Rob's web

Polysacchariden

Home - Voedingsleer - Nutriënten - Koolhydraten - Polysacchariden


Polymeren zijn biomoleculen opgebouwd uit eenheden waarin we de monosacchariden herkennen. Sommige polysacchariden zijn hydrolyseerbaar door middel van enzymen in de spijsvertering. Hierdoor worden polysacchariden gesplitst in de monosacchariden.

De belangrijkste polysacchariden zijn: Cellulose, Zetmeel en Glycogeen.