Rob's web

Metabolisme

Stofwisseling, ook wel metabolisme genoemd (uit het Grieks: "metabolismos" = verandering of omzetting), is het geheel van biochemische processen die plaatsvinden in cellen en organismen. Enzymen spelen hierbij een centrale rol.

Functies van de stofwisseling

De stofwisseling heeft onder meer de volgende functies

Katabolisme en anabolisme

Metabolisme kan onderverdeeld worden in katabolisme en anabolisme:

Lijst met gebruikelijke afkortingen

In de biochemie worden zeer veel afkortingen gebruikt. Hier is een lijst met veel gebruikte afkortingen.

ADP adinoside diphosphate (adinoside difosfaat)
AMPAdenoside MonoPhosphate (adinoside monofosfaat)
cAMPcyclic AMP (cyclisch AMP)
ATPAdinoside TriPhosphate (Adinoside trifosfaat)
CoACoenzyme A (coenzym A)
FAD+Flavin Adenine Dinucleotide (Flavine adenine dinucleotide), geoxideerde vorm.
FADHFlavin Adenine Dinucleotide (Flavine adenine dinucleotide), gereduceerde vorm.
GDPGuanosine DiPhosphate (guanosine difosfaat)
GMPGuanosine MonoPhosphate (guanosine monofosfaat)
GTPGuanosine TriPhosphate (guanosine trifosfaat)
NAD+Nicotineamide Adenine Dinucleotide (nicotineamine adenine dinucleotide), geoxideerde vorm.
NADHNicotineamide Adenine Dinucleotide (nicotineamine adenine dinucleotide), gereduceerde vorm.
NADP+Nicotineamide Adenine Dinucleotide phosphate (nicotineamine adenine dinucleotide fosfaat), geoxideerde vorm.
NADPHNicotineamide Adenine Dinucleotide phosphate (nicotineamine adenine dinucleotide fosfaat), gereduceerde vorm.
PKFPhosphofructokinase (fosfofructokinase)
PLPPyridoxal Phosphate (pyridoxal fosfaat)
QUbiquinone
TPPThiamine PyroPhosphate (thiamine pyrofosfaat)
UDPUridine DiPhosphate (uridine difosfaat)
UTPUridine TriPhosphate (uridine trifosfaat)