activiteit plaatsvindt: zenuwuiteinden, netvlies van het oog, mitochondrieën van de zenuwcellen, cortex maar ook de beweeglijkheid van de zaadcellen.

EPA is gelijkmatig over het lichaam gespreid en zit ook in de hersenen, waar het helpt de hersenfuncties te reguleren. Het heeft een invloed bij ontstekingen, bloedvaten, bloedstolling, bloedtransport naar de hersenen, immuunfunctie, vorming van bestanddelen voor het hormonale evenwicht, mentale problemen, psychische stoornissen zoals ADHD, depressie, burnout. DHA levert de bouwstenen voor de celmembranen terwijl EPA de energie levert. 99% van de zwangere vrouwen heeft een tekort aan DHA, nodig voor de ontwikkeling en het functioneren va de hersenen en het zenuwstelsel van het ongeboren kind.

Beide verlagen de lipiden omdat het triglyceriden doet dalen en hebben een ontstekingswerend effect. EPA verlaagt het risico op arteriosclerose, gaat bloedklontering tegen. DHA verlaagt de bloeddruk en stabiliseert het hartritme.

Hoe komt het dat er nu zo'n tekort is aan essentiële vetzuren?

Enkele koudgeperste oliën bevatten ook vitamine E, een antioxidant die verhindert dat instabiele moleculen (vrije radicalen) op het LDL-cholesterol botsen en door een zuurstofverbinding eraan vast komen te zitten. Het aldus geoxideerde LDL-cholesterol wordt aangevallen door macrofagen die zich met bloedplaatjes binden, waardoor vergrote cellen ontstaan die een vettige laag vormen op de vaatwanden en de bloedstroom gaan belemmeren. Tarwekiemolie is de rijkste bron van vitamine E op aarde.

Hoe zou nu de verhouding tussen alle soorten vetten in onze dagelijkse voeding er moeten uitzien? We kijken even wat de Hoge Gezondheidsraad voorstelt:

Tabel 1: Voedingsaanbevelingen voor vetten voor volwassenen (in % van de totale energiebehoefte).

Totaal vet < 30 energie%
Indien alle bronnen van vet in de voeding in aanmerking komen, zal een reductie van de totale vetopname tot 30 % ook helpen de opname van verzadigde vetzuren te verminderen.
Verzadigde vetzuren < 10 energie%
Inname niet noodzakelijk
Mono-onverzadigde vetzuren > 10 energie%
Poly-onverzadigde vetzuren 5,3 - 10 energie%
w-3-vetzuren
 • a-linoleenzuur
 • eicosapentaeenzuur of EPA
 • docosahexaeenzuur of DHA
1,3 - 2,0 energie%
 • > 1 energie%
 • > 0,3 energie%
w-6-vetzuren
 • linolzuur
 • arachidonzuur
4 - 8 energie%
 • > 2 energie%
 • -
Transvetzuren < 1 energie%

Streefwaarde is 0
Cholesterol < 300 mg/dag

Inname niet noodzakelijk, het lichaam maakt het zelf aan indien nodig.

Opmerking: omega-3 en omega-6 zijn poly-onverzadigde vetzuren.

Bij een inname van 2000 kcal per dag en 67 gram vet per dag betekent dit afgerond tussen de 3 en 5 gram omega-3 en tussen de 9 en 18 gram omega-6 per dag. Verder zo'n 22 gram enkelvoudig onverzadigde vetzuren en 22 gram verzadigde vetzuren per dag. Om voldoende EPA en DHA binnen te krijgen via het eten van vette vis, dient men 240 à 320 gram per week te eten of twee keer per week een portie vis van 120 à 160 gram.

Andere factoren op het vlak van de gezondheid

De antioxidanten, een grote familie van elementen die in de natuur aanwezig zijn (carotenoïden, flavonoïden, selenium…) zijn eveneens minder aanwezig in de moderne voeding. Hun heilzame werking is echter meer en meer bewezen, in het bijzonder op het vlak van kanker en hersenveroudering. Bovendien beschermen ze de omega-6 en omega-3 vetzuren tegen oxidatie, waardoor de vorming van mogelijk giftige samenstellingen zoals de peroxiden wordt verhinderd. 'Een gevarieerde inname van antioxidanten maakt het mogelijk de nadelige effecten tegen te gaan die inherent zijn aan de vorming van peroxiden tijdens het bereiden van voedingswaren', legt Peter Surai (Scotland and Glasgow University, Verenigd Koninkrijk) uit.

Ook de probiotiotica, levende micro-organismen die heilzaam zijn voor de gezondheid, en de prebiotica – componenten die de goede bacteriën van het spijsverteringskanaal voeden – lijken veelbelovend, vooral in domeinen zoals de verlaging van het risico op dikkedarmkanker, de verbetering van het immuunsysteem en allergieën.

Specialisten hebben eveneens het belang onderstreept van lichamelijke activiteit, zowel voor de cardiovasculaire als de mentale gezondheid. Zo tonen recente studies aan dat regelmatige lichamelijke activiteit bij oudere mensen in verband wordt gebracht met een vertraging van het afnemen van de werking van het centrale zenuwstelsel. Laura Podewils (US Public Health Service, USA) heeft, op basis van de 'Cardiovascular Health Cognition Study' die uitging van meer dan 9000 personen, aangetoond dat lichamelijke activiteit een beschermend effect had tegen dementie, in het bijzonder de twee meest voorkomende vormen ervan: Alzheimer en de cerebraal-vasculaire dementie.

Geoptimaliseerde voeding

Voeding en lichamelijke activiteit zijn twee belangrijke hefbomen om de grote uitdagingen op het vlak van gezondheid aan te gaan. Het Columbus Concept wil de voedingskwaliteit van de voedingsmiddelen verbeteren door het meest geschikte evenwicht te vinden tussen de essentiële bestanddelen, met name door de kwaliteit van de vetten te verbeteren. Dit principe wordt al met succes toegepast met het Columbus–ei (waarvan de verhouding omega-6/omega3 gelijk is aan 1), en breidt zich geleidelijk aan uit in de richting van andere levensmiddelen zoals kippen, varkens, olie en brood.

Rijstolie kan cholestrol verlagen

De vitamine E types (tocopherol en tocotrinol) en Oryzanol in de rijstolie zijn natuurlijke antioxidanten. Deze antioxidanten bestrijden vrije radicalen en helpen bij het verlagen van het cholesterolgehalte in het bloed. Vanwege de aanwezigheid van deze antioxidanten wordt rijstolie ook wereldwijd verwerkt in cosmeticaproducten.

rijstolie

Oorzaak voor hoog cholesterol ontdekt

Het mechanisme waardoor hoog cholesterol ontstaat (bij met name dikke mensen) is onderzocht.

Het blijkt dat vetweefsel een eiwit uitstoot dat de gehaltes van het 'slechte' LDL cholesterol verhoogt (de HDL variant is 'goed' cholesterol). Canadese wetenschappers presenteren de resultaten van de studie vandaag op het Canadian Cardiovascular Congress.

De onderzoekers, van de McMaster University in Ontario, konden aantonen dat het eiwit resistine de productie van LDL cholesterol in de lever verhoogt. Daarnaast degradeert het LDL cholesterol receptoren in de lever, zodat het orgaan meer moeite heeft met de afbraak van het cholesterol.

Lees hier verder.

Eggs - nature's true whole food

One excellent source of cholesterol is mother's milk. Another is egg yolks. The 213 milligrams of cholesterol per egg is balanced with sufficient lecithin to keep cholesterol circulating in the blood, preventing it from depositing in arteries. When blood vessels are damaged by free radicals, which occurs when we ingest unstable or rancid oils, the body sends cholesterol to repair the damage. Recent research shows cholesterol plays a role as an anti-oxidant.

Cocoa Boosts "Good" Cholesterol

Drinking cocoa each day may boost levels of HDL ("good") cholesterol, Japanese researchers report. Researchers, who included Kazuo Kondo, MD, PhD, of Tokyo's Ochanomizu University, studied 25 healthy Japanese men with normal or mildly high cholesterol levels.

High cholesterol may protect against infections and atherosclerosis

However, the lack of exposure-response in the trials between changes in LDL-cholesterol and clinical and angiographic outcome, the inverse association between change of cholesterol and angiographic changes seen in the observational studies, the significant increase in complicated atherosclerotic lesions in the treatment group after cholesterol lowering by diet, and most of all, the fact that high cholesterol predicts longevity rather than mortality in old people, suggests that the role, if any, of high cholesterol must be trivial. The most likely explanation for these findings is that rather than promoting atherosclerosis, high cholesterol may be protective, possibly through its beneficial influence on the immune system.

https://academic.oup.com/qjmed/article/96/12/927/1533176

The Benefits of High Cholesterol

People with high cholesterol live the longest. This statement seems so incredible that it takes a long time to clear one's brainwashed mind to fully understand its importance. Yet the fact that people with high cholesterol live the longest emerges clearly from many scientific papers. Consider the finding of Dr. Harlan Krumholz of the Department of Cardiovascular Medicine at Yale University, who reported in 1994 that old people with low cholesterol died twice as often from a heart attack as did old people with a high cholesterol.1 Supporters of the cholesterol campaign consistently ignore his observation, or consider it as a rare exception, produced by chance among a huge number of studies finding the opposite.

An orange a day to keep heart disease away

Oranges and grapefruits can help keep your arteries healthy and protect against heart attacks, say researchers. The citrus fruits contain chemicals which reduced blood cholesterol levels by 20-25 per cent in studies on rats. The findings could help explain why those who live in the Mediterranean tend to live longer and have lower levels of heart disease than those in northern Europe.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-444559/An-orange-day-heart-disease-away.html

Eggs and weight loss

Nature, in her infinite wisdom, also created the egg complete with its own built-in antioxidant. It's called lecithin, and it helps prevent egg cholesterol from becoming a problem. Interestingly, lecithin is found in the yolk, which many people mistakenly discard because it contains cholesterol.

Pistachios lower cholesterol, provide antioxidants

A handful of pistachios may lower cholesterol and provide the antioxidants usually found in leafy green vegetables and brightly colored fruit, according to a team of researchers.

www.eurekalert.org/pub_releases/2007-04/ps-plc042507.php

Pistachios could be the next statins

New research, presented at the annual Experimental Biology meeting, suggests that incorporating a small amount of pistachios into your diet might be a good way to reduce your risk of cardiovascular disease.

http://arstechnica.com/science/2007/04/pistachios-could-be-the-next-statins/

Higher occurrence of Parkinson's linked to low LDL cholesterol

People with low levels of LDL cholesterol are more likely to have Parkinson's disease than people with high LDL levels, according to University of North Carolina at Chapel Hill researchers.

LDL stands for low-density lipoprotein cholesterol; low levels of LDL cholesterol are considered an indicator of good cardiovascular health. Earlier studies have found intriguing correlations between Parkinson's disease, heart attacks, stroke and smoking.

"People with Parkinson's disease have a lower occurrence of heart attack and stroke than people who do not have the disease," said Dr. Xuemei Huang, medical director of the Movement Disorder Clinic at UNC Hospitals and an assistant professor of neurology in the UNC School of Medicine. "Parkinson's patients are also more likely to carry the gene APOE-2, which is linked with lower LDL cholesterol." And for more than a decade, researchers have known that smoking, which increases a person's risk for cardiovascular disease, is also associated with a decreased risk of Parkinson's disease.

www.eurekalert.org/pub_releases/2006-12/uonc-hoo121906.php

De Cholesterol mythe volgens Zweedse onderzoeker Uffe Ravnskov

Here are the facts

1 Cholesterol is not a deadly poison, but a substance vital to the cells of all mammals. There are no such things as good or bad cholesterol, but mental stress, physical activity and change of body weight may influence the level of blood cholesterol. A high cholesterol is not dangerous by itself, but may reflect an unhealthy condition, or it may be totally innocent.

2 A high blood cholesterol is said to promote atherosclerosis and thus also coronary heart disease. But many studies have shown that people whose blood cholesterol is low become just as atherosclerotic as people whose cholesterol is high.

3 Your body produces three to four times more cholesterol than you eat. The production of cholesterol increases when you eat little cholesterol and decreases when you eat much. This explains why the ”prudent” diet cannot lower cholesterol more than on average a few per cent.

4 There is no evidence that too much animal fat and cholesterol in the diet promotes atherosclerosis or heart attacks. For instance, more than twenty studies have shown that people who have had a heart attack haven't eaten more fat of any kind than other people, and degree of atherosclerosis at autopsy is unrelated with the diet.

5 The only effective way to lower cholesterol is with drugs, but neither heart mortality or total mortality have been improved with drugs the effect of which is cholesterol-lowering only. On the contrary, these drugs are dangerous to your health and may shorten your life.

6 The new cholesterol-lowering drugs, the statins, do prevent cardio-vascular disease, but this is due to other mechanisms than cholesterol-lowering. Unfortunately, they also stimulate cancer in rodents, disturb the functions of the muscles, the heart and the brain and pregnant women taking statins may give birth to children with malformations more severe than those seen after thalidomide.

7 Many of these facts have been presented in scientific journals and books for decades but are rarely told to the public by the proponents of the diet-heart idea.

8 The reason why laymen, doctors and most scientists have been misled is because opposing and disagreeing results are systematically ignored or misquoted in the scientific press.

Beïnvloedende factoren op het cholesterolgehalte in het bloed

Preventie en behandeling

In verband met vetten zetten we nog even op een rijtje

Welk vet kan men best gebruiken als broodsmeersel?

In volgorde:

 1. AmanPrana heeft enkele vormen van plantaardige boter op de markt gebracht, smeerbaar op kamertemperatuur en van bijzonder hoge kwaliteit.
 2. Rode palmolie dat 10 keer zoveel carotenen bevat als wortels en de rijkste bron is van tocotrienolen (één van de twee vitamine E-families), en van palmitinezuur dat de longblaasjes beschermt. Te bewaren op kamertemperatuur.
 3. Extra vierge cocosolie, de rijkste bron van laurinezuur (dat beschermt tegen virussen, bacteriën, schimmels) en van de makkelijk verteerbare middellange vetzuurketens, die snel in energie worden omgezet en niet in reservevet. cocosolie verhoogt de calciumopname uit voedsel, verbetert de darmflora en biedt bescherming aan maag en darmen. Te bewaren op kamertemperatuur. Zie ook de uitgebreide tekst over de voordelen van kokosolie. Kokosolie kan voor mensen die er gevoelig aan zijn op de lever liggen; een verklaring hiervoor ken ik niet.
 4. Een mengsel van extra vierge cocosolie en extra vierge olijfolie. Te bewaren in de ijskast. Deze vorm van boter is wellicht de beste.
 5. Een mengsel van extra vierge cocosolie, extra vierge olijfolie en 10% rode palmolie. Te bewaren in de ijskast.
 6. Een andere mogelijkheid is het gebruik van rijpe avocado als broodsmeersel. Het overschot van de avocado dat men niet gebruikt heeft, kan men in de koelkast bewaren. Een beetje citroensap eroverheen sprenkelen belet het bruin worden van de avocado bij de bewaring door oxidatie.
 7. Als alternatief voor boter kunt u eventueel wat olijfolie in een donkere en goed afgesloten pot in het diepvriesvak van de koelkast bewaren en een dag later in het koelvak zetten: deze olie wordt nl. hard bij lage temperatuur maar toch smeerbaar.
 8. Ongezouten boter is nog altijd beter dan margarine, een sterk bewerkt kunstmatig fabrieksproduct. Voor de margarineproductie worden de vetten gehard of gehydrogeneerd, omgeësterd om ze een zekere stevigheid en smeerbaarheid te geven en er worden allerlei additieven toegevoegd zoals conserveermiddelen, voedingszuur, stabilisatoren en emulgatoren, kleurstoffen, verdikkingsmiddel, zoetstoffen, anti-oxidanten, gelatine, synthetische vitamine D. Tijdens het hydrogeneerproces worden bepaalde vetzuren in de olie omgezet in schadelijke transvetzuren, waarop het lichaam reageert alsof het verzadigde vetten zijn. Als u kunt, raad ik u aan om boter te kopen van biologische kwaliteit, aangezien bestrijdingsmiddelen, PCB's, antibiotica en dergelijke hfdz. in vet worden opgeslagen en dit in vet of olie van biologische kwaliteit veel minder het geval is. Als u boter verkiest, is het goed rauwe boter te kiezen (natuurvoedingswinkel) omwille van de lecithine die dan niet beschadigd is door de pasteurisatie. Lecithine houdt cholesterol in oplossing.

Besluit

We besluiten met I. Coene:

'Het volstaat niet meer enkel het gehalte aan verzadigde en onverzadigde vetzuren na te kijken. Voortaan vormt ook de specifieke vetzuursamenstelling een belangrijk aandachtspunt. Theoretische voedingsaanbevelingen vertalen naar praktische adviezen voor een optimaal gebruik van vetzuren is echter geen gemakkelijke opdracht. In vele voedingsmiddelen komen immers verschillende vetzuren voor. het aanbod aan smeer-, bereidingsvetten en oliën met diverse vetzuursamenstellingen is zeer uitgebreid en constant in de evolutie. Ten slotte zijn er nog leemtes in de voedingsinformatie, vooral ook voor wat de verschillende vetzuren betreft. De uiteindelijke doelstelling is de inname van verzadigde vetzuren binnen het kader van een evenwichtige en gevarieerde voeding te beperken en te zorgen voor een voldoende maar ook evenwichtige aanvoer van de w-6-vetzuren en de w-3-vetzuren.'

Het vetprobleem komt erg complex over. Nochtans hoeft dit niet, volgens Jan Dries:

'Het hele probleem is terug te voeren tot een verkeerde voedselkeuze. Geef het menselijk spijsverteringsstelsel de voedingsmiddelen waarvoor het gebouwd is en alle vet- en cholesterolproblemen zijn opgelost.'

Uit alle beïnvloedende factoren kunnen we afleiden dat het cholesterolprobleem, het vetprobleem en bij uitbreiding de hart- en vaat- en vele andere aandoeningen nauw samenhangen met onze voedings- en leefwijze, die sterk van de natuur is afgeweken. Als we hierbij ook nog eens bekijken waar al de kankerverwekkende stoffen vandaan komen, is het duidelijk dat we wel een grote tol moeten betalen voor ons comfort en om te kunnen meedraaien in het circus van de economie en de industriële samenleving. Met een meer natuurlijke, sobere en ecologisch verantwoorde voedings- en levenswijze kunnen we een bijdrage leveren aan een verbetering van de maatschappij, zodat die meer haalbaar en leefbaar is, niet alleen voor de gezondheid van de mens.

Voor de geïnteresseerde lezer kan ik van harte ook het online infoboekje over Aman Prana aanbevelen!