Rob's web

Electrotechniek

Elektrotechniek (Engels: electrical engineering) is een technische discipline die zich bezighoudt met de studie en de toepassing van elektriciteit en elektromagnetische velden. Mensen die opgeleid zijn in de elektrotechniek heten elektrotechnici.

Energietechniek

De energietechniek houdt zich niet alleen bezig met elektriciteitsopwekking en de elektrische distributienetwerken, maar ook met elektrische circuits en materialen (bijvoorbeeld isolatoren) die hoge spanningen en stromen kunnen weerstaan en schakelen. Omdat de opwekking vaak plaats heeft met mechanische apparaten (windmolens en turbines) is dit gebied eigenlijk een wisselwerking tussen werktuigbouwkunde, mechatronica en elektrotechniek.

Michail Doliwo-Dobrowolski

Doliwo Dobrowolsky
Doliwo Dobrowolsky

Michail Osipowitch Doliwo-Dobrowolski (Russisch: Михаил Осипович Доливо-Добровольский; Michail Osipovitsj Dolivo-Dobrovolski) (Gatsjina, 2 januari [O.S. 21 december 1861] 1862 - Heidelberg, 15 november 1919) was een Russische ingenieur, elektrotechnicus en uitvinder van het drie-fasenstroomsysteem.

Hij is een van de uitvinders van de driefasig symmetrisch wisselstroomstelsel, door hem draaistroom (Drehstrom) genoemd. Onafhankelijk van Tesla's onderzoek ontwikkelde hij een elektrische driefasengenerator, de asynchrone draaistroommotor met kortsluitanker (rond 1888), en bedacht hij de ster- en driehoekschakeling.

De triomf van zijn draaistroom werd in Europa getoond tijdens de Internationale Elektrotechnische Tentoonstelling van 1891 in Frankfurt am Main. Doliwo-Dobrowolski gebruikte zijn wisselstroomprincipe om elektrische energie te transporteren over een afstand van 176 km, van Lauffen am Neckar naar Frankfurt, met een rendement van 75%. Om dit mogelijk te maken, bedacht en bouwde hij een driefasentransformator en ontwierp hij bij Lauffen 's werelds eerste, door waterkracht aangedreven, elektriciteitscentrale voor driefasenwisselstroom. Hiermee legde hij de basis van het huidige elektriciteitsnet.

Hij heeft meer dan 60 patenten op zijn naam staan. In 1911 kreeg hij een eredoctoraat van de TU Darmstadt. In 1919 overleed hij door zwaar hartfalen.

Jan Thierens

Elie Johannes François (Jan) Thierens (Workum, 28 januari 1882 - Den Haag, 2 juli 1967) was een Nederlands elektrotechnisch ingenieur en hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft.

Biografie

Thierens was de zoon van Adolph Leonard Thierens en Hester Maria Isabella van Dissel. Vanwege het ambt van zijn vader, die directeur der directe belastingen en accijnzen was, verhuisde het gezin Thierens regelmatig. Jan doorliep de hogereburgerschool van Middelburg en studeerde aan de Polytechnische Hogeschool in Delft, alwaar hij in 1904 afstudeerde als werktuigbouwkundig ingenieur. Aansluitend volgde hij een eenjarige opleiding in Karlsruhe waar hij de graad van elektrotechnisch ingenieur verwierf.

Vervolgens keerde hij terug naar Delft, waar hij van 1905 tot 1907 assistent was van professor Clarence Feldmann aan de Technische Hogeschool. Daarna was hij tot 1909 ingenieur bij de Elektriciteits Maatschappij Lahmeyer in Den Haag, importeur van elektromotoren en dynamo's uit Frankfurt. In 1909 werd Thierens benoemd tot adjunct-directeur van de "Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit" in Leiden. Hier was hij onder andere betrokken bij de uitbreiding van de Leidse elektriciteitscentrale met de eerste driefasige wisselstroomeenheden alsmede de aanleg van een 10kV-kabel naar Noordwijk.

Nikola Tesla

Nikola Tesla
Nikola Tesla op een foto uit 1893

Nikola Tesla (Servisch: Никола Тесла) (Smiljan, 10 juli 1856 - New York, 7 januari 1943) was een Servisch-Amerikaanse uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige. Hij wordt gezien als een van de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden.

Nikola Tesla is bij het grote publiek vooral bekend als de uitvinder van de wisselstroomgenerator, de wisselstroomelektromotor en van andere belangrijke componenten van het huidige elektriciteitsnet. Deze apparaten waren in rudimentaire vorm meestal al voor Tesla's tijd ontwikkeld door eerdere ingenieurs. Tesla's verdienste was dat hij het wisselstroomprincipe veel verder ontwikkelde en bijna alle benodigde apparaten voor een op wisselstroom gebaseerd betrouwbaar elektriciteitsnet sterk verbeterde of zelf ontwierp. Tesla was al bij zijn leven een bekend en beroemd geleerde maar verloor veel prestige door zijn op latere leeftijd gedane onbewezen beweringen over techniek en wetenschap. Hij werd in de Verenigde Staten het toonbeeld van de gekke geleerde. Anderen noemden hem liever idealistisch en niet-commercieel en daarin een tegenpool van zijn eveneens beroemde concurrent-uitvinder Thomas Alva Edison.

Naar Tesla is in 1960 de eenheid van magnetische fluxdichtheid vernoemd, de tesla (symbool T).

Oorlog van de stromen

De oorlog van de stromen (Engels:War of the currents) is een term voor de strijd tussen de fabrikanten van de twee verschillende elektriciteitssystemen wisselspanning en gelijkspanning.

Eind jaren 80 van de 19e eeuw raakte George Westinghouse in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met Thomas Edison. Deze vete zou de geschiedenis ingaan als de "war of the currents", de oorlog van de stromen.

Inleiding

In 1878 vond Edison zijn verbeterde versie uit van de gloeilamp, maar hij kwam er al snel achter dat er een elektrisch distributiesysteem nodig was om zijn gloeilampen van stroom te voorzien. Op 4 september 1882 schakelde Edison 's werelds eerste elektriciteitsvoorziening van 100 kW in, waarmee hij 59 klanten rond zijn Pearl Street Station in Lower Manhattan van 110 volt gelijkspanning voorzag.

Westinghouse' interesse in gasdistributie- en telefoonsystemen leidde ertoe dat hij tevens geïnteresseerd raakte in de elektrische energiedistributie. Hij onderzocht Edisons ontwerp, maar zag dat dit te inefficiënt was om op grote schaal toegepast te kunnen worden. De reden was dat Edisons elektriciteitsnetwerk was gebaseerd op lage gelijkspanning, wat leidt tot hoge stromen en dus veel energieverlies in de leidingen. In Europa waren technici reeds bezig met de ontwikkeling van wisselstroomnetwerken, waarmee het mogelijk was om spanningen omhoog te transformeren voor transport en waar nodig weer omlaag te transformeren voor gebruik. Westinghouse zag hierin de voordelen boven het Edison gelijkstroomsysteem en besloot het wisselstroomsysteem verder te ontwikkelen.